TU/e onderzoekt inzet van Big Data in logistieke sector
28-07-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

TU/e onderzoekt inzet van Big Data in logistieke sector

De TU Eindhoven (TU/e) kondigt aan twee consortia te gaan leiden die wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar big data-toepassingen voor de logistieke sector. Binnen het onderzoek werken onderzoekers van zowel kennisinstellingen als het bedrijfsleven samen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en brede consortia van bedrijven.

De onderzoeksconsortia komen onder leiding te staan van de hoogleraren Geert-Jan van Houtum en Tom van Woensel van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU/e. De consortia richten zich op de grote hoeveelheden data en de verschillende soorten data die worden verzameld uit verbindingen tussen logistieke objecten zoals containers, transportwagens en opslag. De onderzoeken moeten leiden tot het gebruik van real-time data voor logistieke planning, om zo de efficiëntie in de logistieke sector te vergroten.

IoT inzetten voor onderhoudslogistiek

Zo wordt onder andere gekeken naar de inzet van Internet of Things (IoT) voor onderhoudslogistiek. Door het IoT worden steeds meer machines zoals medische apparatuur, treinen of vliegtuigen met internet verbonden. Hierdoor is tegenwoordig in real-time data beschikbaar over de machines, reserve-onderdelen en monteurs. Deze gegevens maken het mogelijk onderhoud aan machines kosten-efficiënter te organiseren. Dit vereist echter wel een transitie van bedrijven, die moeten omschakelen naar een organisatie waar onderhoudsprocessen dynamisch en datagedreven zijn. Het consortium onder leiding van Van Houtum richt zich op dit onderwerp.

Het consortium onder leiding van Van Woensel richt zich op de vraag hoe het datagedreven besluitvorming in de logistiek mogelijk kan worden gemaakt met behulp van het IoT. Deze ontwikkeling zorgt dat steeds meer data beschikbaar is over logistieke processen, wat kan worden ingezet voor ondermeer (overslag, ketenpositionering) en transportbeslissingen (voertuigroutes, capaciteit, vloot). Het project moet leiden tot de ontwikkeling en demonstratie van real-time datagedreven logistieke methoden en technieken, waarbij de focus ligt op de voorraadoverslag en transport.

Onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijven

Bij het project zijn onderzoekers van de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences en Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven samen met onderzoekers van TU Delft, de VU en Tilburg University betrokken. Daarnaast hebben ook Philips, NS, Fokker Services, SAP, en Jumbo NV zich bij één van de consortia aangesloten.

Terug naar nieuws overzicht