De privacyrechten van werknemers bij de inzet van technologie
15-07-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

De privacyrechten van werknemers bij de inzet van technologie

Nieuwe technische mogelijkheden maken het voor werkgevers steeds makkelijker het gedrag van medewerkers systematisch te volgen. Europese privacytoezichthouders hebben een nieuwe opinie opgesteld die werkgevers helpt een balans te vinden tussen hun eigen legitieme belangen enerzijds, en de bescherming van de privacy van werknemers anderzijds.

De opinie ‘Dataprocessing at work’ is geschreven door de Artikel 29-werkgroep, waarin Europese privacytoezichthouders zich hebben verenigd. In de opinie beschrijven de toezichthouders een aantal nieuwe technologieën dat steeds vaker op de werkvloer wordt ingezet. Denk hierbij aan technologie om internetverkeer te beveiligen, ook als dit verkeer afkomstig is van apparaten die werknemers zelf meenemen naar de werkvloer. Daarnaast wordt ook gekeken naar wearables en het gebruik van persoonsgegevens uit social media van (toekomstige) werknemers. Per technologie worden voorbeelden gegeven om werkgevers te helpen deze op privacyvriendelijke wijze in te zetten.

Afhankelijkheidspositie

De toezichthouders benadrukken dat werkgevers zelden of nooit een beroep kunnen doen op ‘grondslag van toestemming van werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens’. Dit aangezien werknemers een afhankelijkheidspositie hebben en hierdoor doorgaans geen vrije toestemming kunnen geven. Dit geldt ook voor stagiaires en tijdelijk ingehuurd personeel.

Werkgevers zijn voor de inzet van monitoringstechnologieën dan ook aangewezen op de ‘grondslag van de noodzaak van de behartiging van hun gerechtvaardigd belang’. Monitoring mag alleen worden ingezet als:

  • dit noodzakelijk is;
  • het doel niet kan worden bereikt op een manier die minder inbreuk maakt op de privacy;
  • de bewerking proportioneel is.

Informeren

Ook moeten werkgevers hun werknemers goed informeren over het feit dat zij gevolgd worden met technologie. Daarnaast moeten zij aangeven waarom dit gebeurt en op welke manier de risico’s voor werknemers zijn beperkt.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

privacy