78% van de ICT-bedrijven biedt werknemers bedrijfsopleidingen aan
14-07-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

78% van de ICT-bedrijven biedt werknemers bedrijfsopleidingen aan

85% van de bedrijven bood in 2015 cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. In de ICT-sector ligt dit percentage op 78%.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vijf jaar eerder lag het percentage bedrijven die cursussen of bedrijfsopleidingen aanbod nog op 79%. De stijging is volgens het CBS vooral te danken aan kleine en middelgrote bedrijven. Het percentage kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbod lag op 82%. Hiermee lopen zij ondanks de toename nog wel duidelijk achter op middelgrote en grote bedrijven (respectievelijk 95 en 98 procent).

Cursussen komen het vaakst voor

In veruit de meeste gevallen bieden bedrijven cursussen aan. Anderen vormen van bedrijfsopleidingen zijn begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Opvallend is dat beduidend minder vrouwen op cursus gaan dan mannen in het midden- en kleinbedrijf. Per bedrijf nam gemiddeld 47% van de werknemers deel aan een cursus. Onder vrouwen ligt dit percentage op 39% en mannen 58%. Dit verschil is het grootste bij kleine bedrijven. Hier volgde 38% van de vrouwen een cursus, ten opzichte van 58% van de mannen. Met het toenemen van de bedrijfsomvang neemt dit verschil af. Het percentage werknemers dat bij grote bedrijven op cursus gaat ligt zowel onder mannen als vrouwen op 56%.

Relatief veel cursussen in ICT-sector

De ICT-sector staat op de vierde plaats van sectoren die de meeste cursussen aanbieden. 78% van de ICT-bedrijven biedt werknemers de mogelijkheid bedrijfsopleidingen te volgen. Alleen in de financiële dienstverlening (81%), energie- en watersector (91%) en in de delfstoffenwinning (95%) worden vaker cursussen aangeboden.

Gemiddeld gaven bedrijven in 2015 per cursusdeelnemer 1.100 euro uit. Onder ICT-bedrijven ligt dit gemiddeld rond de 2.000 euro.

Terug naar nieuws overzicht