Protinus IT en BTC medewinnaar aanbesteding IWR2016|LAM
07-07-2017 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Protinus IT en BTC medewinnaar aanbesteding IWR2016|LAM

De samenwerking tussen Protinus IT en BTC heeft geleid tot het winnen van de aanbesteding IWR2016|LAM. Vodafone is ook onderdeel van deze samenwerking en zal de mobiele werkplekdiensten gaan verzorgen.

IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk. Deze wordt via een reeks aanbestedingen in de markt gezet. De aanbesteding IWR2016|LAM (Laptops, Accessoires en Mobiele ICT-Werkplekken) is er daar één van. Met het winnen van deze aanbesteding wordt Protinus IT als enige partij opdrachtnemer in 3 IWR-aanbestedingen, te weten IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken, IWR2016|Beelschermen én IWR2016|LAM.

Het betreft aanbestedingen voor de ICT hardware die valt onder categorie ICT Werkomgeving Rijk, die aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken is toegewezen en door UBR|HIS wordt uitgevoerd. UBR|HIS (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking) verzorgt het categoriemanagement alsook het contractmanagement voor deze aanbestedingen.

De aanbestedende dienst schat het volume voor de aanschaf van ICT-Werkplekken op 45 miljoen euro per jaar. Voor de bijbehorende dienstverlening wordt het volume geschat op 5 miljoen euro per jaar. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en kan één of meerdere malen met een door de hoofdopdrachtgever nader te bepalen periode tot in totaal maximaal vier jaar worden verlengd. De raamovereenkomst wordt gesloten met 3 partijen die in onderlinge competitie zullen moeten strijden om orders. De samenwerking tussen Protinus IT en BTC is er daar één van. De andere twee zijn Bechtle en Centralpoint.

Groot Deelnemersveld

Aan de aanbesteding nemen 10 ministeries deel, maar tevens organisaties als De Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Staatbosbeheer en diverse andere, waaronder tevens de Belastingdienst. In totaal hebben 103 overheidsorganisaties samen aanbesteed.

Het rijksbrede programma IWR heeft de volgende beoogde business uitkomst: het optimaal functioneren van de rijksdienst teneinde het kabinetsbeleid te kunnen verwezenlijken, in het bijzonder de beleidsdoelen van de Compacte Rijksdienst: meer productiviteit van het rijkspersoneel, meer flexibiliteit in werkwijzen, efficiency en in het bijzonder kostenbesparingen in de rijksorganisatie. In de rijkskantoren worden de volgende functionele eisen aan de ICT gesteld welke door IWR2016 mede mogelijk gemaakt kunnen worden:

• zoveel mogelijk papierloos werken;

• draadloos werken;

• printen, scannen en kopiëren in rijkskantoren; mobiele en persoonsgebonden ICT middelen;

• tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Terug naar nieuws overzicht