Stropers vangen met data

29-06-2017 | door: Redactie

Stropers vangen met data

Welke rol speelt data in de wereld van Bi Modal IT? Onder de noemer 'Waar data groeit, explodeert de complexiteit' organiseerde CIONET dit voorjaar een round table waar 30 CIO's met elkaar spraken over dit thema. “Je wilt snel de juiste data uit die verouderde technologieën halen om de front end systemen te voeden, om je agility te garanderen” zegt Jurriaan Krielaart, directeur Noord-Europa bij MarkLogic. Hij is als partner van CIONET betrokken bij de organisatie van het event, waar onder meer uit de doeken zal worden gedaan hoe in Afrika met behulp van dataverwerking stropers worden gevangen.

De eerste spreker was Arnout Arntz, de CIO van verzekeraar TVM. Hij sprak over nieuwe uitdagingen op het gebied van data die spelen in de wereld van verzekeraars. Want wat betekent bijvoorbeeld de opkomst van zelfrijdende auto's voor verzekeraar èn verzekerden? Wie is verantwoordelijk voor ongelukken met drones? Deze nieuwe situaties stellen geheel nieuwe eisen aan de systemen en de processen waar verzekeraars mee te maken hebben, zowel bij het afsluiten van contracten en de acceptatie van klanten, als de afhandeling van claims.

Een andere ingrijpende verandering voor verzekeraars ligt op het gebied van digitale communicatie, namelijk de opkomst van omni channel. Klanten willen via allerlei kanalen communiceren met bedrijven, van sms en email tot telefoon en WhatsApp. Ook dat vraagt veel van systemen en processen. Parallel hieraan werkt de verzekeraar aan een andere marktbenadering, zoals het adresseren van communities. Dat botst soms met de IT, want die wil graag zoveel mogelijk standaardisering, terwijl de klanten juist vragen om een zo individueel mogelijke benadering.

Veilig rijgedrag

Technologie werkt in de verzekeringsbranche op verschillende manieren. Zo kan data ook worden gebruikt om de veiligheid van verzekerden te verbeteren, zoals bij de proef Veilig rijgedrag. Bij dit project worden trucks voorzien van een camera, in combinatie met een eye tracker. Hiermee is het mogelijk om in de gaten te houden of een trucker niet in slaap valt tijdens het rijden.

De camera registreert of een trucker zijn oog op de weg heeft gericht. Wanneer er een aantal seconden niets gebeurt wordt een waarschuwingssignaal afgegeven. Dit verhoogt de veiligheid. Daarnaast weten verzekeraars uit claimdata wat de meest gevaarlijke locaties zijn op het wegennet. Daar komen vrachtauto's regelmatig in de problemen. Ook daar kan voor gewaarschuwd worden. Al die ontwikkelingen leiden tot een explosieve toename van de behoefte aan intelligence. Arntz: "We veranderen van een transactie gedreven organisatie naar een door intelligence gedreven organisatie."

Stropers

Tijdens deze bijeenkomst met CIONET werd een bijzondere toepassing van data besproken, namelijk Sensing Clues. Op basis van een breed scala aan gegevens, van satellietdata tot kuddegedrag, assisteert deze organisatie Afrikaanse parkrangers bij het opsporen van stropers in wildparken waarvan het gebied zo groot kan zijn als heel Frankrijk. Hiermee wordt met deze technologie een bijdrage geleverd aan het daadwerkelijk beschermen van bedreigde diersoorten.

Deze case brengt trends als IoT, Big Data en Intelligence allemaal bij elkaar. Oprichter is oud-politieman Jan-Kees Schakel. De basis van Sensing Clues is zijn promotie-onderzoek naar een slimme manier om drugsrunners te vangen met modellen op basis van profielen van de manier waarop drugsrunners te werk gaan. Deze vorm van predictive policing leidde tot de ongekend hoge score van veertig procent meer onderschepte drugsrunners.

Geluid
Sensing Clues werkt op basis van real time intelligence. Stropers zijn soms weken actief in een enorm groot gebied, omdat het even kan duren voor zij wild hebben gevonden. Vervolgens zijn ze door die afstand weer lange tijd, soms dagen, bezig om het gebied weer te verlaten. Dat is tijd die de parkrangers hebben om ze te zoeken en te onderscheppen. Een complicerende factor is wel dat, in de landen waar dit speelt, de infrastructuur niet enorm goed ontwikkeld is en dat er weinig geld beschikbaar is. Daarom is steun van sponsoren belangrijk. Hij nodigde de aanwezige CIO's dan ook uit om hun medewerkers stage te laten lopen bij dit project, waarbij ze in ruil daarvoor een geavanceerde data science opleiding zouden krijgen.

Een van de factoren die Sensing Clues gebruikt is geluid, dat ook op een andere manier kan worden ingezet. Bijvoorbeeld bij botsingen tussen mensen en olifanten die soms plaatsvinden. Olifanten eten soms de graanvoorraad van dorpen op, waarbij ze ook mensen aanvallen en doden. Mensen schieten die olifanten dood. Een early warning systeem kan dit voorkomen. Met gevoelige sensoren die op kilometers afstand het geluid van olifanten kunnen detecteren is het mogelijk op tijd maatregelen te nemen. In Nepal heeft Sensing Clues op basis van geofencing een systeem ontwikkeld om te voorkomen dat verkeer zeldzame tijgers doodrijdt.

Dataprobleem

“Veel organisaties die bij ons komen hebben een dataprobleem”, zegt Jurriaan Krielaart. “Ze hebben een concrete kennisbehoefte waar ze iets mee willen doen.” Een recent voorbeeld, dat ook onlangs in de prijzen is gevallen, is het tracking & tracing-systeem van DHL “Zo’n systeem op zich is niets nieuws,”, zegt Krielaart, “Maar de invulling hiervan wel. In de activiteiten van DHL is het aandeel van pakketbezorging door de explosieve groei van online retailverkoop fors toegenomen. Daarbij hebben ze ook nog eens te maken met een periodieke piekbelasting die enorm groot kan zijn, bijvoorbeeld rond de feestdagen of als de winkels gesloten zijn. Daarbij neemt ook het aantal retouren toe.”

Die piekbelasting was niet te verwerken in de legacy-systemen waar ze mee te maken hadden. Het negatieve gevolg daarvan was dat de performance daar onder leed. Dat hebben ze met de software van MarkLogic opgelost, omdat dit een scale out-technologie is die op- of af kan schakelen al naar gelang de behoefte, zonder dat de overall performance daaronder te lijden heeft.”

Binnen zes weken

De gemiddelde reponsetijd voor klanten die de status van hun pakketbezorging willen bekijken ligt momenteel onder de 200 milliseconden, ruim binnen de DHL Parcel SLA (Service Level Agreement). De korte omlooptijd voor het in productie gaan heeft DHL Parcel een veel snellere ROI (Return On Investment) gegeven dan mogelijk zou zijn geweest met een traditionele database. DHL Parcel Benelux verzendt ongeveer 150.000 pakketten per dag namens online retailers. “Dit hebben we bij DHL binnen zes weken neergezet”, zegt Krielaart.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

data