Nederlanders maken zich meer zorgen over hun veiligheid

20-06-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederlanders maken zich meer zorgen over hun veiligheid

Zorgen van Nederlanders over veiligheid zijn sinds 2014 met 89 procent gestegen. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over alle vier de categorieën van het kernonderzoek: nationale, financiële, online en persoonlijke veiligheid. De meeste zorgen maakte men zich over nationale en persoonlijke veiligheid: die stegen met respectievelijk 128 en 92 procent.

Dat blijkt uit de nieuwe Unisys Security Index (USI), waarvoor in april 2017 gebruikers uit dertien landen werden gevraagd naar hun mening over allerlei veiligheidsproblemen. De stijging van 89 procent in de Nederlandse Index sinds de laatste USI in 2014 betekent de grootste groei van alle dertien ondervraagde landen. Ondanks deze score zijn Nederlanders nog steeds het minst bezorgd: met een Index-score van 125 (uit 300) scoort Nederland gemiddeld. De Filippijnen scoren met 243 het hoogst. Afname van het zorgenniveau was er alleen in Duitsland: de ondervraagden daar zijn 7 procent minder bezorgd, ondanks de cyber- en terroristische aanvallen die in heel Europa plaatsvonden. 

Meer zorgen in alle categorieën

In vergelijking met de resultaten uit 2014 is de bezorgdheid gestegen voor alle categorieën uit de Unisys Security Index: 

  • nationale veiligheid (128 procent), 
  • persoonlijke veiligheid (92 procent), 
  • financiële veiligheid (78 procent), 
  • en internetveiligheid (71 procent);

De hoogste scorende categorie betreft de nationale veiligheid en de strijd tegen terrorisme waar 51 procent van de respondenten zegt zeer of erg bezorgd te zijn over het dreigingsniveau van terrorisme in Nederland. Identiteitsdiefstal neemt een tweede plek in na de zorgen over terrorisme. Van alle respondenten geeft 44 procent aan zeer of erg bezorgd te zijn als het gaat om de veiligheid van hun persoonlijke data.

Relatief weinig zorgen over cybercrime

Ondanks de stijging van de bezorgdheid over internetbeveiliging (71 procent), die de zorgen rondom virussen, hacks en online transacties weergeeft, zijn de zorgen van Nederlanders op dit vlak 29 procent minder dan het wereldwijde gemiddelde in deze categorie. Fraude met bankpasjes blijft wederom een van de top veiligheidszorgen in Nederland: maar liefst 36 procent van de ondervraagden heeft aangegeven zeer of erg bezorgd te zijn. Een iets kleiner percentage gaf aan zich zorgen te maken over de nakoming van financiële verplichtingen, met 30 procent die betalingen van hypotheek of huur hierbij specifiek noemt. 

Demografisch gekeken is het niveau van zorgen bij vrouwen in Nederland 10 punten hoger (130) dan bij mannen (120); 11 punten hoger bij mensen tussen de 18 en 24 jaar (138) vergeleken met mensen die tussen de 55 en 65 jaar oud (127) zijn. Respondenten met een lager inkomen (132) scoorden hoger dan zij met een hoger inkomen (117).

‘Gevoel van veiligheid is hoog’

Henk van der Heijden, sales executive, global security, Unisys: "Zowel de internationale terreurdreiging als de digitalisering van onze maatschappij zijn twee belangrijke factoren voor de toename van de veiligheidsproblematiek in Nederland ten opzichte van drie jaar geleden. Ondanks de toenemende bezorgdheid in ons land, wijst het wereldwijd laagste algehele indexcijfer erop dat het gevoel van veiligheid nog steeds hoog is onder de Nederlanders. Dit gevoel van veiligheid moet gezocht worden in de verantwoordelijkheid van de consumenten, die alert blijven, als we kijken naar waar en hoe de Nederlandse consumenten zich online en in het dagelijkse leven begeven. Risico’s blijven dan ook alleen beheersbaar wanneer consumenten, bedrijven en overheden elkaar gezamenlijk helpen, niet ieder voor zich." 

Het volledige rapport met de Nederlandse resultaten is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Security