Bedrijven worstelen met optimale cloud strategie

16-06-2017 | door: Witold Kepinski

Bedrijven worstelen met optimale cloud strategie

Pure Storage, de onafhankelijke aanbieder van all-flash dataplatforms voor het cloudtijdperk, heeft wereldwijd onderzoek (‘Evolution’) laten verrichten naar de manier waarop bedrijven de balans zoeken tussen infrastructuur en applicaties, voor vandaag en morgen. Opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, het Internet of Things en ‘machine learning’ hebben de manier waarop bedrijven in de digitale economie functioneren, grondig veranderd. Het onderzoek laat zien dat bijna de helft van alle omzet (gemiddeld 47%) afkomstig is uit digitale oplossingen, hetzij via klantgerichte applicaties, hetzij via functionaliteit voor de backoffice. Dit maakt duidelijk dat digitale transformatie geen buzzword meer is, maar op dit moment volop plaatsvindt.

Ondanks deze groei zorgen technische complexiteit en strategische onzekerheid ervoor dat bedrijven niet graag volledig digitaal willen gaan. Publieke, private en hybride clouds, SaaS-oplossingen of de eigen IT-infrastructuur hebben allemaal hun sterke punten, maar bedrijven twijfelen nog steeds waar ze specifieke workloads moeten plaatsen.

 

Gemiddeld draaien bedrijven 41% van hun applicaties op de eigen IT-infrastructuur. Dit is meer dan applicaties in de publieke (26%) of private cloud (24%).

Het gebruik van de publieke cloud groeit in de komende 18 tot 24 maanden (61% verwacht een toenemend gebruik). Tegelijkertijd geeft 87% aan dat de inzet van de private cloud (52%) of de interne IT-infrastructuur (35%) zal toenemen.

Ondanks sterke aanwijzingen voor groei van de publieke cloud, zeggen opmerkelijk veel van de ondervraagden die workloads in de publieke cloud hadden geplaatst, dat ze een deel of zelf alles weer terug naar de eigen IT-omgeving hebben verplaatst (43% van de Amerikaanse bedrijven deed dit). In EMEA (Europa, het Midden Oosten en Afrika) geeft 65% aan het gebruik van de publieke cloud in de afgelopen 12 maanden te hebben verminderd om security-redenen.

Bedrijven draaien ongeveer een op vijf applicaties via SaaS (22%) en 51% geeft aan te verwachten dat het gebruik van SaaS de komende 18 tot 24 maanden zal groeien.

“Door opkomende technologieën begint de echte digitale transformatie op gang te komen, maar bedrijven blijven balanceren tussen hoop en vrees als het om de publieke cloud gaat”, zegt Scott Dietzen, CEO van Pure Storage. “Maar in plaats van ze als concurrerende technologieën te beschouwen, doen zij er beter aan de cloud en de eigen storage-omgeving als opties te zien die elkaar aanvullen. Alleen zo wordt de storage-infrastructuur soepel en toekomstvast genoeg om de datavoordelen te bieden waar bedrijven nu juist naar op zoek zijn.”

Het onafhankelijke Evolution-onderzoek is gehouden onder IT-beslissers van ruim 9000 bedrijven in de VS, EMEA - inclusief de Benelux - en Azië/Pacific.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud