Een nieuwe genetwerkte maatschappij

13-06-2017 | door: Blog

Een nieuwe genetwerkte maatschappij

In een artikel op de website van Singularity wordt, onderbouwd met voorbeelden, beschreven hoe onze wereld verandert in een nieuw ‘genetwerkte’ wereld. De schrijver noemt onder andere dat toen in Turkije een staatsgreep met militaire middelen werd uitgevoerd, de president via een iPhone en sociale media dit militaire geweld kon weerstaan en verslaan. Zoals in het artikel wordt gesteld: ‘Amazingly, a leader with a smartphone proved to be more powerful than fighter jets and tanks’.

Andere voorbeelden zijn de Arabische revolutie in 2010 waar het gebruik van Facebook een belangrijke rol speelde. Of de Amerikaanse verkiezingen – eerst van Obama en later van Trump – die via sociale media werden aangejaagd en beïnvloed. Onze genetwerkte wereld maakt het mogelijk dat macht en beïnvloeding op een nooit eerder vertoonde wijze worden uitgeoefend. Het lijkt een willekeurige reeks gebeurtenissen die wereldwijd gebeuren, maar de schrijver Joshua Cooper Ramo geeft in zijn vorig jaar verschenen boek ‘The Seventh Sense: Power, Fortune and Survival in the Age of Networks’ aan dat ze allemaal te maken hebben met een historisch omslagpunt.

Nieuwe vormen van macht

De aanloop voor dit omslagpunt is al jaren aan de gang, maar bleef vrij onzichtbaar. Personen en instituties die het ‘instinct’ al hadden om gebruik te maken van deze nieuwe netwerken, konden hiermee zowel politiek, economisch en wat betreft veiligheid op een totaal nieuwe manier hun macht uitoefenen. Het vraagt dus een soort ‘zevende zintuig’ om hier effectief gebruik van te kunnen maken. Het maakt nieuwe instituties en relaties mogelijk en zoals we eerder hebben gezien in de Renaissance en de Industriële revolutie, hierdoor ontstaan meestal totaal andere, nieuwe machtsstructuren.

Eén van de zaken die Ramo in zijn boek beschrijft, is de strategie van ‘Hard Gatekeeping’. Hierbij ontwikkelen en gebruiken landen en instituties eigen platformen om hun netwerk-topologie optimaal te (kunnen) inzetten en het gebruik ervan te reguleren. Zijn stelling is dat degene die òf een netwerk bezit óf de kunst verstaat via netwerken van derden zijn invloed aan te wenden, de nieuwe machthebbers worden.

Paradigma verschuiving

Hij beschrijft hoe een object dat eenmaal in een netwerk zit, een totaal ander gebruik mogelijk maakt. Een auto blijft een normale auto, tot het onderdeel wordt van het Über-netwerk en ook als taxi wordt gebruikt. Een slaapkamer blijft een slaapkamer tot het via het Airbnb-netwerk ook een hotelkamer wordt. Het gebruik van een object wordt steeds vaker bepaald door hoe het genetwerkt is. De som van het aantal verbindingen bepaalt de uiteindelijke gebruiksfunctie van het ooit geïsoleerde object.

De gevolgen van deze paradigmaverschuiving kunnen we nog nauwelijks overzien. De overheid gaat hier zeker een belangrijke functie in vervullen, maar op een totaal andere manier dan die momenteel bestaat. Want de nieuwe genetwerkte overheid is wederzijds: zowel overheid als burgers en bedrijven kunnen heel andere relaties opbouwen. Het creëert een nieuwe macht die zelfs niet (meer) met geweld te vernietigen is.

Geconcentreerd én gedistribueerd

Omdat we momenteel bezig zijn steeds meer objecten via digitale netwerken te verbinden, moeten we een nieuw ‘zintuig’ ontwikkelen dat ons hierbij helpt. Een zintuig dat ons vertelt wat een nieuwe gebruiksfunctie mogelijk maakt, ons een gevoel geeft of deze zinvol of mogelijk bedreigend is, ons intuïtie en bijbehorende reflexen geeft om adequaat in zo’n omgeving te reageren. Dus om in deze nieuwe wereld effectief en veilig te leven, moeten we als individuen en instituties dit nieuwe zintuig vormgeven en actief gaan gebruiken.

Instagram

Macht wordt door deze ontwikkeling zowel geconcentreerd als gedistribueerd. Je kunt miljoenen mensen tegelijkertijd bereiken en als individu zo een enorme invloed uitoefenen. Iedereen kan in principe via het digitale netwerk zijn gaven ter beschikking stellen en invloed uitoefenen. Er zijn op dit moment al vele influencers die door het hebben van vele volgers, enorm belangrijk zijn geworden. Hun uitspraken hebben grote invloed op hoe mensen denken, hoe ze kopen en hoe ze stemmen.

Dit artikel verhaalt over een echtpaar met 3,4 miljoen Instagram-volgers dat jaarlijks zes-cijferige bedragen verdient door het op bestelling maken en plaatsen van foto’s. Toen Facebook Instagram voor vele miljarden dollars overnam, had het slechts dertien medewerkers terwijl ze dertig miljoen mensen ‘bedienden’, een aantal dat intussen is vertienvoudigd.

Complex, maar niet gecompliceerd

Dit toont aan hoezeer macht en invloed zowel geconcentreerd als gedistribueerd kan zijn. Het is niet meer of/of maar en/en. Dit betekent ook dat rijkdom eveneens geconcentreerd én gedistribueerd zal zijn. Zowel bijzondere mensen als gewone mensen kunnen hun invloed uitoefenen via het netwerk, ongeacht hun afkomst, rijkdom of nationaliteit.

Echter de aard van het netwerk is een complex mechanisme dat niet precies ge-engineerd is. Het is net als een tropisch bos, het World Wide Web of menselijke immuniteit en is niet exact te beschrijven. Het is een levend ecosysteem dat zichzelf onderhoudt, in standhoudt maar ook zelfstandig verandert en zich aanpast.

De technieken die eronder zitten zijn weliswaar gecompliceerd, maar niet echt complex. Ze zijn goed te beschrijven, te ontwerpen en te bouwen, zoals computers, data-opslag, switches en besturingssoftware. Maar het leuke is dat de toepassingen die we er mee bouwen, zoals Artificial Intelligence, blockchain-netwerken en machine-learning systemen zulke complexe ecosystemen worden, dat ze niet meer exact te beschrijven en te begrijpen zijn. En dus in feite een eigen leven leiden.

Nieuwe wetenschap

De ontwikkeling van deze op netwerken gebaseerde ecosystemen vraagt nieuwe kennis en kunde. Een nieuw vak dat op dit moment nog niet of nauwelijks bestaat. Een opleiding voor het ontwerpen van objecten die én slim én genetwerkt zijn, bestaat niet.

Hoe ontwerp en onderhoud ik een slimme magnetron die gekoppeld in een slimme keuken en een slim huis, de komende tien jaar zijn veranderende functie kan vervullen? Dat geldt ook voor de zelfrijdende auto en onze nieuwe, slimme dorpen en steden. De onderliggende techniek is aanwezig, de toepassing en het inzicht daarvan nog nauwelijks de luiers ontgroeid.

Werken in deze nieuwe genetwerkte wereld heeft dus nog vele uitdagingen. Hoe bestrijden we financiële crisis in een genetwerkte, financiële wereld met onderling verbonden intelligente systemen? Hoe bestrijden we terroristen in een genetwerkt ecosysteem dat niet of nauwelijks zichtbaar is en met geweld niet kan worden vernietigd? Hoe bestrijden we onverwachte biotechnologische uitbraken van virussen in een wereld die naast digitaal, ook fysiek en logistiek uitgebreid genetwerkt is?

De wereld zal de komende decennia een stuk gecompliceerder worden. En al deze vraagstukken vragen een nieuw bewustzijn, nieuwe deskundigheid en tenslotte, zoals Ramo stelt: een nieuw ‘zevende zintuig’.

Door: Hans Timmerman, CTO Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht