Bereidheid om te investeren in digitale transformatie is groot

04-06-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Bereidheid om te investeren in digitale transformatie is groot

De bereidheid om te investeren in digitale transformatie is groot onder bedrijven in de productie, olie en gas, luchtvaart, bouw en dienstverlening. Door in te zetten op digitale transformatie willen de organisaties zich blijven ontwikkelen om concurrerend te blijven en te groeien. IoT, ERP en big data & analytics blijken de belangrijkste gebieden om in te investeren. Bijna 90 procent van de bedrijven geeft aan te beschikken over “voldoende” financiën voor digitale transformatie.

Dit blijkt uit de Digital Change Survey van IFS, leverancier van enterprise-software, onder 750 beslissers in zestien landen. “Hieruit blijkt dat bedrijven het belang inzien van een focus op digitale transformatie”, zegt Antony Bourne, VP of global industry solutions van IFS. “Om een organisatie te transformeren, zijn technologieën als big data en analytics, Enterprise Resource Planning en Internet of Things onmisbaar. Om succesvol te zijn en om concurrentievoordeel te bedingen, moeten bedrijven innovatieve technologieën toepassen en deze combineren met hun relevante branche-expertise. Want juist deze combinatie geeft digitale transformatie betekenis.”

Gebrek aan getalenteerde werknemers

Toch voelt meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven (34 procent) zich vanwege gebrek aan talent niet voldoende voorbereid op een digitale transformatie. Dit gebrek zit hem met name in de gebieden ‘business intelligence’ (40 procent noemt dit) en ‘cybersecurity’ (39 procent). Andere probleemgebieden zijn ‘AI en robotics’ (30 procent), ‘big data/analytics’ (24 procent) en ‘cloud’ (21 procent).

Bourne: “Nieuwe technologieën zijn essentieel voor digitale transformatie, maar voor een succesvolle transformatie zijn communicatie over de verandering en de juiste talenten nodig. Het is zorgwekkend dat meer dan één op de drie bedrijven niet voldoende bemand is om digitale transformatie te managen. Deze organisaties moeten nu concrete plannen gaan ontwikkelen als het gaat om het investeren in talent. Zo kunnen zij vaststellen welke rollen essentieel zijn voor succes binnen hun branche. Vervolgens is het belangrijk om zowel nieuw talent te vinden en aan te trekken als om het huidige personeel te trainen.”

Grote verschillen tussen de branches

Op de vraag naar het volwassenheidsniveau van digitale transformatie, waarmee daadwerkelijke vooruitgang bedoeld wordt, geeft 31 procent van de respondenten aan dat zijn bedrijf zich op een schaal van vijf, in het hoogste niveau bevindt. 44 procent van de respondenten in de luchtvaartindustrie geeft aan in staat te zijn om te profiteren van digitale transformatie. Dat maakt deze sector de meest progressieve. Daarop volgt de bouwsector, waarin 39 procent van de respondenten zegt dat zijn bedrijf voldoende voorbereid is op digitale transformatie. Daartegenover staat de olie- en gasbranche, waarin slechts 19 procent van de respondenten aangeeft hiervan te profiteren.

“De verschillende sectoren laten aanzienlijke verschillen zien in het niveau van digitale volwassenheid. De succesvolle digitalisering in de luchtvaartindustrie is te verklaren door de concurrerende aard van deze sector en de snelle ingebruikname van nieuwe technologieën, zoals voorspellend onderhoud en 3D-printen van nieuwe onderdelen”, vervolgt Bourne.

Drijfveren en obstakels voor digitale transformatie

43 procent van de respondenten noemt ‘efficiëntie van interne processen’ de belangrijkste stimulans voor digitale transformatie. Daarna worden het ‘versnellen van innovatie’ (29 procent) en ‘groeimogelijkheden in nieuwe markten’ (28 procent) genoemd als de belangrijkste drijfveren.

Ondanks praktische en technische moeilijkheden van digitale transformatie, is de menselijke kant het belangrijkste obstakel voor verandering: 42 procent noemt ‘weerstand tegen verandering’ het grootste probleem. Daaropvolgend zijn ‘problemen met / zorgen over security’ (39 procent) en ‘gebrek aan het juiste organisatie- en bestuursmodel’ (38 procent) de meer concrete problemen die digitale transformatie in de weg staan.

Welke technologieën zullen het meest disruptief zijn?

Op de vraag welke technologieën het meest disruptief zullen zijn, staat big data bovenaan met een score van 7,2 op een schaal van tien. Op de tweede plek staat automation (7,0), gevolgd door IoT (6,6).

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie