Ministerie van V&J en Tweede Kamer kiezen vier IT-dienstverleners datacenteroptimalisatie
22-05-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Ministerie van V&J en Tweede Kamer kiezen vier IT-dienstverleners datacenteroptimalisatie

SLTN Inter Access, PQR en Scholten Awater en de combinatie Misco Solutions / Telindus zijn geselecteerd als de vier winnaars van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2017 (ROAD2017). Het gaat om het leveren van datacenter hardware en ondersteunende diensten aan het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) en de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een geraamde waarde van 130,9 miljoen euro, verdeeld over drie jaar.

De raamcontracten zijn te verlengen met een jaar. Deze gunning voorziet betrokken partijen de komende drie jaar van een License to Sell bij deelnemers die vallen onder het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer.

Aanbesteding

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. Het betreft de levering van hardware en daaraan gerelateerde software inclusief dienstverlening. De raamcontracten kunnen worden verlengd met een jaar. De gunning is toegekend op basis van toetsing op prijs (inkoopkorting) en vier kwaliteitseisen: het borgen van leverbetrouwbaarheid, het borgen van servicebetrouwbaarheid, het toepassen van kennis en het verhogen van de bewustwording op het gebied van sociale voorwaarden bij de deelnemers.

Internationale Sociale Voorwaarden

Betrokken partijen vinden het belangrijk dat er bij de vendoren waarmee zij samenwerken niet alleen aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor omstandigheden waaronder de producten geproduceerd worden. Zij zien het dan ook als een goede ontwikkeling dat de Rijksoverheid de Internationale Sociale Voorwaarden meeneemt in het selectieproces.

Eugene Tuijnman, CEO van SLTN Inter Access, zegt zeer tevreden en trots te zijn om het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer komende jaren te ondersteunen met diepgaande kennis rond datacenters. ICT-Partners, advies- en implementatiepartner voor werkplek-, datacenter- en cloudintegratie trajecten, mag zich als onderaannemer van SLTN Inter Access medewinnaar noemen van het aanbestedingstraject Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2017 (ROAD2017).Als onderaannemer van SLTN Inter Access hoopt ICT-Partners de komende jaren het ministerie en de Tweede Kamer te kunnen voorzien van hyperconverged datacenteroplossingen.

Security

Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus, geeft aan trots te zijn samen met Misco Solutions het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer te mogen ondersteunen bij het optimaliseren van hun datacenters. Degezelle wijst ook op ROAD2016, die vorig jaar aan de bedrijven werd gegund. De Managing Director van Telindus noemt de keuze van het ministerie en de Tweede Kamer een bevestiging van de kennis en diensten van Telindus in haar kerndomeinen, namelijk datacenter, access, connectivity, services en security.

Datacenter

Adriaan Elsman, Managing Director bij Misco Solutions: “Net als bij de gunning van ROAD2016, hebben we ook bij deze aanbesteding besloten om de samenwerking op te zoeken met Telindus. Dit heeft geresulteerd in een sterkere aanbieding, waardoor wij samen weer voor drie jaar als kennispartner mogen verbinden aan de Rijksoverheid. Onze gezamenlijke ervaring binnen andere overheidsinstanties, maakt dat wij exact weten welke behoeften er leven en wat nodig is om de beoogde Rijksdoelen met betrekking tot ICT te realiseren en zo Nederland weer een stukje vooruit te helpen.”

Sociale risico's

“Bijzonder bij deze aanbesteding was de aandacht voor de sociale risico’s die verband houden met de te leveren producten. Van de contractanten wordt verwacht dat zij tijdens de looptijd van het contract de risico’s inzichtelijk maken van de aangeboden producten om zo de bewustwording bij deelnemers te verhogen. Het is dan ook een verplichting van de contractanten dit te doen en om zodoende een bijdrage te leveren aan het terugdringen van sociale risico’s”, meldt PQR. "Bij PQR is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al jaren een speerpunt binnen de organisatie. PQR vindt het belangrijk dat er bij de vendoren waarmee zij samenwerkt niet alleen aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor omstandigheden waaronder de producten geproduceerd worden. PQR kijkt naar de footprint van de eigen organisatie, maar nog belangrijker is dat PQR adviseur én beïnvloeder is in de gehele keten."

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters