Dutch IT-channel gaat samenwerking aan met Hulphond Nederland

Dutch IT-channel gaat samenwerking aan met Hulphond Nederland

19-05-2017 | door: Redactie

Dutch IT-channel gaat samenwerking aan met Hulphond Nederland

Hulphond Nederland krijgt podium op Dutch IT Society Event 2017

Dutch IT-channel gaat een samenwerking aan met Hulphond Nederland. De aftrap van deze samenwerking vindt plaats op het Dutch IT Society Event 2017, dat op donderdag 7 september 2017 wordt georganiseerd in Fort Voordorp. Hier krijgt de Hulphond Nederland een podium en zal Peter van Uhm, ambassadeur van de stichting, de afsluitende lezing verzorgen. Van Uhm was van 2008 tot en met 2012 Commandant der Strijdkrachten..

Op het Dutch IT-channel Awards Nieuwjaarsgala op 18 januari 2018 in Studio 21 in Hilversum wordt door Dutch IT-channel in samenwerking met Foundation Partner SLTN Inter Acces een cheque overhandigd aan  Hulphond Nederland.

Ondertekening overeenkomst

De overeenkomst voor de samenwerking is vrijdagochtend 19 mei op het kantoor van SLTN Inter Access ondertekend door Rudolph Strickwold (directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland), Rob de Kleijnen (directeur van Dutch IT-Channel en Executive-People) en Eugene Tuijnman (directeur en oprichter van SLTN Inter Access)

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door een hulphond beschikbaar te stellen. Een hulphond voorkomt isolement en biedt zorgbehoevenden een nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden, en zet voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en andere problematiek hulphonden in.

Tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar gesteld

Hulphonden worden tegen zo laag mogelijk kosten beschikbaar gesteld aan mensen met een zorgvraag. De gelden voor de opleiding en inzet van de honden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars via giften, nalatenschappen en collectes. Hieraan willen Dutch IT-channel en SLTN Inter Access graag bijdragen.

‘Mensen weer laten meedoen in de maatschappij’

“Hulphond Nederland biedt individuele ondersteuning aan mensen en helpt hierdoor onder andere isolement te voorkomen. Het persoonlijke karakter van de stichting spreekt ons erg aan”, zegt Rob de Kleijnen, directeur van Dutch IT – channel en Executive-People. “Door Hulphond Nederland te ondersteunen willen wij iets teruggeven aan de maatschappij. Deze samenwerking past dan ook uitstekend in onze MVO-strategie.”

 “Dieren in het algemeen en in het bijzonder honden hebben een positieve impact op het functioneren van mensen. Hulphond Nederland vertaalt dat op een praktische manier door mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag weer te laten meedoen in de maatschappij”, zegt Eugene Tuijnman, directeur en oprichter van SLTN Inter Access. Tuijnman maakt ook bekend dat SLTN Inter Access naast Foundation Partner van het Dutch IT-channel Awards Nieuwjaarsgala, de stichting ook aanvullend zal ondersteunen. SLTN Inter Access overhandigt op 22 juni tijdens een event een cheque aan Anita Witzier, ambassadeur van Stichting Hulphond.

Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland: “Het is onze wens dat iedereen in Nederland die een hulphond nodig heeft, een hulphond kan krijgen. We willen jaarlijks 1.000 mensen gaan helpen. Dit zijn mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS) en jongeren met gedragsproblemen. Het opleiden van hulphonden is een intensief en kostbaar proces. Daarom zijn we ontzettend blij dat Dutch IT-channel voor ons in actie komt en SLTN Inter Access deze samenwerking ondersteunt als Foundation Partner .”

Voor meer informatie over Hulphond Nederland klik hier

Op de foto van links naar rechts Eugene Tuijnman, directeur en oprichter van SLTN Inter Access. Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland en Rob de Kleijnen, directeur van Dutch IT – channel en Executive-People

Terug naar nieuws overzicht
Dutch IT-channel Awards