E-mail en sms gaan onder briefgeheim vallen
19-04-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

E-mail en sms gaan onder briefgeheim vallen

De Tweede Kamer stemt unaniem in met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om artikel 13 van de Grondwet aan te passen. Hierdoor gaat ook e-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie onder de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid en het briefgeheim vallen.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt gesproken over telefoon- en telegraafgeheim. Deze definitie is volgens minister Plasterk niet meer van deze tijd. In het voorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen staat daarom nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.' Door de grondwetswijziging is het alleen toegestaan inbreuk te maken op dit recht na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen.

De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Terug naar nieuws overzicht