‘Digitalisering van de overheid vereist radicale verandering van houding’

19-04-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

‘Digitalisering van de overheid vereist radicale verandering van houding’

De digitalisering van de overheid vereist een radicale verandering van houding bij de overheid. Overheidsorganisates moeten tot in de kern hun primaire processen ICT begrijpen, regisseren en kunnen uitvoeren. Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers.

Dit blijkt uit het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Digitalisering wordt door politici, bestuurders en ambtenaren ten onrechte gezien als belangrijk, maar niet urgent. De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid stelt echter dat digitalisering juist belangrijk én urgent is. Zo biedt digitalisering de overheid veel kansen voor betere dienstverlening, meer economische groei en een zowel open als transparante overheid. Indien vitale digitale infrastructuur echter wordt verwaarloosd levert digitalisering grote risico’s op voor het functioneren van de overheid.

Onvoldoende toegerust op digitale transformatie
Digitale dienstverlening behoort volgens het rapport tot de kern van het primaire proces van overheidsorganisaties. De studiegroep stelt dat dit proactief moet worden georganiseerd rond de wensen en behoeften van zowel burgers als bedrijven. De Nederlandse overheid is echter nog onvoldoende toegerust op de noodzakelijke digitale transformatie van beleidsvorming en dienstverlening. De studiegroep doet daarom aanbevelingen die de overheid moeten helpen haar rol in de informatiesamenleving effectiever uit te voeren. Zo roept de groep overheden op zelf de leiding te nemen en beter samen te werken bij de ontwikkeling en beheer van ICT.

De digitale basis infrastructuur, ook wel de Generieke Digitale Infrastructuur genoemd, behoort volgens het rapport tot vitale infrastructuur voor Nederland. Door verder in te zetten op digitalisering kan de overheid één overheid vormen in dienstverlening en uitvoering voor burgers en bedrijven. Digitalisering is daarmee een opdracht aan de gezamenlijke overheden en dient voor deze overheden een ‘board room decision’ te zijn, aldus de studiegroep.

Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid
De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid heeft het rapport ‘Maak Waar’ opgesteld op verzoek van het kabinet om een advies te leveren over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid. De studiegroep stond onder leiding van secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft specifiek gekeken naar de oorontwikkeling, financiering en governance en digitale overheiddiensten. Het rapport is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie