De transformatie gaat door

10-04-2017 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

De transformatie gaat door

Er is geen CIO die niet op de één of andere manier te maken heeft met ‘nieuwe businessmodellen’. Ze vormen een kans of een bedreiging, maar de verandering die onder invloed van de digitale transformatie plaatsvindt is onomkeerbaar. Vorig jaar zagen we dit al in de resultaten van een enquête onder de leden van het Dutch IT Expert Panel. Dit jaar hebben we de vraag opnieuw gesteld, en hieruit blijkt dat de digitale transformatie sneller gaat dan ooit.

Het is onomkeerbaar. Bij niet minder dan tachtig procent van de respondenten in het Dutch IT Expert Panel zorgt IT voor nieuwe businessmodellen. Dat is een forse stijging ten opzichte van de enquête die we een jaar eerder hielden, toen dat nog 63 procent was. Ook een duidelijke meerderheid, maar minder significant dan de tachtig procent van de huidige editie.

Bij 13,3 procent is dat niet zo, maar zou het volgens de leden van het Expert Panel wel moeten. Dat was een jaar geleden nog 26,3 procent. Het percentage waar geen nieuw businessmodel ontstaat en waar het volgens de respondenten ook niet nodig is bedraagt 13,1 procent, een percentage dat vrijwel gelijk is aan de 13,1 procent van vorig jaar.

Niet zonder IT

Dat die transformatie eigenlijk niet meer zonder de IT kan wordt meer dan ooit bevestigd door de leden van ons Expert Panel. 93,3 procent van de respondenten geeft aan dat IT betrokken is bij de transformatie van de business, een forse stijging ten opzichte van de 65 procent in 2016.

Vorig jaar was het nog een verrassende 31 procent van de respondenten dat aangaf dat de IT niet betrokken was bij business-transformatie, maar dat dit wel het geval zou moeten zijn. We gaven toen aan dat hier nog veel werk te doen was voor de CIO. Dat percentage is nu teruggevallen tot 0, dus dat werk lijkt inderdaad effect te hebben gehad. Nog steeds een zeer klein deel, 6 procent tegen twee procent vorig jaar, vindt dat IT helemaal geen onderdeel hoeft te zijn van businesstransformatie.

Onmisbaar

De rol van IT wordt bovendien door een bijna even groot percentage, 87 procent, beschreven als cruciaal voor de businesstransformatie. Dat was vorig jaar nog het geval voor 65 procent van de Experts. 21 procent van hen zag toen dat het in hun organisatie niet gebeurt, terwijl het wel zou moeten. Dat is nu nog maar 13 procent. Niemand zegt nu nog dat die rol niet voor IT is weggelegd.

Daarbij lijkt de IT die rol met succes op te eisen. Eveneens 87 procent van de Experts in ons panel zegt dat de IT zelf bij de business aanklopt met ideeën over nieuwe mogelijkheden. Hier zien we wederom een significante stijging ten opzichte van het onderzoek dat we vorig jaar deden, toen het percentage met 68 procent nog wat lager lag. Bij nog maar dertien procent gebeurt dit niet, maar vinden de respondenten dat de IT die rol wel zou moeten invullen.

Sneller

De business wil zelf ook vaak transformeren. Dat leidt tot een verhouding tussen de wensen van de business en de mogelijkheden van IT die onverminderd complex is, en net als vorig jaar gevoelig lijkt te liggen. Op de vraag of de leden van het Expert Panel zich als IT opgejaagd voelen door de business, dat steeds nieuwe veranderingen wil, antwoordt 67 procent van wel. Slechts een derde voelt zich, net als vorig jaar, comfortabel bij het tempo waarin de business veranderingen in de organisatie wil doorvoeren.

Een verandering in de reacties ten opzichte van vorig jaar zien we wel bij de vraag of dit allemaal nog wel bij te houden is voor de IT. Zijn de IT-ers nog in staat om zelf alle ontwikkelingen te volgen? Minder dan de helft van de respondenten, 46 procent, heeft inderdaad externe hulp nodig. Dat was vorig jaar nog meer dan de helft, 57,8 procent. Maar ondertussen zegt 53 procent van de experts het prima intern aan te kunnen. Dat is een flinke toename vergeleken met de minderheid van 42,1 procent in de editie van vorig jaar.

Kansen

In steeds meer gevallen levert die transformatie van de business daadwerkelijk meer omzet op. Vorig jaar wist 42 procent van de respondenten in ons panel dankzij IT nieuwe markten aan te boren. Dat percentage is ondertussen opgelopen tot 53,3 procent, dus meer dan de helft. Bij 33,3 procent is dat nog niet het geval, maar zij verwachten wel dat IT ervoor gaat zorgen dat de business kan uitbreiden. Dat percentage was een jaar geleden 47 procent. Slechts dertien procent vindt dat IT niet bijdraagt aan het aanboren van nieuwe markten, en is tegelijkertijd van mening dat dit ook helemaal niet nodig is. Dat is ongeveer gelijk aan de tien procent van vorig jaar.

In lijn met bovenstaande percentages is het resultaat dat een ruime meerderheid van de respondenten, 66,7 procent, aangeeft te werken voor zowel klanten als de interne organisatie. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar, waarbij het percentage IT-ers, dat alleen voor externe klanten werkt, 27 procent is, tegen 21 procent vorig jaar. De interne organisatie is exclusief klant voor 6 procent van hen, tegen 13 procent van het Expert Panel vorig jaar.

Door: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie