Altijd Toegang: uw werkplek binnen bereik

19-03-2017 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Altijd Toegang: uw werkplek binnen bereik

Gas, water en licht: nutsvoorzieningen die we vanzelfsprekend vinden. Hoe we dit fysiek aan huis geleverd krijgen, of hoe licht technisch werkt, is een veel ingewikkelder proces. Daar denken wij als consument geen moment over na. Het moet gewoon werken. Met ICT gaat deze vergelijking ook op: techniek is ondergeschikt aan functionaliteit. Het gaat niet meer om de IT-infrastructuur ‘ansich’, maar om wat je ermee kan doen. Het is vanzelfsprekend dat informatie – zakelijk en privé – altijd binnen bereik is. Van organisaties wordt verwacht hieraan te voldoen, maar zij komen al snel tot de conclusie dat dit geen simpele exercitie is. Jits Langedijk, Technology Officer bij PQR, legt uit wat de toekomst u biedt.????  

Veranderende klantbehoeften  
Als consument adopteren we in rap tempo nieuwe oplossingen die ons helpen ons leven gemakkelijker te maken. De ervaringen die we hiermee opdoen worden ook op het werk geïntroduceerd. De tijd dat de zakelijke digitale werkplek in meer mogelijkheden voorziet dan thuis, is voorbij. Sterker nog, we zijn thuis vaak nog beter voorzien, dan op het werk. Zowel privé als zakelijk gebruiken we een breed palet aan apparaten zoals smartphones, tablets en notebooks. We hebben alles voor elkaar en zijn er aan gewend geraakt dat applicaties en data altijd beschikbaar zijn en informatie onderling vrij en veilig uitwisselbaar is. Deze vraag naar flexibiliteit willen we ook op het werk. Dit stelt organisaties voor een uitdaging.  

Als IT-afdeling gaat u in gesprek met uw medewerkers om helder boven water te krijgen welke functionele behoeften er binnen uw organisatie bestaan. Vervolgens koppelt u deze aan de werkwijze van uw medewerkers om te bepalen wat zij precies nodig hebben om hun werk slimmer, sneller en eenvoudiger te kunnen doen. U maakt persona’s en stelt scenario’s op. Eén ding staat vast. Altijd toegang is een vereiste. Toegang tot data en applicaties op het moment dat dit nodig is, zonder omwegen zoals omslachtige inlogmethodes en uiteraard veilig. In veel gevallen hebben organisaties de tools al in huis om medewerkers slimmer, sneller en eenvoudiger te laten werken; het is de kunst om deze tools optimaal in te zetten.

Flexibele en veilige toegang tot applicaties en data vragen om een infrastructuur die dit ondersteunt. Daarnaast is beheergemak en ondersteuning in service een randvoorwaarde. De ideale werkomgeving is voor iedereen anders en deze kan dagelijks verschillen. Willen organisaties groei blijven realiseren, dan is het méér dan ooit noodzakelijk de veranderende behoeften van medewerkers centraal te stellen en op basis daarvan een dynamische workspace aan te bieden.  

De PQR DynamicWorkspace  
De opbouw van een infrastructuur voor een persoonlijke werkomgeving die aan alle wensen en eisen tegemoetkomt, heeft heel wat voeten in aarde. Als het eenmaal staat, is continue innovatie van belang. Immers, de behoefte van uw werknemers wijzigt mee met de op de markt gebrachte nieuwe mogelijkheden. Ook onderhoud en stabiliteit moeten geregeld zijn. Netwerk, data en applicaties dienen 24 uur per dag beschikbaar én binnen bereik te zijn. Een verstoring in het netwerk kan desastreuze gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Hoe combineert u al deze zaken en realiseert u uw bedrijfsdoelstellingen? Op welke wijze kunt u de gewenste, flexibele manier van werken op een veilige, controleerbare en beheersbare wijze faciliteren??
 
Een dynamische workspace waarin iedereen altijd met elkaar in contact is, waar non-stop toegang is om informatie in te winnen, is het antwoord. Afhankelijk van gewenste functionaliteit en flexibiliteit zijn diverse conceptuele oplossingen denkbaar. Iedereen werkt ten slotte anders en heeft persoonlijke eisen en wensen. “De PQR Dynamic Workspace is een verzameling van applicaties, data en services die op een veilige wijze beschikbaar wordt gesteld op het device dat het beste past bij de aard van de werkzaamheden,” aldus Langedijk. Uitgangspunt voor de inrichting van de PQR Dynamic Workspace is altijd de medewerker. Hij vraagt en verwacht een flexibele, dynamische werkplek, voorzien van de nieuwste apps, misschien wel afkomstig uit de consumentenmarkt.?De PQR Dynamic Workspace heeft een overzichtelijk dashboard en werkt uiterst intuïtief. Op deze manier biedt u een aangename werkomgeving en kan de gebruiker zich volledig richten op zijn eigen werk.

Managed sevices: uw ICT, onze zorg
Gebruikerstevredenheid staat voorop. Wanneer IT-middelen niet of slecht beschikbaar zijn, kunnen medewerkers hun werk niet goed uitvoeren. Door verstoringen ontstaat irritatie en worden doelen niet gehaald. Goede en directe hulp is dan essentieel, de ervaring dat je serieus geholpen wordt en niet slechts een melding registreert is belangrijk. Ook wanneer het niet direct binnen de kaders van het contract ligt. PQR biedt managed services en werkt met u samen op basis van een partnership. U heeft de controle en de regie, PQR biedt de zekerheid van continuïteit. Met vaste regelmaat evalueert PQR of u tevreden bent, of uw medewerkers tevreden zijn, of het service level nog voldoet aan uw behoeftes. Als blijkt dat bepaalde zaken moeten worden aangepast, gaat PQR voor u aan de slag. U heeft er geen omkijken meer naar.

Roadmap: altijd toegang
Standaard IT-functionaliteit is een commodity, net zo vanzelfsprekend als de nutsvoorzieningen. U wilt uw medewerkers altijd toegang bieden, eenvoudig en veilig. Ter voorbereiding van deze dynamische werkomgeving maakt u een roadmap en een plan van aanpak. In de roadmap stelt u vast aan welke IT-functionaliteit uw organisatie behoefte heeft en hoe u dit gaat realiseren. Het opstellen van zo’n roadmap is een zorgvuldige taak waarin alle betrokkenen gehoord worden en waarin beschreven staat waar en hoe u de ICT van de toekomst wilt realiseren. Het begint bij het bepalen van de IT-visie en de stip op de horizon. Hoe kan ICT het beste bijdragen aan het realiseren van doelstellingen binnen de visie van de organisatie.

PQR helpt u graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het vastleggen van uw IT-visie en roadmap. Voordeel daarvan is dat u extra kennis en expertise in huis haalt en bovendien ICT vanuit een andere hoek belicht. Tevens heeft u zo alle tijd om u te richten op de core business van uw organisatie.?Waar u de grens legt, in eigen beheer of uitbesteding, kunt u samen afstemmen. Kijk hier voor meer informatie over de PQR Dynamic Workspace.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

visie