Kees Verhoeven: ‘Digitale Mainport heeft nog te weinig urgentie’

14-03-2017 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Kees Verhoeven: ‘Digitale Mainport heeft nog te weinig urgentie’

Kees Verhoeven, lid van de Tweede Kamer voor D66, is de geestelijk vader van de motie Digitale Mainport. Deze motie is al in … unaniem aangenomen door de Tweede Kamer, maar concrete resultaten lijkt dit nog niet te hebben opgeleverd. De redactie van Executive People sprak met Kees Verhoeven over de status van de Digitale Mainport in Nederland, en het gebrek aan urgentie dat ondanks het aannemen van de motie lijkt te leven bij de Nederlandse politiek.

“Het aannemen van de motie over de Digitale Mainport was ontzettend belangrijk”, zegt Kees Verhoeven. “Je geeft daarmee een officiële status aan de digitale infrastructuur. Dat leidt tot geld vanuit Economische Zaken, zoals Schiphol en Rotterdam ook krijgen. Het feit dat de motie is aangenomen, is natuurlijk mooi omdat men daarmee aangeeft in te zien dat de digitale infrastructuur een economische motor is. Dit moet alleen ook vertaald worden in de begroting zodat er structureel geld gaat naar de digitale infrastructuur.”

Veel is er op dit moment echter nog niet mee gebeurd. “De plannen zijn er, alleen worden deze plannen pas volgend jaar uitgevoerd. Daar komt nog een formatie tussendoor. Het gevolg is dat de plannen op de tafel komen van een nieuw te vormen kabinet. De motie is een aanjager geweest voor de benadering, we hebben met z’n allen besloten dat we digitale infrastructuur belangrijk vinden en de digitale Mainport er moet komen, maar nu moeten we dat ook echt gaan doen.”

Geweldig knooppunt

De kansen zijn legio voor Nederland. “De digitale economie wordt wereldwijd steeds belangrijker. Nederland heeft een digitale infrastructuur met de beste, snelste en meeste internetaansluitingen. We zijn een geweldig knooppunt en staan overal in de top 5. Nederland is een land waar nergens slecht bereik is, alle huishoudens aangesloten zijn op het internet en waar geen gebieden zijn zonder internet. Wat dat betreft heeft Nederland echt een perfecte en snelle verbinding. Dit geeft heel veel kansen voor allerlei soorten bedrijven, die vanwege dat goede datakruispunt kiezen zich te vestigen in Nederland.”

“Dat is echt iets wat we moeten blijven benutten, verbeteren en blijven versterken! Eigenlijk kun je het vergelijken met een wegennet. De Verenigde Staten is nu bijvoorbeeld aan het investeren in het wegennet. Het slechte wegennet gaat namelijk ten koste van de economie. Het werkt hetzelfde met een digitaal wegennet. Een goede digitale infrastructuur is gewoon goed voor de economie. Nederland kan daar heel veel banen en bedrijven mee aantrekken.”

Kasten en kabels

“In die zin is de digitale infrastructuur en de digitale Mainport net als Schiphol en Rotterdam, twee andere plekken die veel het land binnen brengen. De haven en de luchthaven. Tegenwoordig komt er heel veel binnen via kabels. De digitale Mainport gaat eigenlijk om de kasten en kabels. Nederland heeft een fantastische structuur aan kasten en kabels. Hoe sneller, groter en dikker de kabels zijn, hoe groter de kasten zijn. Hoe meer data er doorheen kan en hoe meer bedrijven zich hier willen vestigen om hun diensten uit te voeren. Zo simpel is het.”

De urgentie is echter nog lang niet groot genoeg. “Er is veel sympathie voor de motie, iedereen heeft door dat de digitale economie in Nederland geld op kan leveren. Maar op het moment dat er een discussie gevoerd moet worden over data, digitale diensten of andere vormen van technologieën op dit gebied, denken mensen dat het nog niet zo’n vaart zal lopen. Het is daardoor nodig continu op het belang van het investeren in de digitale Mainport te hameren. Zowel door het benoemen van de kansen, maar ook door het in kaart brengen van de bedreigingen. Recent is een wet aangenomen waardoor heel veel data kan worden afgetapt door de inlichtingendiensten. Dat is een wet die heel slecht is voor het vestigingsklimaat, maar er wordt amper een discussie over gevoerd.

Gebrek aan kennis

Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan kennis over ICT bij veel politici. “Het kennisniveau over ICT is binnen de politiek gewoon slecht. In heel veel fracties wordt helemaal niet over ICT gesproken. Dat is niet goed. Daarom hoop ik van harte dat er een aantal kamerleden opstaan en zich gaan specialiseren in het onderwerp ICT. De hoop is niet heel groot, op de lijsten voor 15 maart staan geen mensen met ICT-kennis en dat is hartstikke zonde.”

Hij wijst erop dat bedrijven in Nederland die zich bezighouden met ICT tegenwoordig wel beter georganiseerd zijn. “Je hebt bijvoorbeeld DINL, de hostingbedrijven, Nederland ICT en ECP. Ook deze organisaties laten meer van zich horen. Daardoor zijn er wel debatten over, maar het is nu vooral zaak dat er wat met de motie over de Digitale Mainport gaat gebeuren. De uitvoering en de concreetheid gaan niet snel genoeg.”

Ambitie

Hij pleit er dan ook voor dat bedrijven de politiek actief blijven benaderen. “Laat bedrijven echt op de deur kloppen van de politiek! Als er in Den Haag wetten worden aangenomen waar het bedrijfsleven wordt geraakt, krijgen we meestal stapels brieven en berichten. Maar wanneer het gaat om de digitale infrastructuur zijn de bedrijven bescheidener. Dus als er zaken zijn die betrekking hebben op ICT of de digitale economiesector, mogen de bedrijven luider roepen. Het begint wel steeds beter te worden, maar als bedrijf is het van belang heel nadrukkelijk je stem te laten horen.”

“Nederland is wat betreft digitale infrastructuur één van de best scorende landen. Alleen wanneer het gaat om een aantal belangrijke investeringen in de digitale infrastructuur, valt Nederland gewoon stil. We zijn een potentiële koploper, we zouden de digitale koploper van Europa kunnen worden. Dat moet ook echt de ambitie zijn!”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid