Solo door Het Kanaal
20-02-2017

Solo door Het Kanaal

Naast mijn werk als Enterprise Architect is Marathonzwemmen mijn andere passie. Ondanks de vele verschillen tussen deze passies zijn er natuurlijk ook overeenkomsten. De voornaamste overeenkomst zit in de structuur van een goede voorbereiding. In deze blog wil ik graag meer vertellen over de overeenkomsten tussen een IT-landschapssimplificatie, en het solo overzwemmen van Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk.

Hoe vereenvoudig ik een IT-landschap?
Een IT Landschap Simplificatie heeft als doel de complexiteit te reduceren door het aantal componenten in dit landschap te verminderen. Naast het haarscherp hebben van het eindresultaat worden vaak subdoelen benoemd. Dergelijke subdoelen zijn bijvoorbeeld het verminderen van de kosten en risico’s, en het vergroten van de flexibiliteit richting de business.

Zoals elk ander project zijn ook hier bekende critical succes factors te noemen zoals het beschikbaar hebben van requirements, alsmede voldoende resources. Deze resources moeten kennis hebben van de organisatie, de business, bedrijfsprocessen, applicaties, technische infrastructuur, de kosten en de relaties tussen de genoemde componenten.

Natuurlijk ben ik als architect verantwoordelijk voor het eindresultaat, maar zonder de juiste resources is de slagingskans gering. Een ondersteuningsteam is dus cruciaal, met daarbij voor elk teamlid zijn/haar eigen specialisatie en verantwoordelijkheden.

Een goede voorbereiding is cruciaal, maar desondanks geen garantie op succes. Immers, zoals de wet van Murphy voorspelt, zullen er ontegenzeggelijk één of meer onvoorziene situaties optreden. Onvoorziene situaties kunnen zowel door interne- als externe oorzaken ontstaan. Denk aan een wijziging in regelgeving door de overheid, het vervangen van de opdrachtgever/sponsor, architectuur wijzigingen, aflopen van inkoopcontracten, wijziging in beheerorganisatie, macro-economische wijzigingen, etc.

Slechts 33 kilometer hemelsbreed
Bij het solo overzwemmen van Het Kanaal is het primaire doel ‘alleen’ het overzwemmen van Het Kanaal (hemelsbreed 33 kilometer). Daarnaast kun je jezelf als subdoel een streeftijd opleggen, waarbinnen je de afstand wil volbrengen. Een ander niet onbelangrijk subdoel is dat je minimaal levend uit het water stapt (immers, er zijn voldoende voorbeelden met helaas tragische afloop).

Om het einddoel te halen zijn er diverse zaken nodig, dit is vergelijkbaar met de IT-landschapssimplificatie. Allereerst het budget, dit komt voor een dergelijke expeditie neer op ongeveer € 7500,-. Vervolgens ben ik als zwemmer verantwoordelijk voor voldoende zwem-inbreng (training). Daarnaast is een ondersteuningsteam met de juiste kennis en kunde cruciaal. Dit team moet kennis hebben van zwemtechnieken, training, voeding, zeestromingen in Het Kanaal, etc. Met het ondersteuningsteam moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden tijdens de zwemtocht. Hierbij moet worden gedacht aan het uitvoeren van het voedingsplan, het gewenste zwemtempo, de veiligheid. Immers, Het Kanaal is de drukst bevaren zeeroute ter wereld. 

Daarnaast moet het team getraind zijn in het mitigeren van onverwachte situaties, zowel vooraf als tijdens het zwemmen. Ook hier geldt de wet van Murphy, want ondanks een goede voorbereiding kan je ook hier op onverwachte omstandigheden stuiten. Bijvoorbeeld een windkracht 5 of harder, te veel vaarverkeer, of dat je schouder het begeeft, terwijl je op 80% van de afstand bent.

Kwallen-scholen
Een goede voorbereiding is dus essentieel voor zowel een landschapssimplificatie als een Kanaaloversteek. In beide situaties gaat het hier om het vooraf haarscherp definiëren van het gewenste eindresultaat, de benodigde requirements en het vooraf beleggen van verantwoordelijkheden bij de juiste personen.

Een perfecte voorbereiding alleen is helaas niet voldoende, tijdens beide uitdagingen kunnen onverwachte omstandigheden zich voordoen. Bijvoorbeeld het wegvallen van de sponsor, of het verzeild raken in een kwallen-school kan roet in het eten gooien. Maar met goede voorbereiding, zijn beide uitdagingen zeker geen onmogelijke opgave.

Door: Christian Broodman, Enterprise Architect bij Bauhaus ArtITech

Terug naar nieuws overzicht