‘Kabinet moet meer investeren in Smart Industry’
19-02-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

‘Kabinet moet meer investeren in Smart Industry’

De Smart Industry biedt Nederland kansen. Deze kansen kunnen volgens VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie echter alleen benut worden als we met elkaar in een hogere versnelling gaan rijden. Dit vereist een ambitieuze vervolgaanpak, waarbij centraal moet staan dat Nederland zich moet kunnen blijven meten met de wereldtop. Het bedrijfsleven moet en wil hierin het voortouw nemen, maar kan dit niet zonder ondersteuning van de overheid, het onderwijs en onderzoeksinstellingen. De voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie doen daarom in een pamflet een oproep aan het nieuwe Kabinet om meer te investeren in Smart Industry.

Dit is bekend gemaakt op het jaarlijkse Smart Industry Jaarevent in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. “We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Smart Industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hier aan bij te dragen. Daarnaast ondersteunt Smart Industry het onderwijs en de arbeidsmarkt om mensen voor te bereiden op het werk van morgen“, zo onderstreepte Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het Smart Industry team.

Vijf stappen
De drie voorzitters van de ondernemersorganisaties hebben een duidelijke boodschap hoe Smart Industry in Nederland moet versnellen en er wordt gepleit voor vijf stappen voor een slimme, sterkere en duurzame economie.

  1. Het volgende kabinet moet volop inzetten op Smart Industry.
  2. Regel structurele financiering voor onderzoek en Fieldlabs
  3. Ondersteun bedrijven bij hun volgende stap: Een actieve ondersteuning door onder meer een stevig assessment moet bedrijven helpen sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben.
  4. Leven Lang Leren: Zonder goed opgeleid personeel geen Smart Industry. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd moet de leercultuur in ondernemingen verbeteren
  5. ICT-kernvoorwaarden: We moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Publiek-privaat programma Smart Industry
Het bedrijfsleven werkt graag met het volgende kabinet samen aan een stevig publiek-privaat programma Smart Industry. Deze boodschap werd door de voorzitters Hans de Boer, Ineke Dezentjé Hamming, Fried Kaanen en de 750 aanwezigen met een social-media bombardement aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd.

V.l.n.r.: Fried Kaanen, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME en Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Smart, Overheid