IT-beheerders hebben minder tijd beschikbaar voor innovatie
02-02-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

IT-beheerders hebben minder tijd beschikbaar voor innovatie

IT-beheermedewerkers besteden meer dan dertig procent van hun tijd aan nieuwe serviceaanvragen en het oplossen van problemen, terwijl slechts vijftien procent van hun tijd aan innovatie wordt besteed. Dit betekent een afname van 25 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl de behoefte aan het vergroten van de klantbetrokkenheid, het toepassen van het Internet of Things (IoT) en het benutten van big data en data analytics IT-innovatie binnen organisaties juist onvermijdelijk maakt.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van Dimension Data op basis van een onderzoek uitgevoerd door IDC over de wijze waarop het optimaliseren van de IT-beheerorganisatie digitale transformatie aandrijft. De boodschap is duidelijk: ondernemingen die hun IT-bedrijfsmodel niet ontwikkelen, kunnen toekomstige kansen in de markt mislopen.

Automatisering is essentieel
Volgens Peter Brandenburg, business unit manager services, benadrukt het rapport dat automatisering essentieel is voor het optimaliseren van IT-activiteiten. Ook wijst Brandenburg erop dat automatisering en orkestratie het voor klanten mogelijk maakt complexere activiteiten slimmer uit te voeren, iets waar Dimension Data bij kan helpen. Hierdoor komt meer tijd beschikbaar om door innovatie extra waarden te creëren, in contact te treden met klanten via hun favoriete kanalen en gebruik te maken van klantdata om de IT-operatie te verbeteren.

De afgelopen tien jaar heeft technologie voor constante efficiëntie gezorgd: van kostenbesparing tot en met het anders inzetten van arbeidskrachten en het bijdragen aan een meer slagvaardige bedrijfsvoering. Echter, met de opkomst van het digitale tijdperk is efficiëntie alleen niet meer voldoende. IT-beheerorganisaties moeten de uitvoering van de nieuwe digitale bedrijfsinitiatieven ondersteunen en een continu beschikbare IT-infrastructuur leveren, die aan de eisen van de eindgebruiker voldoet. Dit vergt duurzame IT-optimalisatie die betere service level agreements (SLA’s) levert, meer efficiëntie en een beter presterende infrastructuur met zo min mogelijk risico op downtime. Het vrijmaken van middelen voor innovatie blijft echter een uitdaging.

Weinig infrastructuur is klaar voor digitalisatie
Terwijl bedrijven weten dat hun IT-beheerorganisaties meer strategisch en minder tactisch moeten worden, hebben de meeste interne IT- en development-teams nog moeite om bij te blijven. De meeste ondervraagde bedrijven geven aan dat ze hun IT nog steeds op een onsamenhangende manier monitoren en aanpassen. Slechts veertien procent heeft een infrastructuur die klaar is voor digitalisatie.

Slechts twintig procent van de organisaties geeft aan zijn infrastructuur volledig geautomatiseerd en geoptimaliseerd te hebben. De meerderheid van de bedrijven is op weg naar automatisering, maar heeft dat doel nog niet bereikt:

  • Negen procent van de organisaties heeft geen automatisering
  • Dertien procent heeft beperkte automatisering
  • 32 procent heeft een gemiddeld niveau van automatisering en orkestratie
  • 25 procent is zeer geautomatiseerd

Juiste mix van mensen, processen en tools
Brandenburg zegt dat budget, ervaring en expertise redenen kunnen zijn waarom IT-organisaties achterblijven. “Succesvolle digitale transformatie vereist de juiste mix van mensen, processen en tools. Echter, platforms voor IT-serviceautomatisering zijn prijzig en het kost tijd die te ontwikkelen en succesvol te integreren in hybride IT-omgevingen.”

Terug naar nieuws overzicht