Hoe je met bi-modal IT de zure nasmaak van citroenen doet vergeten
01-02-2017 | door: Blog

Hoe je met bi-modal IT de zure nasmaak van citroenen doet vergeten

Een zure nasmaak; Dat heeft IT vanuit het oogpunt van de klant in veel gevallen zoals beschreven in het boek “De IT Kersensensatie”. Deze zure smaak wordt veroorzaakt door het citroenprobleem dat bestaat in de IT-dienstverlening. De koper (business) kan vaak niet het verschil zien tussen goede en slechte leveranciers (intern of extern) en kan de waarde ervan niet bepalen. Hierdoor is er weinig bereidheid om te betalen voor kwaliteit waardoor prijs- of budgetdruk ontstaat. Een voorbeeld hiervan is de business die zich afvraagt waarom bijvoorbeeld storage zo duur moet zijn. Bij de Mediamarkt kost een harde schijf van 1 TB immers maar 50 euro.  

IT afdelingen zijn doorgaans in zichzelf gekeerd en meten zaken die voornamelijk voor IT belangrijk zijn (uptime, kosten enz.), en waarvan ze denken dat de Business daarin is geïnteresseerd. De business eist aan de ene kant een stabiele en betrouwbare omgeving waarop ze kunnen vertrouwen en aan de andere kant veelal innovatie, snelle levering en hogere kwaliteit. Hoe kan een IT afdeling ervoor zorgen dat de business die waarde uit IT haalt waaraan ze behoefte heeft en dat de business niet uitwijkt naar “Shadow IT” oplossingen(1) uit die “geweldige” cloud? 

Hoe Bi-modal IT helpt bij het creëren van een IT kersensensatie 
Het Bi-modal IT model van Gartner (2) onderscheidt twee verschillende, maar ook aanvullende manieren van werken. Er wordt binnen dit model gesproken over Mode 1 en Mode 2. Beide manieren van werken dragen bij aan het leveren van “zoete IT”. 

Het creëren van een kersensmaak is volgens het boek “De IT kersensensatie” afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste zijn vertrouwen, stabiliteit, voorspelbaarheid en kostenefficiënt opereren belangrijke factoren. De verwachting van de business is dat productiegegevens betrouwbaar en beschikbaar zijn. IT moet aan deze verwachting voldoen of overtreffen om een zoete smaak te creëren. Hierbij past de Mode 1 manier van werken. 

Mode 1 
Mode 1 wordt toegepast op bestaande, bekende zaken en “systems of record” die vooral stabiel en veilig moeten zijn. Denk hierbij aan IT diensten die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Vergelijkbaar met de levering van stroom, gas en water. Bij mode 1 gaat het om efficiënt exploiteren wat er al is, en het beheerst renoveren/vernieuwen van legacy omgevingen.  

Men zit hier niet zozeer te wachten op een sensatie in dienstverlening. IT kan hier echter wel onderscheiden door bijvoorbeeld de klant centraal te stellen, deze actief te informeren en de registratie en afhandeling van storingen zo makkelijk mogelijk te maken. 

Vertaald naar de kersensensatie creëert mode 1 vooral vertrouwen door: 

  • Het voorspelbaar leveren van stabiele en veilige IT 
  • Het kostenefficiënt aanbieden van bestaande diensten die vaak kritische processen ondersteunen 
  • Het toepassen van een strikte governance 
  • Een lage snelheid van gecontroleerde wijziging 

Vanwege het risico op disruptie, en de vraag naar meer digitale diensten (digitale transformatie), vereist de business daarnaast continue innovatie, snelle ontwikkeling en korte “time to market”. Hierbij moeten business en IT samen werken aan innovatie en verbeteringen. Hierbij past de mode 2 manier van werken, of zoals in de IT Kersensensatie beschreven past hierbij het creëren van belevenissen. 

Mode 2 
Mode 2 is ontdekkend en wordt toegepast op onbekende zaken. Hier wordt op experimentele wijze gezocht naar creatieve oplossingen en worden nieuwe ideeën uitgewerkt. Er wordt nadruk gelegd op samenwerken met de business om nieuwe oplossingen uit te werken. 

Producten worden in korte iteraties ontwikkeld en continue verbeterd op basis van feedback vanuit de business. Werken volgens mode 2 vereist ook een ander (minder strikt) governance model dan mode 1. Onderdeel van mode 2 is onder andere de scrum/agile achtige manier van werken.  

Vertaald naar de kersensensatie stelt mode 2 IT in staat om belevenissen te creëren en de kersensensatie in stand houden door:  

 

  • Continue ontwikkeling, optimalisatie en innovatie 
  • Ontwikkeling met korte iteraties en met het toepassen van een Minimum Viable Product (MVP) aanpak (3)
  • Focus op eindklant, partnerships en business transformatie 
  • Samenwerking met de klant aan innovatieve diensten, nieuwe ideeën en verbeteringen
  • Het toepassen van een minder strikte governance 
  • Een hoge snelheid van wijziging

 

Mode 1 + Mode 2 = Kersensensatie?
Zowel de mode 1 als mode 2 manier van werken dragen bij aan het leveren van een kersensensatie. Mode 1 is de stabiele factor en wint vooral vertrouwen door stabiele, betrouwbare en kosten efficiënte IT diensten te leveren. Mode 2 versnelt innovatie en stelt IT in staat om belevenissen te creëren waarmee IT een enabler wordt voor de business. 

De combinatie en een goede balans binnen een organisatie van zowel mode 1 en mode 2 creëren de omstandigheden om de businessvraag goed te beantwoorden. Hiermee verandert de smaak van IT van zuur naar zoet, en wordt het leveren van een kersensensatie realiteit!  

Door: Mark Punselie, Consultant bij Bauhaus Artitech

(1) Shadow IT: IT die zonder betrokkenheid van de IT afdeling is geïmplementeerd. Voorbeeld: Een Cloud oplossing die direct door de business is aangeschaft. 

(2) Bron: http://www.gartner.com/it-glossary/bimodal/

(3) Minimum Viable Product (MVP): Minimum viable product (MVP) is een minimale versie van een product. Op basis van het minimale product wordt samen met de business bepaald of verdere ontwikkeling van het product rendabel is. 

Terug naar nieuws overzicht
Cloud