Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
27-01-2017 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug Dutch Digital Leader of the Year

Astrid Oosenbrug (PvdA) is tijdens het Nationaal Management & IT Symposium uitgeroepen tot Digital Leader of the Year. Ze kreeg de prijs die wordt uitgereikt namens CIONET en ITWNET uit handen van de vorige winnaar - Michel van Hout (CIO van Transavia). Hij roemde het Tweede Kamerlid om haar niet aflatende inzet voor een beter digitaal landschap voor burgers en de overheid zelf. Zelf is ze erg bezorgd over het digitale kennisniveau in de Tweede Kamer.


Zo heeft ze recentelijk Minister Plasterk nog zover gekregen om HTTPS voor alle overheidssites te verplichten na invoering van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Dit volgde op jaren van aandacht voor een digitale landelijke infrastructuur die veilig en breed beschikbaar moet zijn. Daarnaast heeft ze zich sterk ingezet om innovatie niet te remmen met bijvoorbeeld een nieuwe veiling van radiofrequenties, maar door zekerheid te bieden aan bestaande partijen en ruimte te maken voor digitale vernieuwing. Haar voortdurende inzet op gebied van de drie Opens (open source, open data en open standaarden) is bekend. Een goede balans tussen (big) data, privacy en burgerverantwoordelijkheid is een ander belangrijk aandachtspunt voor haar.

In een warm pleidooi voor Digicratie legt Michel van Hout uit dat het wereldwijde project van de digitalisering van de samenleving geen projectmanager of planning kent en zich toch razendsnel voltrekt. Astrid heeft zich sterk gemaakt om van een bureaucratie een Digicratie te maken. Zaken als responsible disclosure, ethisch hacken en digibewust zijn horen daar voor haar bij. Volgens Van Hout worstelt de overheid met het geven van de ‘digitale’ antwoorden en staat ze bij voortduring onder druk als leverancier van kaders, besturing, orde en veiligheid.

In haar dankwoord sprak de winnares haar zorg uit over het ogenschijnlijke gebrek aan echte digitale focus bij de politieke partijen voor de komende Kamerverkiezingen. In een tijd dat Nederland snel overgaat naar een digitale economie, is het zorgelijk dat maar heel weinig kandidaten met IT-affiniteit verkiesbaar staan.

Terug naar video overzicht