90% van de Nederlandse organisaties is niet klaar voor Europese privacyregels

27-01-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

90% van de Nederlandse organisaties is niet klaar voor Europese privacyregels

Slechts 1 op de 10 Nederlandse organisaties zegt klaar te zijn voor nieuwe Europese privacywetgeving. Twee derde bereidt zich actief voor op de EU-verordening en een kwart is nog niet met de voorbereiding gestart.

Dit blijkt uit het periodieke Privacy Governance onderzoek van PwC onder ruim 200 organisaties. De publicatie van de uitkomsten valt samen met de jaarlijkse Internationale Dag van de Dataprivacy. Per 25 mei 2018 moeten organisaties overschakelen op de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hiermee komen verschillen tussen wetgeving in de verschillende lidstaten te vervallen. Tot die tijd moeten organisaties in Nederlands zich houden aan de nu geldende privacyrichtlijnen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp+). PwC verwacht dat veel organisaties in tijdnood zullen komen en niet tijdig klaar zullen zijn voor de invoering van de AVG.

‘Resterende tijd is hard nodig’
“Hoewel mei 2018 nog ver weg lijkt, zullen veel organisaties de resterende tijd hard nodig hebben om de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen door te voeren”, zegt Bram van Tiel, security- en privacyspecialist bij PwC. Zo moeten organisaties straks meer inzicht geven in dataverwerking, verantwoordelijken op privacygebied benoemen en zogenoemde Privacy by Design en Privacy by Default principes doorvoeren. Ook krijgt iedereen het recht ‘om vergeten te worden’.

De AVG bevat verder strenge regels rondom het melden van datalekken. Organisaties moeten vanaf mei 2018 datalekken melden in een register en een procedure hebben hoe ze met datalekken omgaan, inclusief communicatieplan. Opvallend is dat slechts 58% de nu geldende regels voor het melden van datalekken heeft ingevoerd. Dat percentage ligt weliswaar significant hoger dan vorig jaar (16%), maar dat betekent dat er nog steeds veel bedrijven zijn die boetes tot 820.000 euro riskeren. Die boetes kunnen vanaf mei 2018 oplopen tot twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet.

44% heeft nog nooit een datalek gemeld
Een minderheid (44%) van de ondervraagde organisaties heeft nog nooit een datalek gemeld. Bram van Tiel: “We weten dat het percentage dat slachtoffer is geweest van cybercrime hoger ligt. Veel organisaties weten niet precies wat een datalek is en wanneer ze de Autoriteit persoonsgegevens en betrokkenen, zoals klanten, moeten informeren.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat 90% van de ondervraagde organisaties inzichtelijk heeft welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt. Slechts 35% documenteert echter de verwerkingen. Het gebruik van bewerkersovereenkomsten is licht gestegen naar 70% (2015; 60%). Slechts de helft van de bedrijven controleert deze overeenkomsten echter daadwerkelijk op naleving. 29% vindt de eigen organisatie (zeer) volwassen op het gebied van privacy. Driekwart (2015; 50%) heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in privacy compliance. De verwachting van PwC is dat de investeringen in aanloop naar de EU-verordening fors zullen toenemen.

Terug naar nieuws overzicht