IN 2017 VOORUIT
24-01-2017 | door: Blog

IN 2017 VOORUIT

Nederland heeft de nieuwjaarsborrels achter de rug. Ook bij Bauhaus ArtiTech is iedereen weer aan de slag, vol energie om ook van 2017 weer een succes te maken. Vorig jaar hebben we de basis gelegd om door te kunnen groeien. Ons kantoor is twee keer zo groot geworden en we hebben tien nieuwe collega’s mogen verwelkomen!

Waar zal het in 2017 om draaien? Welke gespreksonderwerpen verwachten wij bij onze klanten? Bij welke thema’s zullen we stilstaan in onze, inmiddels bekende ‘Open Haard Sessies’?

Trends

Digitale Transformatie, IT Governance & Compliance, Cloud Architectuur en daarmee gepaard gaande security vraagstukken, Bimodal IT (Gartner) zijn gespreksonderwerpen die al geregeld de revue passeerden en die zeer actueel zijn. Daarnaast sparren we met veel relaties over de verschuiving van een projectgestuurde (IT-) organisatie naar een productgestuurde organisatie. Hierbij is integratie tussen de business en IT van belang. Geen pure IT-projecten maar productgestuurde initiatieven waarbij de business betrokken is, het liefst ook owner is. Uiteraard met korte ontwikkelcycli, zodat er concrete producten worden opgeleverd en de business goed kan anticiperen op nieuwe vraagstukken. Het is een must, in deze tijd van korte ontwikkelcycli en customization, om in te spelen op individualisering.

Kennisdeling tijdens de Open Haard Sessies 2017

Bauhaus ArtITech heeft met haar business partners en professionals veel kennis is huis. Tijdens de Open Haard Sessies is er ruimte voor een goed gesprek met vakgenoten, onder het genot van een goed diner. Er komen diverse Bauhaus ArtITech ‘practices’ aan bod. Ook in 2017 zijn er weer tien sessies gepland, met onderwerpen als: ‘Lekkere IT smaakt naar kersen’, ‘Nut & noodzaak van een voorspelbare reis naar de Cloud’ en ‘Verbeterkunde’. Ga voor de specifieke data naar www.bauhaus.nl

Kernwaarden

Bauhaus ArtITech heeft zeer bewust gekozen voor een viertal kernwaarden waar we elke ‘Bauhauser’ op selecteren en ontwikkelen. Hierbij staat de mens centraal, net zoals in alle projecten en programma’s die we uitvoeren bij onze klanten. Bauhaus helpt organisaties te verbeteren en te professionaliseren. Daarbij stellen we onze klant en onze medewerkers, die klanten bedienen, centraal door ‘Echt in Contact’ te zijn en ‘Charmant Leiderschap’ te tonen. Op een hoger plan acteren kan alleen wanneer we zaken ter discussie durven stellen en mensen kunnen uitdagen. Dit doen we ‘Stoutmoedig’ en ‘Scherpzinnig’.  

Zoals gezegd, het Bauhaus ArtITech team is klaar voor 2017. We hopen snel met u bij te praten over een van bovengenoemde onderwerpen of over een ander onderwerp waarin u geïnteresseerd bent. Bij u op kantoor, op ons kantoor in Utrecht of tijdens een van onze Open Haard Sessies!

Namens het gehele Bauhaus ArtITech team,

Hugo van Wichen

Terug naar nieuws overzicht