Data management in de cloud

10-01-2017 | door: Blog

Data management in de cloud

Met de komst van het cloud operations-model, waarbij applicaties overal op verschillende gestandaardiseerde platformen kunnen werken, is het management van de data over die platformen een steeds grotere uitdaging aan het worden. Computer en netwerk zijn nu neutrale nutsvoorzieningen geworden. Hierop zijn zowel data als applicatie de waarde en de intelligentie om zinvol een proces te kunnen sturen. Weten waar die applicatie en betreffende data zich op een bepaald moment in die infrastructuur bevinden, wordt steeds belangrijker.

Integrated PaaS
Omdat we gebruikers via open portals mogelijkheden geven hun applicaties en data dáár te laten landen, waar dat op dat moment voor hun proces het beste uitkomt, betekent dat tevens een grotere uitdaging op het gebied van compliance, governance en last but not least voor adequaat risicomanagement.

Bij de Platformen als een Service die we aan onze gebruikers aanbieden, moet het onderliggende datamanagement vanuit het ontwerp reeds goed geregeld zijn. De vele API’s waarmee we cloud-omgevingen met elkaar koppelen – van privaat naar hybride en publiek – vraagt specifiek management van al die API’s, zoals de status, versie en geldigheid ervan. Dat vraagt geïntegreerde PaaS-omgevingen in een hybride cloud ecosysteem.

Cloud ecosysteem
De uitdaging is een multipurpose PaaS-platform zo in te richten, dat al die functionele verbindingen en datarelaties in de totale applicatieketen zijn te overzien. Een uitdaging daarbij is de managementoplossing te laten meebewegen met de schaalbaarheid die het uitgangspunt is van elke cloud-oplossing. Van klein naar groot en van eenvoudig single tenant naar complex multi tenant mag geen beperking zijn om het overzicht over API’s, geplaatste data en de applicatieketen te behouden.

Data managementsystemen die niet in de cloud zijn geboren, kunnen niet makkelijk aan dit vereiste voldoen. Een single-instance platform dat een multi-tenant-omgeving kan ondersteunen en tevens zorgt dat geen enkel ‘point of failure’ in de hele gekoppelde cloudketen kan ontstaan. Dat is menselijkerwijs niet meer te doen en vraagt dus intelligente systemen die geautomatiseerd de inrichting en mapping van de gevraagde cloud-services en functies in het toegestane cloud ecosysteem uitvoeren.

Supplychain management voor de cloud
Het mooie is dat elke cloudprovider zijn eigen management heeft ingericht voor data, metadata en koppelingen. Als je dat overzicht in die verschillende cloud-omgevingen zou kunnen gebruiken om een holistisch beeld van het geheel van te maken, is dat een prachtig vertrekpunt voor multi cloud-management. Het blijkt dat negentig procent van de data-mapping meestal direct uit de bestaande cloud-omgevingen kan worden onttrokken, waardoor snel een totaaloverzicht kan worden gecreëerd. Het uitvoeren van een soort crowdsourcing van reeds bestaande informatie in het cloud ecosysteem.

Door slim gebruik te maken van reeds bestaande verbanden, relaties en overzichten, kan dus snel en relatief eenvoudig multi-cloud management worden opgebouwd. We praten dan over schaalbare geïntegreerde PaaS-omgevingen die vanuit één punt kunnen worden aangestuurd en fantastische mogelijkheden bieden voor integrale procesautomatisering. Eigenlijk ben je de supply chain in een multi-cloud-omgeving aan het managen. Een SCM-systeem voor de cloud.

Governance en compliance
En juist het holistische beeld van een multi-cloud-omgeving en vergaande automatisering, zijn de basis om governance en compliance van de op dat moment actuele cloud service delivery-omgeving te borgen. Een hele mond vol, maar dat is wel waar het uiteindelijk om gaat: het synchroniseren over silo’s data heen, om betrouwbaar en confidentieel data-driven beslissingen te nemen in je cloud-ecosysteem en te blijven voldoen aan de noodzakelijke regelgeving.

Last but not least maakt een slim ingericht cloud-data managementsysteem het mogelijk om ook legacy-omgevingen te koppelen aan de nieuwe cloud-wereld. In principe is er weinig verschil anders dan de gestandaardiseerde schaalbaarheid en open toegang voor gebruikers om hun eigen services in te richten. Wat betreft functionaliteit en kennis over de data-plaatsing maakt het weinig uit of je een cloud, een mobiel of een back-office-proces wilt integreren in een overal business proces. API-integratie kan immers met en over elk platform.

Enterprise-management
Het kunnen managen van de interfaces tussen de momenteel beschikbare service platformen is één van de belangrijkste elementen van de onderliggende megatrends in de industrie als cloud, mobile computing en sociale media. Het kunnen verbinden van allerhande functionele building blocks, zeker in de opkomende wereld van het Internet of Things, geeft organisaties de vrijheid in het hele nieuwe ecosysteem van services creatie en levering de juiste koppelingen te maken.

Simpel gezegd: hoe kun je je eigen API’s slim en eenvoudig ter beschikking stellen aan derden die hier efficiënt op aan kunnen sluiten? En gedurende de service lifecycle de wijzigingen, updates en locatie veranderingen in de serviceketen adequaat beheren? De keten van eigen applicaties, mobiele apps, data bij Salesforce, in je eigen SAP-omgeving, bij AWS, Azure of bij verschillende sociale media snel en eenduidig te lokaliseren, te verbinden en te managen.

Dell Boomi
Als Dell EMC leveren en bouwen we IaaS- en PaaS-platformen, maar onze klanten vragen in toenemende mate ook de managementgereedschappen om in het hybride cloud-landschap adequaat hun Quality of Service (QoS), de security en hun metadata te overzien en te beheren. Ongeacht waar de delen van hun informatie-infrastructuur zijn gesitueerd: in hun eigen cloud, bij serviceproviders, in publieke clouds, op sociale media of bij partners of klanten.

Het heeft geen zin data te verplaatsen of te centraliseren, want die moet voor latency of compliance redenen vaak in buurt van de applicatie staan. Dus moet je de metadata kennen en die centraliseren, gebruikmaken van de reeds beschikbare data-mapping bij de verschillende data-omgevingen en een lichtvoetig API-management mogelijk maken.

Dell gebruikte voor deze wat ‘verborgen datafunctie’ al jaren het product Boomi en was daar intern zo tevreden over dat het bedrijf in 2010 werd geacquireerd. Ook voor de integratie van onze Dell EMC-systemen wordt het actief ingezet. Zoals voor al onze producten geldt: “We drink our own champagne.” Naast de intussen ruim 5000 klanten wereldwijd. Ik nodig iedereen uit een blik op deze zeer interessante, native cloud-born Master Data managementoplossing te werpen dat reeds door honderden partners en providers wordt geleverd en ondersteund. Elke hybride cloud heeft – hoe saai administratie soms ook is – een gedegen data-administratiesysteem nodig.

Door: Hans Timmerman, cto Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht

Tags

data, Cloud
Cloud