Klaar voor de cloud? (II)

22-12-2016 | door: Blog

Klaar voor de cloud? (II)

Cloud is de gewenste IT-strategie voor de meeste bedrijven. Maar willen is niet altijd gelijk aan kunnen. Wat zijn de hindernissen en hoe overwin je die? Mijn tweede blog in een serie van drie: organisatorische belemmeringen.

Cloud computing heeft het pleit definitief gewonnen. De koudwatervrees voor security, continuïteit en vendor lock-in zijn weggenomen. Natuurlijk blijft het opletten geblazen, maar de houding van de gebruiker ten opzichte van cloud is volwassen geworden. Dat betekent echter niet dat iedereen nu massaal de cloud intrekt. Veel bedrijven worden belemmerd in hun overstap. In feite zijn er drie domeinen waar zich uitdagingen voordoen. Dat zijn: techniek, organisatie en strategie. 

In mijn vorige blog heb ik de strategische keuzes belicht, nu is de organisatie aan de beurt. De overstap naar cloud raakt verschillende afdelingen en functies van de organisatie. Soms in positieve zin, soms in negatieve. Welke bedrijfsfuncties worden zoal geraakt door cloud? Kijk je naar ondersteunende functies, dan zijn er voor Legal, Procurement en Finance veranderingen. Die zijn voornamelijk inhoudelijk en raken de mensen op deze afdelingen niet in hun taakuitoefening of zelfs in hun bestaan, zoals bij IT. De bedrijfsjuristen moeten zich verdiepen in exit-voorwaarden, in privacy en data governance, in de leveringsvoorwaarden en dergelijke. Procurement kijkt mee en geeft bijzondere aandacht aan contracttermijnen en de pay-for-use condities. Finance checkt de pay-for-use factuurregels. De belangrijkste verandering voor Finance is de transitie van CapEX (investeringen op de balans) naar OpEX (kosten op de Verlies & Winst rekening). Deze verandering schept ruimte in de financiële huishouding omdat de schuldpositie van de onderneming verandert nu er geen investeringen voor hard- en software meer nodig zijn. Contracten met IT-leasemaatschappijen kunnen worden opgezegd. De softwarelicentie-hel gaat sluiten. 

Ook de business krijgt te maken met verandering. Het bedrijfsbreed invoeren van cloud verruimt de mogelijkheden en flexibiliteit. Tal van geavanceerde business oplossingen zijn ‘uit de muur’ verkrijgbaar. ‘There is a service for that’. Experimenteren wordt gemakkelijker. Werkt het niet? Weg ermee. Niet meer nodig? Idem dito. Dat is allemaal positief. Zijn er dan geen nadelen voor de business? Ja, met het breed toepassen van cloud in de onderneming neemt de aandacht voor governance en security toe. Wat gebeurt er met de data, waar gaan ze heen en wie kunnen erbij? Door cloud gedreven vraagstukken die deels door nieuwe wetgeving extra prangend worden. En dan kan het zomaar zijn dat het gedaan is met ‘shadow IT’, het buiten het IT bedrijfsbeleid om inzetten van handige services zoals gmail of dropbox. 

Hakken in het zand
De grootste horde voor het invoeren van cloud is de IT-afdeling: de ervaring leert dat de IT manager en de IT-ers instinctief de hakken in het zand zetten, want ze zijn bang voor hun baan en hun positie. En dat is logisch, want zeker als het om infrastructuur en software gaat, verplaatst veel van hun werk zich naar de provider. Daarom halen ze van alles uit de kast om aan te geven dat het niet verstandig is om naar de cloud te gaan. ‘Security en privacy, cloud is levensgevaarlijk’. Einde discussie (hopen ze). Maar ze voeren een achterhoedegevecht. IT Support en delen van IT Beheer gaan weg. Software deployment en packaging met alles erop en eraan: einde verhaal. Servers configureren: over en uit. Wat moet er met die mensen gebeuren? Je ziet drie ontwikkelingen. Sommige private cloud providers nemen de mensen gewoon over. Ze hebben het razend druk en die systemen van de klant moeten toch beheerd worden. Weliswaar niet meer op de klantlocatie, maar dan toch in het datacenter van de provider. De tweede ontwikkeling is dat IT-ers na bijscholing goed gebruikt kunnen worden om de cloud systemen te integreren met de bestaande IT. Wie denkt dat het met cloud gemakkelijker wordt, maakt een denkfout. Integratie, connectiviteit, security…. cloud voegt complexiteit toe. Er zijn specialisten nodig om dat af te handelen. Bovendien stelt cloud de IT-afdeling in staat zich weer op de kerntaken te richten: het ondersteunen van de business. Samen met de business te innoveren en het management te adviseren over de nieuwe mogelijkheden van de services economie. Ook daar zijn specialisten voor nodig. De derde ontwikkeling is het natuurlijk verloop. De arbeidsmarkt voor IT-ers raakt weer aardig oververhit. Mensen durven weer te bewegen. 

Dit alles vraagt wel een mind shift van de IT manager en de IT-ers: denken in kansen in plaats van in bedreigingen. 

In mijn volgende blog komen technische belemmeringen aan bod.

Door: Martin van Zoeren, oprichter en CEO van Dutch Cloud

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud