Managers: ‘Decentralisatie van IT levert winst én risico’s op’
15-12-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Managers: ‘Decentralisatie van IT levert winst én risico’s op’

Meer dan de helft (56 procent) van de zakelijke leiders gelooft dat het beheer van technologie verschuift van IT naar andere afdelingen. Het zijn andere afdelingen die het voortouw nemen als het aankomt op technologie binnen Nederlandse organisaties. Managers verwachten dat deze decentralisatie van IT winst oplevert voor de organisatie, al zien zij ook risico’s.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.200 IT-beslissers en afdelingshoofden in acht landen. De Nederlandse respondenten zijn het erover eens dat deze decentralisatie van IT ook daadwerkelijk zakelijke voordelen oplevert: zoals de mogelijkheid om zeer snel nieuwe producten en diensten op de markt te brengen (57 procent), waardoor bedrijven meer vrijheid hebben te innoveren (40 procent) en sneller kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden (50 procent). Vanuit een skills-perspectief zitten er ook positieve kanten aan. Met de verschuiving van het technologie-eigendom van IT naar de bredere business, wordt de werknemerstevredenheid vergroot (45 procent) en kan talent beter worden aangetrokken (45 procent).

IT-managers willen IT juist centraliseren
Deze stap is echter niet zonder uitdagingen. Leiders in Nederland geloven dat dit zorgt voor een verdubbeling van de uitgaven aan IT-diensten (60 procent), onduidelijk ownership en verantwoordelijkheid voor IT (52 procent) en de aanschaf van onveilige oplossingen (51 procent). Bovendien gebeurt deze decentralisatiebeweging tegen de zin van veel IT-beslissers in. Een groot deel van deze groep (42 procent) wil zelfs dat IT meer gecentraliseerd wordt. Zo willen IT-managers dat kernfuncties zoals netwerkbeveiliging en compliancy (66 procent), applicatiebeheer (49 procent) en private cloud-gebaseerde diensten (37 procent) binnen hun controle moeten blijven.

"Het is 'transformeren of sterven’ voor veel bedrijven in deze economische tijden en dit radicaal veranderende concurrentielandschap", zegt Boudewijn Aelbers, Pre-Sales Manager Benelux bij VMware. "Het omgaan met deze verandering is de grote organisatorische uitdaging voor bedrijven. De opkomst van de cloud heeft IT gedemocratiseerd, met eenvoudige toegang en aantrekkelijke kostenmodellen. Het is dus geen verrassing dat afdelingen deze kans grijpen. We zien echter dat deze trend ook zorgt voor minder controle en een inadequate IT-governance. Dit betekent voor organisaties dat de kosten stijgen, er afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en onduidelijk is wie wat doet."

IT moet innovatie stimuleren
Er wordt niet aan getwijfeld dat het stimuleren van innovatie binnen organisaties bij zakelijke leiders ligt. In Nederland is bijna twee derde (61 procent) van mening dat IT de afdelingen in staat moet stellen innovatie te stimuleren, maar dat IT verantwoordelijk blijft voor de beveiliging en de strategische richting.

"Dit gaat niet meer over ’Shadow IT', dat is oud nieuws. Dit is 'Mainstream IT’ geworden”, vervolgt Aelbers. "De decentralisatiebeweging vindt plaats en wordt gedreven door de behoefte aan snelheid in de zakelijke wereld van vandaag: we hebben nog nooit zo’n groot verlangen gezien naar nieuwe, direct beschikbare applicaties, diensten en manieren van werken. Door deze veranderingen te erkennen en zich hieraan aan te passen, kan IT nog steeds een integraal onderdeel zijn bij het leiden van deze verandering. Maar een nieuwe technologie of toepassing zal pas echt succesvol de digitale transformatie stimuleren wanneer deze in elke cloud kan draaien en snel en eenvoudig beschikbaar is in een veilige omgeving."

Terug naar nieuws overzicht