Deze technologietrends maken zakelijke activiteiten in 2017 intelligenter

10-12-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Deze technologietrends maken zakelijke activiteiten in 2017 intelligenter

De zakenwereld bevindt zich middenin een digitale transformatie, waarin het kaf van het koren gescheiden wordt. Lees in de volgende bijdrage welke technologische trends het komende jaar zullen bijdragen de stap naar het digitale tijdperk te zetten en welke voordelen conversational systems, humanized big data en augmented information voor de dagelijkse zakelijke activiteiten hebben.

1. Conversational systems: menselijke dialoog met kunstmatige intelligentie

Adviessystemen op verkoopplatforms of zgn. chatbots, die een dialoog met de gebruiker voeren, om hem bijvoorbeeld door een zakelijk proces te leiden, zijn niet zeldzaam meer. Echter zijn de adviezen vaak zo niet-specifiek en de intelligentie van de chatbots dermate beperkt, dat de effectiviteit daaronder lijdt, om maar te zwijgen van de motivatie van de gebruikers.

Dat moet binnenkort anders worden. Ondernemingen investeren steeds meer in technologieën zoals "natural language processing" of "natural language question answering" om hun systemen intelligenter en daarmee efficiënter te maken. Voorbeeld: In plaats van via een zoekopdracht documenten te vinden, waaruit de gebruiker zelf het gewenste antwoord moet halen, zorgt een question answering-systeem ervoor, dat de gebruiker een concreet antwoord krijgt, zoals bij een (ideaal) gesprek tussen twee mensen.

Om dit doel te bereiken, is er veel kunstmatige intelligentie op de achtergrond nodig: Het systeem moet bijvoorbeeld uit de context het doel en ook de stemming van de vraagsteller kunnen opmaken. De vooruitgang op dit gebied is dermate groot, dat binnenkort dialoogsystemen gebruikt worden, die het voor de gebruiker bijna onmogelijk maken om erachter te komen, of ze te maken hebben met een mens of machine, zie "turingtest"(https://nl.wikipedia.org/wiki/Turingtest).

2. Humanized big data: kwalitatieve uitspraken vervangen in toenemende mate kwantitatieve informatie

De trends internet of things (IoT) of industrie 4.0 brengen intelligentie in componenten en dagelijkse apparaten met het gevolg, dat de gegevensstroom exponentieel stijgt. Zo sturen bijvoorbeeld geavanceerde machines in de productie-omgeving tegenwoordig al permanent gegevens over de actuele toestand en waarschuwen tijdig, als vb. onderhoud nodig is.

Met big data is een technologie beschikbaar, die deze gegevens verzamelt en analyseert. Het grote voordeel van big data, het kwantitatieve fundament, is tegelijkertijd echter het grootste nadeel, zoals Jayson DeMers in het tijdschrift Forbes ((http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2016/11/16/7-technology-trends-that-will-dominate-2017/#4c5e49061b2a)) schrijft.

Uit de analyse van actuele oplossingen kunnen maar moeilijk concrete handelingsrichtlijnen worden afgeleid, als het erom gaat, om op basis van de verzamelde gegevens zakelijke beslissingen te nemen.

Daarom gaat de trend richting "humanized big data": De gegevens moeten zo voorbereid worden, dat ook niet-data-wetenschappers duidelijke antwoorden uit de big data-analyses kunnen halen en deze kunnen gebruiken bij het maken van beslissingen, oftewel "actionable insights" ("bruikbare inzichten").

Dat vraagt om een meer kwalitatieve dan kwantitatieve benadering en een hoge mate aan visualisatie van de gegevens.

3. Augmented information: het 360-graden-zicht op onderwerpen en klanten

Augmented reality is al een vaste waarde op consumentengebied. In principe gaat het erom, de fysieke wereld met digitale informatie te verrijken.

Op zakelijk gebied geldt hetzelfde principe, doordat delen met elkaar verbonden worden, die eerst strikt gescheiden waren.

2017 wordt het jaar van de toenemende trend, om gegevens uit de meest uiteenlopende bronnen bij elkaar te brengen, om medewerkers bijv. een 360-graden-zicht op de voor hen relevante onderwerpen of klanten te kunnen bieden. Daarvoor zijn er systemen nodig, die gegevens over alle applicatie-, afdelings- en ook ondernemingsgrenzen heen geautomatiseerd beschikbaar kunnen stellen, oftewel "augmented information". Het komende jaar zullen er overeenkomstige systemen komen, die in de regel de enterprise search-technologie als basis hebben.

4. Proactive information management: op weg naar de digitale assistent

De informatiestroom, waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, leidt er o.a. toe, dat belangrijke informatie simpelweg gemist wordt. Daarom zullen er in 2017 in de zakelijke wereld in toenemende mate systemen komen, die gebruikers op het juiste tijdstip van de juiste informatie voorzien, net zoals een assistent, die bijvoorbeeld altijd de agenda in het oog houdt en op tijd alarm slaat, als er een belangrijke bijeenkomst is. Zogenaamde proactive information management-systemen werken precies volgens dit principe: Door permanente observering, hoe iemand werkt en welke informatie voor hem relevant is, leert het systeem, om belangrijke - van onbelangrijke informatie te onderscheiden en de belangrijke informatie pro-actief en op tijd beschikbaar te stellen. Voor dit systeem heeft de vakliteratuur ook begrippen zoals "information alerting", "information on demand" en "push information".

5. Insight engines: slim zoeken als concurrentievoordeel

Als men de eerste vier trends samenbrengt, krijgt men zogenaamde insight engines: een begrip dat de marktonderzoeksonderneming Gartner (https://www.gartner.com/doc/3176419/insight-engines-power-enterprise-search) vormgegeven heeft: Het gaat daarbij om kenniscentrales binnen de gehele onderneming, waarin alle informatie verbonden is, waarmee men in natuurlijke taal communiceert en die informatie pro-actief en passend bij de context beschikbaar stelt.

Omdat de in de onderneming verspreide kennis zich steeds meer tot concurrentiefactor((http://www.sas.com/de_de/whitepapers/forbes-data-elevates-customer-experience-108235/download.html)) ontwikkeld, zullen bedrijven het komende jaar meer investeren in de enterprise search-technologie, om insight engines in te voeren. Als een kenniscentrale eenmaal is gevestigd, geeft het systeem zelf antwoord op zakelijk-relevante vragen of leidt tot die medewerker, die over overeenkomstige ervaring beschikt. Daarmee vormen insight engines als geautomatiseerd bijproduct de basis voor skill management binnen de gehele onderneming met de belofte, dat de onderneming eindelijk, "weet, wat ze weet".

6. Kunstmatige intelligentie: centrale voorwaarde voor de digitale transformatie

Het begrip "kunstmatige intelligentie" (KI) is al langere tijd vast onderdeel van de technologische ontwikkeling. In tegenstelling tot vroeger, waar het succes van KI soms middelmatig was, zijn tegenwoordig tools en technologieën zoals enterprise search beschikbaar, die het in zich hebben, om overeenkomstige systemen permanent bij te laten leren en zich zelfstandig te laten verbeteren, oftewel "machine learning" of "deep learning".

Kunstmatige intelligentie zal het komende jaar o.a. gebruikt worden, om zgn. "monkey jobs", oftewel intelligent bandwerk, over te nemen. Daarmee zorgt de KI voor de noodzaak van hulpbronnen, die de onderneming in de digitale transformatie op koers houden. Zo helpt KI indirect en idealiter ook direct, om nieuwe zakelijke ideeën en -modellen te ontwikkelen.

Door: Daniel Fallmann, oprichter en CEO van de Oostenrijkse onderneming Mindbreeze, die zich gespecialiseerd heeft in de onderwerpen big data en enterprise search

Terug naar nieuws overzicht