Sourcing in de zorg: neem de regierol en borg kennis door outsourcing
02-12-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Sourcing in de zorg: neem de regierol en borg kennis door outsourcing

Zorgorganisaties moeten aan steeds meer eisen voldoen, terwijl zij tegelijkertijd onder druk staan door onder andere vergrijzing, minder zorgpersoneel en veranderende wet- en regelgeving. In een whitepaper beschrijft SLTN Inter Access hoe een combinatie van technologische ontwikkelingen en outsourcing kan helpen op deze eisen in te spelen.

Veel voelen zorginstellingen door onder andere vergrijzing, minder zorgpersoneel en veranderende wet- en regelgeving een toenemende druk om kwalitatieve zorg te blijven leveren. Zo dreigt in 2025 een tekort van 400.000 zorgprofessionals. De overheid eist tegelijkertijd dat zorgorganisaties efficiënter gaan werken én de kwaliteit van zorg verbeteren. De patiënt en cliënt staan daarbij niet aan de zijlijn: ze eisen meer kwaliteit, zijn actiever en vragen om oplossingen die zelfredzaamheid bevorderen.

Hoe komt u als zorginstelling tegemoet aan al deze eisen? Dit zet SLTN Inter Access uiteen in de whitepaper 'Sourcing in de zorg: neem de regierol en borg kennis door outsourcing'. Download hieronder de whitepaper.

sourcing_in_de_zorg_def.pdf

Terug naar nieuws overzicht