Grote behoefte aan ontwikkeling van praktische cloudstrategie

23-11-2016 | door: Teus Molenaar

Grote behoefte aan ontwikkeling van praktische cloudstrategie

Na eerst met hun tenen de ‘cloud-zee’ hebben beproefd, willen de meeste IT-managers wel meer. Maar ze worstelen met praktische zaken, zoals schaduw-IT, het contractbeheer en de overgang van infrastructuur- naar applicatiedenken. Zo blijkt uit het onderzoek Cloud 360 dat i³ groep heeft uitgevoerd. “Wij begrijpen de aarzeling”, zegt Rob Vissers, managing director i³ groep. “Maar wij willen laten zien dat er antwoorden zijn en een transformatie bedrijfsvoordelen biedt.”

Vissers vertelt dat cloud computing een steeds belangrijker onderwerp is bij de klanten van i³ groep. Zij willen vooral weten hoe je een hybride cloudomgeving beheert. Uiteindelijk gaat het om goed informatiebeheer binnen een complexe, geautomatiseerde omgeving. “Daarom hebben wij willen polsen hoe ver de bedrijven nu eigenlijk zijn met cloud computing. Wat verwachten ze ervan? Welke workloads verhuizen naar de cloud? De laatste jaren is cloud een hype genoemd; wij willen met beide benen op de grond staan. Vandaar dat we hebben onderzocht hoe het er nu werkelijk voor staat in de praktijk.”, licht Vissers toe.

Peter van der Torn vult dit aan met de opmerking dat i³ groep graag wil weten of, en zo ja, welke cloudstrategieën bij de klanten zijn ontwikkeld. Van der Torn is solution consultant bij de IT-dienstverlener en heeft cloudmanagement als expertisegebied.

“We wilden weten hoe ze over schaduw-IT denken, of zij een planning hebben om cloud computing toe te passen en of zij toe willen naar ICT als een dienst”, verklaart Van der Torn. De antwoorden zijn heel divers. “Er zijn er, die wel degelijk aankloppen voor advies bij bedrijven als het onze. Maar vooral merken we dat ze naar elkaar kijken; afwachten wat de ander doet.”

Vissers vult aan: “Eerst ging het tijdens seminars vooral over de vraag wat cloud computing nou eigenlijk is. Vervolgens kwamen op de congressen lezingen over hoe je er dan mee aan de slag kunt gaan. En nu zijn we blijkbaar is de volgende fase beland: daadwerkelijk cloud computing willen toepassen en er advies over vragen. Dat merken wij bij onze klanten.”

Waar staan we?

Veel organisaties vragen zich af hoe ze moeten beginnen. Althans de ICT-afdelingen buigen zich hierover. “Als we de vragen hadden voorgelegd aan line-of-business hadden we waarschijnlijk andere antwoorden gekregen. De verkoopafdeling vindt het normaal om salesforce.com te gebruiken, maar de ICT-afdeling moet zich buigen over de informatiezekerheid van alle datastromen binnen de organisatie”, vertelt Van der Torn. “Bovendien merken we dat die afdeling zich afvraagt welke positie zij inneemt binnen het bedrijf. ‘Waar staan we?’, horen we vaak. Er is een omslag bezig. De IT’ers denken niet meer vanuit de infrastructuur, maar vanuit de applicatie. Uiteindelijk gaat het bij automatisering eigenlijk alleen maar om de toepassing. Maar dan moet je wel een architectuur hebben waarbinnen dat allemaal past. En waarmee governance is geborgd.”

Meer inzicht

De IT’ers willen meer inzicht hebben in de automatiseringsbehoeften die binnen de organisatie leven. “De IT-afdeling moet geen showstopper zijn. Als er een vraag ligt, dan moet zij bekijken hoe zij dat kan leveren. Daarbij bevinden zij zich altijd in het spanningsveld tussen innovatie en controle. Het is voor medewerkers tegenwoordig heel makkelijk om een applicatie uit de cloud te gebruiken. Vaak rust het niet eens op het budget van de IT-afdeling; dan onttrekt zich dat aan het blikveld van de IT-organisatie. Een onwenselijke situatie vinden velen”, licht Vissers toe. “De IT-groep moet zich afvragen wat de business wil hebben en wat zij niet kan leveren. Vervolgens moeten zij zich afvragen of cloud computing hier dan een oplossing kan bieden. En dat antwoord kan soms ‘nee’ zijn.”

Uit de studie blijkt dat veel organisaties nu de cloud willen gebruiken om pieken op te vangen en bedrijfszekerheid te regelen. “Disaster recovery uit de cloud is erg in trek. Daarmee zijn wij dus op het goede spoor. En het is duidelijk dat er veel meer een architectuurvisie nodig is om alle informatiestromen in goede banen te leiden.”

SLA-beheer

Uit het onderzoek Cloud 360 blijkt dat een groot deel van de IT-managers een sterk vermoeden heeft dat binnen de organisatie schaduw-IT bestaat. Dit wijst erop, dat er eigenlijk geen zicht op is. Vissers en van der Torn vinden dat verontrustend, evenals veel van hun klanten. “Er zijn steeds meer digitale gegevens binnen een organisatie. Als je niet weet bij wie en waar, dan kun je compliancy-problemen krijgen.”

Van der Torn snijdt een onderwerp aan dat eveneens sterk leeft bij de IT-afdelingen: het beheer van alle Service Level Agreements die gekoppeld zijn aan de clouddiensten die medewerkers al dan niet met medeweten van ‘IT’ gebruiken. “De hyperscale cloudaanbieders wijzigen hun SLA’s wel elke maand. Voor de IT-afdeling is dit een nieuw speelveld: ze krijgen te maken met andere contacten en andere contracten dan zij gewend zijn. Naarmate je meer diensten afneemt van verschillende cloudaanbieders, neemt de complexiteit toe; en tegelijkertijd het belang om dit goed te beheren. Dit is een heel praktisch punt waarop wij onze klanten kunnen begeleiden.”

Gaat i³ groep dan een legertje juristen in dienst nemen? “Nee”, reageert Vissers, “Want de uitdagingen op dit vlak hebben niet alleen een juridisch, maar ook een technisch of business consultants oog nodig.”

Exit strategie

De hulp van i³ groep kan bestaan uit het inzichtelijk maken van wat een organisatie in huis heeft. “We helpen bij het opbouwen van een business case voor cloud computing. Welke strategie past bij een bepaalde organisatie? Daar spelen technische, maar zeker ook procedurele aspecten een belangrijke rol. Security en SLA-management bepalen mede welke functionaliteit je wel of niet uit de cloud wilt halen.”

In die strategie moet zijn opgenomen hoe je het afnemen van een dienst beëindigt. “Die exit strategie is belangrijk. “Hoe krijg je de data terug als je stopt bij een aanbieder”, vraagt Van der Torn zich af. “Soms als een Excel-file. Soms krijg je maar twee dagen om de gegevens terug te halen. Bij TB’s is dat ondoenlijk. Hier moet je duidelijke en werkbare afspraken over maken.”

Het onderzoek ‘Cloud 360’ is kosteloos als e-book te downloaden via deze link.

Door: Teus Molenaar 

Terug naar nieuws overzicht
Security