Meeste VoIP-oplossingen in Nederlandse zakelijke markt van Cisco
21-11-2016 | door: Redactie

Meeste VoIP-oplossingen in Nederlandse zakelijke markt van Cisco

Meeste VoIP-oplossingen in Nederlandse zakelijke markt van Cisco

Cisco is momenteel de meest gebruikte leverancier op het gebied van Voice over IP (VoIP). 20 procent van de oplossingen op dit gebied is van Cisco. Avaya is de nummer twee met een aandeel van circa 16 procent van de oplossingen. Mitel, KPN en Alcatel-Lucent maken de top vijf compleet. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 3.500 gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met Nederlandse IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van (tele)communicatieoplossingen.

Vendors IP communication

Cisco kent haar grootste aandeel bij multinationals, waar een kwart van de oplossingen een toepassing van Cisco (22%) of Tandberg (3%) betreft. Sinds zes jaar heeft Cisco Tandberg overgenomen. Ook Microsoft heeft met 34 procent binnen deze doelgroep haar grootste installed base-aandeel. Mitel kent haar hoogste aandeel (13%) in de publieke sector. Voor Avaya geldt dat haar aandeel voor de verschillende segmenten vrijwel gelijk is (10%). KPN kent ook een vergelijkbaar aandeel in de publieke en commerciële segmenten, rond de 9 á 10 procent, met uitzondering van locaties van multinationals. Hier ligt het aandeel van KPN rond de 3 procent.

VoIP
Het leeuwendeel (69%) van de bedrijfsvestigingen maakt gebruikt van een VoIP-toepassing. Naast de penetratie naar branches, weergegeven in onderstaand figuur, is er ook gekeken naar het gebruik in samenhang met de omvang van de locatie. Dan blijkt dat bij locaties met 500 of meer werknemers de VoIP-penetratie boven de 80 procent ligt, bij locaties met 200 tot 500 werknemers op 73 procent, bij bedrijven met 100 tot 200 werknemers op 68 procent en bij locaties met 50 tot 100 medewerkers ligt dit op 64 procent.

VoIP penetration

Unified Communications
De kern van Unified Communications (UC) komt voor de meeste leveranciers neer op de integratie van real-time communicatietoepassingen met berichtenverkeer binnen één omgeving. Gebruikers van UC gebruiken dus meer dan alleen VoIP. De onderstaande cijfers nemen ook Skype 4 Business op. Van de locaties gebruikt 83 procent deze dienst. 

Op dit moment geeft 31 procent van alle bedrijfsvestigingen aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Multinationals lopen voorop, hier ligt het gebruik op meer dan de helft van de vestigingen. Segmentatie naar branches laat slechts beperkte verschillen zien. De meeste branches kennen een gebruik tussen de 28 en 35 procent met uitzondering van de zorgsector en het segment ICT & Utilities. In de zorg ligt het gebruik op 20 procent en in het segment ICT & Utilities is de penetratie bovengemiddeld (50%). 

Penetration Unified Communications

Videoconferencing
Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing. 14 procent van de organisaties zet videoconferencing-oplossingen in. Polycom was en blijft met 31 procent een sterke speler op dit terrein. Cisco overstijgt het bedrijf dit jaar net, door de oplossingen van Tandberg. Samen hebben zij een aandeel van 33 procent. Daarbij geldt wel dat de trendlijn voor Tandberg een afnemend gebruik laat zien. De gecombineerde lijn voor de twee merken vertoont nog wel een gelijkblijvend aandeel. 

Videoconferencing solutions

Terug naar nieuws overzicht