Fundament voor innovatie
03-12-2016 | door: Blog

Fundament voor innovatie

Het is tegenwoordig allemaal innovatie wat de klok slaat in IT-land. Vernieuwen om te kunnen blijven concurreren, vernieuwen om de kosten omlaag te brengen, vernieuwen om de klant beter van dienst te zijn. En natuurlijk: geen disruptie zonder innovatie. Dát is allemaal wat nu van IT wordt verwacht. Maar vóórdat je kunt innoveren zal IT nog iets anders voor elkaar moeten krijgen: zorgen voor een solide fundament dat tegelijk ook flexibel – het buzzword is agile - moet zijn.

Dat was ook precies de vraag van Randstad, een uitzendbureau met 3500 locaties wereldwijd, verdeeld over 37 landen en met in totaal 33.000 werknemers. Ook deze organisatie ziet de noodzaak om te innoveren en er is ook een Chief Digital Officer die expliciet verantwoordelijk is voor innovatie en de digitale strategie. Voor die innovatie zal de cloud een cruciale rol gaan spelen. En dan is de vraag: welk netwerk hoort daarbij?

Daarbij kwam nog een andere fundamentele vraag. Voor de invulling van deze vraag was Randstad vooral op zoek naar een integratiepartner met als doel controle te krijgen over het wereldwijde netwerk van de organisatie. Het bedrijf werkte hiervoor met talloze IT-leveranciers. Door de regie zelf te houden en de uitvoering uit te besteden aan BT (met Cisco als onderaannemer) kan het nieuwe netwerk veel slagvaardiger en sneller worden gebouwd.

Waar moet die netwerkomgeving allemaal aan voldoen? Iedereen heeft momenteel te maken met de bekende, door technologie veroorzaakte, ingrijpende trends. Die stellen de volgende eisen aan het netwerk: de security moet naar een veel hoger peil, er is veel meer capaciteit nodig voor big data (exabytes!), het moet voorbereid zijn op het Internet of Things en waar nodig gecombineerd kunnen worden met netwerken voor operationele technologie (OT). Ook moet er voldoende snelheid én capaciteit zijn voor het explosief groeiende cloudverkeer tussen datacenters. En ondersteuning van mobility en video spreekt vanzelf.

Dan moeten we nog grip zien te krijgen op de sterk toenemende complexiteit en de eis het netwerk dynamisch af stemmen op de te verwachte werklasten. Dat krijgen we alleen voor elkaar door te automatiseren, te virtualiseren en het netwerk programmeerbaar te maken. Zo’n netwerk zal zich indirect terugbetalen doordat het bedrijf sneller kan innoveren (wat leidt tot nieuwe business en meer omzet) en het risico op uitval kan minimaliseren. En dat alles natuurlijk goed beveiligd en voor lagere kosten.

Een dergelijk netwerk sluit aan bij wat McKinsey aanduidt met ‘two-speed IT’, twee manieren waarop IT kan worden aangeboden. De ene gaat over het aanbieden van IT op basis van stabiliteit, de ander draait om agility. Als we willen innoveren is de neiging groot om vooral naar die ‘tweede snelheid’ te kijken. Maar bedrijven zoals Randstad willen duurzaam innoveren. En dan zijn beide snelheden hard nodig.

Door: Marcel Cappetti, Director Enterprise Cisco Nederland

 

Terug naar nieuws overzicht