53% van de Nederlandse bedrijven kiest standaard de cloud bij IT-projecten
16-11-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

53% van de Nederlandse bedrijven kiest standaard de cloud bij IT-projecten

De adoptie van de cloud onder bedrijven in de pas loopt met de hype rondom cloud computing. De toenemende invloed van DevOps binnen organisaties heeft grote consequenties voor IT-afdelingen.

Dit blijkt uit onderzoek van ServiceNow, leverancier van enterprise IT-cloudoplossingen. Om de adoptie, drijfveren en gevolgen van een wereld waarin de cloud de nieuwe standaard is (cloud-first) beter te begrijpen, heeft het bedrijf een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder 1.850 mid en senior level managers. Deze groep is evenredig verdeeld over IT-managers, lijnmanagement en DevOps-professionals. 225 Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

Adoptie van cloud is niet langer een hype, maar realiteit
Meer dan de helft (53%) van de respondenten geeft aan dat ze voor de cloud zouden kiezen - software as a service of platform as a service – voor nieuwe bedrijfsapplicaties in plaats van on-premise datacenters. 77% van de respondenten geeft aan binnen twee jaar over te stappen naar de cloud.

"Deskundigen wachten al jaren op grote bedrijven die de stap maken van traditionele datacenters naar de cloud", aldus Dave Wright, chief strategy officer van ServiceNow. "Op dit moment kunnen we cloud computing geen hype meer noemen. De toepassing van de cloud als standaard zal in de komende twee jaar sterk toenemen."

DevOps drijfveer voor de cloud-first wereld
Bijna alle respondenten (91%) geven aan op één of andere manier te maken te hebben met DevOps, een filosofie die voortkomt uit de agile development community. Het doel van DevOps is het stimuleren van snelle creatie en hosting van nieuwe apps en diensten. Traditioneel was er weinig interactie tussen IT en ontwikkelaars, maar de DevOps-beweging streeft naar een vroegtijdige en frequente samenwerking tussen deze groepen.

Een meerderheid (67%) zegt dat de opkomst van DevOps een belangrijke aanjager is geweest van de verschuiving naar cloud-first. Het verhogen van de development cadans legt druk op de manier waarop bedrijven nieuwe applicaties ontwikkelen. DevOps werpt een nieuw licht op de knelpunten die ontstaan bij het hosten van apps op de eigen infrastructuur van een bedrijf. De cloud is de beste manier om snel nieuwe apps te ontwikkelen die zorgen voor nieuwe inkomsten en die groei stimuleren.

‘DevOps drijft omarming van de cloud aan’
"De cloud is niet nieuw, dus waarom is 2016 het jaar dat bedrijven cloud-first werden? Het onderzoek laat zien dat we het antwoord moeten zoeken in de opkomst van DevOps", zegt Wright. "DevOps-professionals zagen al in een vroeg stadium dat cloud computing de problemen waarmee zij te maken hadden konden oplossen. De ‘can do'-mentaliteit van DevOps – mede mogelijk gemaakt door de cloud – breidt zich steeds verder uit binnen bedrijven."

74% van de bedrijven in Nederland die de overstap naar het cloud-first model heeft gemaakt, geeft aan dat de IT-afdeling over onvoldoende vaardigheden beschikte om de verandering goed te kunnen ondersteunen. 85% denkt dat de cloud - in ieder geval voor een deel van de tijd - een vervanging voor de officiële IT-afdeling kan zijn.

Aanpassen aan nieuwe realiteit
IT zal zich moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit, waarin het merendeel van de apps en de infrastructuur zich buiten het eigen datacenter bevindt. Zo geeft 74% aan dat de cloud-verschuiving het belang van de IT-afdeling voor de organisatie juist heeft vergroot. 58% zegt dat IT in de toekomst van essentieel belang zal zijn.

"De verschuiving naar de cloud vormt een bedreiging als bedrijven intern niets aan de IT veranderen", zegt Wright. "Wij geloven dat dit een grote kans is voor IT-afdelingen die als strategische partner voor organisaties moeten gaan fungeren."

Gevolgen van de ‘cloud-first'-beweging
De ‘cloud-first'-beweging heeft volgens het onderzoek mogelijke gevolgen voor IT-afdelingen:

1. Inzicht in IT en kostenvoorspellingen kunnen belemmerd worden
Volgens de respondenten van het onderzoek kent de verschuiving naar de cloud twee prioriteiten:

- 360 graden zichtbaarheid (64%)
- Voorspellen van IT-kosten (63%)

De IT-afdeling moet volledig inzicht hebben in de IT-omgeving van een organisatie, inclusief alle cloudgebaseerde diensten en applicaties. Dit helpt hen bij het effectiever beheren van de vraag, bij het verkrijgen van inzicht in de kosten van IT, bij het gebruikmaken van resources in zowel de cloud als on-premise, bij uitvoeren van projecten, het voldoen aan regelgeving en het beheren van zakelijke relaties.

2. Door de opkomst van DevOps krijgt een groter deel van de organisatie met IT te maken
IT-afdelingen zullen zien dat meer projecten voor bedrijfsapplicaties van onder uit de organisatie komen en zullen andere afdelingen moeten voorzien van betere hulpmiddelen om te coderen. Tegelijkertijd moeten ze controle blijven houden over de IT-omgeving in het kader van security en compliance. Ze zullen development moeten uitbesteden aan een groeiende hoeveelheid medewerkers met DevOps-vaardigheden.

3. De groei van de cloud veroorzaakt ook wildgroei
Het implementeren van een flexibeler beleid ten aanzien van cloud-management en best practices wordt belangrijk. Bedrijven moeten leren omgaan met een toenemend aantal leveranciers, die ook nog eens sneller komen en gaan dan men gewend is. Dit betekent dat Service Integration and Management (SIAM) en vendor management belangrijker worden.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud