Mix van generaties beste recept voor een gezonde toekomst
04-11-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Mix van generaties beste recept voor een gezonde toekomst

Volgens een aantal trendwatchers zullen organisaties in de nabije toekomst niet veel ouder worden dan vijftien jaar. In oktober bereikte BPSolutions deze mijlpaal, dus deze stelling gaf mij stof tot nadenken.

Verschillende generaties
In veel organisaties groeit de afstand tussen de directie en de medewerkers. In menig Raad van Bestuur zwaaien Babyboomers* (geboren tussen 1945-1960) nog altijd de scepter. Terwijl ik mezelf tot Generatie X mag rekenen (1961-1980) zie ik steeds vaker professionals uit Generatie Y (1981-1995) terug in directies die technologie, en de vele voordelen die dit met zich meebrengt, volledig omarmt hebben. Tegelijkertijd zie ik nog altijd een groot deel van de werkende populatie die alle technologische veranderingen maar moeilijk bij kan benen of er in elk geval met enige scepsis naar kijkt. Nu ook Generatie Z (geboren na 1995) haar intrede doet op de arbeidsmarkt, legt de manier waarop ieder van deze generaties naar de werkelijkheid kijkt pijnlijk bloot dat veranderen noodzakelijk is om over vijf jaar überhaupt nog bestaansrecht te hebben.

Hybride model
Voor BPSolutions zie ik in de mix van generaties kansen om organisaties te helpen vanuit een hybride model. Geen rigide scheiding van de oude wereld en de nieuwe wereld, maar een fase waarin het ‘best of both worlds’ principe geldt, of beter nog de generaties veeleer in elkaar overvloeien. Als we kijken naar ons dagelijks leven, zie ik veel voorbeelden van die overvloeiing. Er zijn nog steeds oude diesels in het verkeer, en het zal nog wel even duren voordat zelfrijdende auto’s het straatbeeld zullen domineren. Maar hybride auto’s zien we steeds vaker. Vertaald naar onze dagelijkse praktijk zie ik dat technologie, en dan met name oplossingen op het gebied van Cloud en Data Analytics, een belangrijke rol spelen bij dit soort ontwikkelingen.

Cloud
Bij de start van BPSolutions in 2001 stond hardware centraal. De afgelopen jaren vond in de markt voor IT-oplossingen een grote verschuiving plaats naar Cloud. Dit had uiteraard ook consequenties voor ons business model. Daarom richtten wij in 2012 BPCloudServices op. Vanuit dit organisatieonderdeel adviseren we onze klanten over hun roadmap naar de Cloud. Al eerder deelde ik met u dat in de visie van BPSolutions de Cloud een middel is om uw business te vereenvoudigen, uw kosten te beheersen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, voor nu en in de toekomst. Wij doen dat door u een set oplossingen te bieden binnen drie gebieden: Consult, Create en Consume.

Data Analytics
Wij passen onze eigen organisatie in een vroeg stadium aan naar de nieuwe wereld, om u op die manier beter te kunnen helpen bij uw digitale transformatie. Wij willen graag voorop lopen. Daarom besloten we onlangs tot de oprichting van BPAnalytics. Data wordt steeds belangrijker voor organisaties, met name inzicht in data. We kenden al de Descriptive Analytics waarbij je achteraf inzicht verkrijgt. Steeds vaker maken organisaties gebruik van Predictive Analytics, om te voorspellen wat er kan of gaat gebeuren. Wij zien kansen voor het bedrijfsleven om door middel van Prescriptive Analytics op basis van een nog veel grotere range data beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen. Zo zorgt u ervoor dat u binnen uw eigen vakgebied tot de toonaangevende spelers kunt behoren.

Horizon
Wij praten bij BPSolutions over IT Horizons. Het kenmerk van een horizon is dat het geen eindpunt heeft. Als u dichterbij komt, ligt er weer een nieuwe horizon in het verschiet. Wij begeleiden u graag bij uw vraagstukken. Ook als het gaat om de vraag hoe u als organisatie de kracht van de nieuwe generatie medewerkers en de manier waarop zij gebruik maken van technologie optimaal kunt benutten. BPSolutions heeft grote ambities en ondersteunt u graag bij het maken van de juiste keuze voor vandaag en morgen.

Door: Martijn van Veen, Commercieel Directeur van BPSolutions

Terug naar nieuws overzicht
Cloud