Smart storage – de digitale transformatie van storage.

26-10-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Smart storage – de digitale transformatie van storage.

Flash? Dat doet zo onderhand iedere leverancier van opslagsystemen, daar zit echt geen onderscheid meer in. Het dan ook niet zozeer het medium zelf dat onderscheidend is maar wel de wijze waarop het medium wordt gebruikt. Wordt deze ingezet ter vervanging van magnetische opslag in bestaande platformen, of worden de unieke eigenschappen van flash aangegrepen om tot een heel andere vorm van datamanagement te komen? Want met een chip kun je veel meer dan met de klassieke schijven.

Met chips krijgt storage veel meer mogelijkheden, de ontwerpprincipes zijn fundamenteel anders dan bij gebruik van ronddraaiende schijven. Door niet te kijken naar oplossingen uit het verleden maar de mogelijkheden van een krachtig computerplatform te gebruiken voor het bouwen van slimme, door software gedefinieerde oplossingen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Deze zou je kunnen vergelijken met de mogelijkheden die zijn ontstaan met de komst van de smartphone. Dit was niet een verbeterde, snellere versie van de bestaande mobiele telefoon. De smartphone is een innovatieplatform gebleken die ons leven drastisch heeft gewijzigd. Alle functionaliteit beschikbaar in een geïntegreerd platform waar nieuwe functionaliteit snel en flexibel kan worden ontwikkeld en naast elkaar tegelijkertijd kan worden gebruikt. De basis voor deze ontwikkeling was een geïntegreerd platform dat volledig uit chips bestond en middels software gedefinieerd. De winnaars in deze markt zijn die partijen die deze visie volledig hebben omarmd, degene die compromissen sloten met hun verleden hebben het niet gered. Het landschap van digitale communicatie is in 15 jaar volledig veranderd. Waarom ditzelfde principe niet inzetten voor het ontwerpen van enterprise storage oplossingen. Hoe zou smart storage er uitzien?

Toekomst onbekend

De ingrijpende transformatie van bedrijfsmodellen waar veel bedrijven momenteel mee te maken hebben, wordt aangejaagd door technologie. Tegelijkertijd is dezelfde technologie in veel gevallen een bottleneck voor innovatie en transformatie. Datacenter technologie kent veel complexiteit en niet geïntegreerde, verzuilde functionaliteit. Vergelijkbaar aan de smartphone is er voor het aanjagen van digitale transformatie behoefte aan een innovatieplatform met een aantal essentiële kwaliteiten; zonder noemenswaardige inspanning inzetbaar, zeer efficiënt in het gebruik en vooral in de pas lopend met de snelle technologische vernieuwing.

Was voorheen een innovatiecyclus van 3 tot 5 jaar acceptabel en was het dus mogelijk om een technologiekeuze voor een dergelijke periode vast te leggen, vandaag de dag worden in 5 jaar tijd hele nieuwe markten gecreëerd of instituten gemarginaliseerd. De mogelijkheid om technologische innovatie direct in te kunnen zetten, daar en wanneer de markt erom vraagt, bepaalt wie er wint of wie er verliest. Public cloud wordt veelal gezien als een oplossing voor vooral dit vraagstuk en pas in tweede instantie voor het bieden van eenvoud (kostenbesparing is op beperkte schaalgrote al niet meer van toepassing). Echter, public cloud biedt niet de snelheid en het onderscheidend technisch vermogen om het verschil te maken met de concurrentie. Het antwoord moet worden gezocht in een platform dat de eenvoud en innovatiekracht van cloud combineert met snelheid en onderscheidend technisch vermogen dat eigen infrastructuur zou kunnen bieden. En dit alles tegen de laagst mogelijke integrale kostenstructuur. Een ‘evergreen infrastructuur’ – een infrastructuur die moeiteloos en op elk moment en zonder enige verstoring kan worden aangepast - is het antwoord op deze behoefte. De smartphone van digitale transformatie maar dan eentje die de nieuwste technologie inpast zonder dat je het gesprek hoeft te onderbreken.

All flash, all chips

In het datacenter zit een groot deel van de complexiteit in de storage. Voor de traditionele storageplatformen is Moore’s Law niet van toepassing, wat een stevige rem op de innovatie betekent. Een magnetische disk in een bestaand platform vervangen door een SSD verandert daar niets aan. Flash inzetten voor het creëren van smart storage, waarmee evergreen innovatieplatformen kunnen worden gebouwd is mijns inziens de toekomst.

Met de komst van flash geldt de wet van Moore voor het gehele datacenter. Door intelligent gebruik te maken van flash kan alles krimpen: de omvang van de apparatuur, de complexiteit van storage-infrastructuur, de kosten, de tijd die het beheer kost maar vooral de obstakels voor businesstransformatie zijn kleiner geworden. Het effect hiervan is dat mensen storage anders gaan ervaren, niet meer als een bottleneck, maar als fundament voor innovatie. 

Door: Theo van Teylingen

Terug naar nieuws overzicht