Waarom spreken IT en finance niet dezelfde taal?
05-11-2016

Waarom spreken IT en finance niet dezelfde taal?

De IT’ers en de financiële mensen binnen een bedrijf spreken niet zelfde taal. Open deur? Stating the obvious? De een zal ongetwijfeld een betoog over zijn vak kunnen houden waar de ander werkelijk geen touw aan vast kan knopen. Dat gaat natuurlijk niet veranderen. En waarom ook, zolang het over hun vak gaat? Maar als het om de business gaat zouden beide beslist dezelfde taal moeten spreken!

Ik denk dat het niemand zal verbazen dat financiële professionals de neiging hebben om binnen het toegewezen budget te blijven. En dan ook nog binnen de silo’s – de afdelingen, de business units - van hun bedrijf. De IT-professionals richten zich op wat er technisch nodig is om actuele problemen op te lossen. In beide gevallen wordt er niet verder gekeken dan de silo of het probleem, de focus ligt op de korte termijn.

Bijdragen aan het budget

Terwijl de vraag zou moeten zijn: hoe kunnen we het beste bijdragen aan onze bedrijfsdoelen? Voor de IT-professionals betekent dit dat zij meer aandacht moeten besteden aan wat zij kunnen bijdragen aan de business op de langere termijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de financiële professionals, die dan ook andere stakeholders bij het budget kunnen betrekken. Vergeet niet: aan een oplossing die de business verder helpt zou de business zelf ook veel meer aan het budget moeten bijdragen.

Taal van de business

Maar al te vaak zie ik een tendens om een IT-oplossing aan te passen aan het budget. Waarom niet eerst goed kijken of het ook op termijn wel een goede oplossing is? En of de oplossing niet zo aangepast kan worden dat andere onderdelen van het bedrijf er iets aan hebben en welk budget zij dan kunnen bijdragen? Dat legt de nadruk veel meer op het uiteindelijke doel: welke return on investment mag worden verwacht? Kortom de toegevoegde waarde van de oplossing. Het is al veel vaker gezegd, maar zeker in dit verband wil ik toch nog eens benadrukken dat IT veel meer het voortouw zou moeten nemen om de ‘business taal’ te spreken. Dan is het ook veel makkelijker om ‘finance’ mee te krijgen. Zij zijn immers gericht op de bedrijfsresultaten en hebben de ervaring om een budget rond te krijgen.

Tussentijdse refresh

Dan is er nog een laatste horde te nemen, de bescherming van investeringen. Het idee bestaat dat Cisco-technologie voor de echt lange termijn is, kwaliteitsoplossingen die 10 tot 15 jaar meegaan. De producten hebben inderdaad die kwaliteit. Maar zodra de markt verandert, doet de oplossing het niet meer. De digitaliseringsslag waar de meeste organisaties nu mee te maken hebben, vereist geregeld een tussentijdse refresh. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de investeringen.

Lifecycle management

In mijn visie sluit lifecycle management (het proces om de IT-oplossingen steeds aan te passen zodat het  bedrijfsproces nu en in de toekomst optimaal wordt ondersteund) het beste aan bij de IT-oplossingen die vandaag de dag nodig zijn. Oplossingen moeten vernieuwd kunnen worden zodra de (markt)omstandigheden daarom vragen. Dat betekent wel dat ook de financiering moet aansluiten bij lifecycle management. Wij doen dat ook. Zo kijken we naar de restwaarde van de oplossing na een periode van 3 jaar en zorgen we ervoor dat er ruimte is om in een passende oplossing te investeren. Hierdoor komt een tussentijdse refresh binnen handbereik. Gelukkig zie ik dat steeds meer bedrijven zich realiseren dat lifecycle management de weg is om te gaan. Met ons financieringsaanbod sluiten we daar helemaal op aan.

Rafael Chacon, commercial leader for Cisco Capital EMEAR

 

Meer weten over dit onderwerp? Klik hier.

 

Rafael Chacon is Cisco Capital Commercial EMEAR lead en zijn passie ligt bij het mogelijk maken van digital transformatie en innovatie bij zakelijke klanten in de EMEAR-regio. Hij heeft de afgelopen 14 jaar bij Cisco Capital gewerkt in diverse functies. Hij is begonnen met het ondersteunen van de verkoop, vervolgens is hij doorgegroeid tot sales manager en nu richt hij zich op business development en het creëren van mogelijkheden voor internationale sales.

Terug naar nieuws overzicht