Business innovatie: houd met alles rekening
22-10-2016 | door: Blog

Business innovatie: houd met alles rekening

Het is een enorme uitdaging voor bedrijven om te bepalen waar zij over drie jaar staan, in welke markten zij actief zijn en welke klantgroepen zij dan zullen bedienen. Businessmodellen veranderen bovendien sneller dan ooit. Dat geldt ook voor de IT die deze businessmodellen mogelijk moet maken. Bovendien, welke IT-zullen dan nodig zijn, gezien de nieuwe technologieën die voortdurend  beschikbaar komen. Technologieën die ongetwijfeld een grote impact kunnen hebben op de zakelijke mogelijkheden. Tegelijk is de vraag hoe dit allemaal gefinancierd moet worden.

IT-infrastructuren worden vandaag de dag opgezet voor de langere termijn en er is vaak veel in geïnvesteerd. De druk op die infrastructuur komt van twee kanten. Enerzijds moet die efficiënter werken mogelijk maken om zo kosten te besparen en anderzijds moet de business innovatie worden ondersteund. Voor beide komt in hoog tempo nieuwe technologie beschikbaar. Dat tempo tast de klassieke afschrijftermijnen aan. En telkens weer investeren in nieuwe componenten, of zelfs een compleet nieuwe infrastructuur, zal de financiële spankracht van menig bedrijf te boven gaan. Het roept ook de vraag op naar het rendement van deze investeringen, een vraag die gezien de onzekerheid over wat er morgen nodig is, niet of nauwelijks te beantwoorden is.

Opex mogelijk buiten bereik

Een voor de hand liggende oplossing is dan de overbekende verschuiving van kapitaalsinvesteringen (Capex) naar operationele kosten (Opex). En dat gebeurt ook, bijvoorbeeld door geheel of gedeeltelijk over te stappen op clouddiensten die per maand per gebruiker worden afgerekend. Maar zo’n overstap is lang niet altijd wenselijk of mogelijk, waardoor deze vorm van Opex buiten bereik blijft.

Flexible oplossingen voor IT-financiering

Dan hebben we natuurlijk nog leasing van de IT-infrastructuur. Die wordt door vele partijen aangeboden. De cruciale vraag alleen is of het aanbod van zo’n partij de gehele IT-infrastructuur afdekt, of bijvoorbeeld slechts de producten van de desbetreffende partij. En zijn de leasingvoorwaarden wel zodanig dat die de broodnodige flexibiliteit niet in de weg staan? Die financiering moet natuurlijk net zo flexibel zijn als de IT, anders schiet je er nog weinig mee op.

Optimale bijdrage

De vertaalslag van technologie naar ROI en de te verwachten kostenbesparingen is niet altijd eenvoudig. Issues met de financiering kunnen innovatie danig in de weg staan. Passende IT-leasing vereist daarom kennis van zowel de technologie als van de impact daarvan op de financiering. Ook vereist leasing van IT dat de financieringsstrategie rekening houdt met de IT-strategie. Dit vraagt niet alleen om intensieve samenwerking tussen de CIO en CFO, maar ook om een partij die zowel de IT als de financiering ervan bijzonder goed kent. Een partij ook die leasing ziet als onderdeel van een totaaloplossing waarvan alle elementen optimaal bijdragen aan wat de klant voor zijn business nodig heeft. Zoals het hoort.

De komende tijd zal ik dieper ingaan op een aantal van de aspecten die in deze blog aan de orde komen.

Rafael Chacon, commercial leader for Cisco Capital EMEAR

Meer weten over dit onderwerp? Klik hier.

 

Rafael Chacon is Cisco Capital Commercial EMEAR lead en zijn passie ligt bij het  mogelijk maken van digital transformatie en innovatie bij zakelijke klanten in de EMEAR-regio. Hij heeft de afgelopen 14 jaar bij Cisco Capital gewerkt in diverse functies. Hij is begonnen met het ondersteunen van de verkoop, vervolgens is hij doorgegroeid tot sales manager en nu richt hij zich op business development en het creëren van mogelijkheden voor internationale sales.

Terug naar nieuws overzicht