‘Creëer een cross functional infrastructuurteam’
17-10-2016 | door: Dick Schievels

‘Creëer een cross functional infrastructuurteam’

De hedendaagse CEO ziet zijn wereld in hoog tempo veranderen en hij móet daarin mee. Hij heeft daarvoor een IT-infrastructuur nodig die ten eerste flexibel en wendbaar is en ten tweede voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Dat vereist een allesomvattende modernisering van de technologie in al zijn aspecten, in een wereld waarin die technologie de belangrijkste business-driver aan het worden is.

In de moderne bedrijfsvoering bepalen de business-eisen de applicatie-eisen, en die bepalen weer de infrastructuur-eisen die ter ondersteuning daarvan nodig zijn, zegt Dominick Delfino, als Vice President wereldwijd verantwoordelijk voor het Sales- en Systems Engineering-team bij VMware. Digitalisering is bij veel bedrijven in hoog tempo de belangrijkste drijvende kracht van de business aan het worden. En dat geldt niet alleen in de technologiesector. Neem de auto-industrie, geeft hij als voorbeeld. Iedereen is daar opeens bezig met zelfrijdende auto’s. Dat oefent grote druk uit op de IT-afdelingen van die bedrijven om zodanig te transformeren dat de business zijn ‘go-to-market’- strategie in het gewenste tempo kan aanpassen. De primaire vraag voor veel hedendaagse IT-afdelingen luidt dan ook: hoe bouwen we snel en veilig de nieuwe infrastructuren die daarvoor nodig zijn. “VMware vervult in die transformatie een sleutelrol”, aldus Delfino.

NSX

Een van de krachtigste nieuwe oplossingen die VMware zijn klanten daartoe te bieden heeft, is NSX. Over de laatste achttien maanden is het aantal NSX-klanten gestegen van 300 naar 1700, meldt Delfino met enige trots. Het netwerk is het terrein waarop volgens hem de minste innovatie heeft plaatsgevonden. “Als je kijkt naar innovatie op gebied van compute dan hebben we de nodige stappen gezet. We gingen van mainframe naar client-server, en van daar via virtualisatie naar cloud. De ontwikkeling op gebied van networking heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. Vooral als je kijkt naar zaken als flexibiliteit, security en time-to-market, dan is het netwerk het belangrijkste terrein dat is achter gebleven.”

In de technologie gaat het meestal om het verder ontwikkelen van wat er al is en zelden om het uitvinden van iets nieuws, legt hij uit. We vinden iets nieuws uit en vervolgens verbeteren we dat stap voor stap over een periode van vele, vele jaren. Als je kijkt naar de meest voorkomende netwerkarchitecturen van tegenwoordig, dan gaan de basistechnologie en ontwerpprincipes daarvan terug op die van het einde van de vorige eeuw. Midden jaren negentig waren er een hoop nieuwe vondsten, maar de verbeteringen sindsdien zijn slechts heel geleidelijk tot stand gekomen. “Dat maakt dat de industrie vanuit het gezichtspunt van netwerkmogelijkheden langzamerhand is achtergebleven in het aanzwengelen van de digitale transformatie die nu nodig is. VMware heeft met NSX naar onze mening het netwerk opnieuw uitgevonden. We hebben de volledige architectuur op de schop genomen en opnieuw ingericht aan de hand van nieuwe basiselementen en moderne inzichten die passen bij de eisen die vandaag door de business gesteld worden.”

Verhoogde flexibiliteit

Vijf jaar geleden bevond SDN zich nog midden in de hype cycle, nu zijn we aangeland in de fase waarin er echt versnelling kan gaan plaatsvinden, zegt Delfino. Maar hoewel het cloudmodel steeds breder wordt geaccepteerd en er steeds meer partijen komen die clouddiensten aanbieden, is het overgrote deel van de workloads nog niet in de cloud ondergebracht. Veel bedrijven bevinden zich bovendien in de lastige situatie dat ze aan de ene kant bezig zijn met de ontwikkeling van een groeiende verzameling moderne, dynamische applicaties, terwijl ze aan de andere kant drijven op applicaties van vijf of tien jaar oud, die nog steeds moeten worden ondersteund omdat ze cruciaal zijn voor de stabilteit van de bedrijfsvoering. Die verschillende omgevingen hebben afwijkende infrastructuren die elk hun eigen aanpak vereisen. NSX kan veel van de frictie die daarbij ontstaat helpen oplossen.

“NSX zorgt er bijvoorbeeld voor dat als ik mijn workload wil verplaatsen naar de cloud, ik dat kan doen op geheel transparante wijze”, geeft Delfino desgevraagd als voorbeeld. “Dat betekent dat ik in de cloud hetzelfde operationele model kan gebruiken als ik, bekeken vanuit netwerk- en securityperspectief, hanteer in mijn private datacenter. Ik kan alles controleren via mijn eigen IP-adresseringsschema en tevens mijn eigen netwerk- en security-policies blijven gebruiken. Als ik een workload bijvoorbeeld verplaats naar de IBM SoftLayer-cloud dan gaan mijn policies mee. En plaats ik hem weer terug, dan gaan die policies ook mee terug. Dat verschaft onze klanten een grote mate van de flexibiliteit die ze nu nodig hebben.”

Implementatie

Een van de tips die Delfino de IT-manager wil meegeven bij de implementatie van de nieuwe infrastructuur die zijn business nodig heeft, luidt: creëer een ‘cross functional’ infrastructuurteam. Je kunt een moderne infrastructuur niet meer goed beheren met aparte teams voor netwerk, security, storage en compute, zegt hij. “Infrastructuur is niet op te delen, het is één geheel. Als het netwerk faalt, gaat de infrastructuur plat, als de security het laat afweten, ligt de boel er ook uit, en voor storage, compute, et cetera geldt hetzelfde. Al deze technologische disciplines behouden de expertise in het eigen domein, maar moeten zich tegelijkertijd veel meer dan voorheen openstellen voor hoe hun domein interacteert met alle andere disciplines. Praat je met bedrijven die voorop lopen in de digitale transformatie dan zie je steeds vaker dat technische experts zich niet meer voorstellen als netwerk- of security-architect, maar als infrastructuur-architect of enterprise-architect. Dat zijn mensen die in staat zijn over domeingrenzen heen te kijken en een brede blik hebben ontwikkeld op de gehele infrastructuur. Bouw daarom aan een cross functional team bestaande uit experts uit al deze verschillende disciplines. Mensen dus die oog hebben voor elkaars domeinen en werken aan één geïntegreerde infrastructuur. Dat is dé sleutel tot succes wil je met je digitale transformatie ook echt vooruitgang boeken.”

Terug naar nieuws overzicht