Wat leeft er onder deelnemers en partners van de DHPA?

Wat leeft er onder deelnemers en partners van de DHPA?

07-10-2016 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Wat leeft er onder deelnemers en partners van de DHPA?

Directeur Ruud Alaerds is een relatief nieuw gezicht bij de Dutch Hosting Provider Association (DHPA). Om nader kennis te maken met de deelnemers en partners van de DHPA heeft Alaerds de afgelopen maanden verschillende partijen bezocht. De gesprekken met een aanzienlijk deel van de deelnemers en partners zijn halverwege september afgerond. Deze gesprekken hebben een goede indruk gegeven van wat er leeft onder de aangesloten organisaties en welke rol zij zien weggelegd voor de DHPA.

Kennis
Een belangrijke motivator voor deelname aan de DHPA blijkt kennisdeling te zijn. Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan inzicht vanuit onderzoek en inbreng door kennispartners. Om hier invulling aan te geven legt de DHPA contacten met specialisten binnen en buiten het DHPA netwerk. Het eerste ‘wapenfeit’ op dit gebied is de toetreding van kennispartner The METISfiles. Verder is cloud architecture specialist en adviseur Weolcan als business partner toegetreden tot de DHPA. Met deze partner is Sven Visser, voorzitter van de DHPA, druk bezig om het DHPA SLA Framework volledig te herzien en verbeteren.

Ondanks de waardering voor de huidige mogelijkheden tot kennisdeling en de interactie met andere partijen geven deelnemers aan dat er op dit gebied ruimte is voor verbetering. In de agenda voor de tweede helft van het jaar speelt de DHPA hierop in. 2017 zal daarnaast zeker in het teken staan van kennisuitwisseling en delen van ervaring.

Kwaliteit
DHPA staat er om bekend strenge criteria te hanteren voor partijen die zich bij de associatie willen aansluiten. De huidige deelnemers geven aan hieraan veel waarde te hechten. Een veel gehoord argument om voor lidmaatschap van de DHPA te kiezen is dan ook de keuze voor een select gezelschap van in hosting en cloud services actieve bedrijven, die zich op het gebied van kwaliteit onderscheiden van de rest van de markt.

Binnen de DHPA reeds een aantal initiatieven om de kwaliteit van aangesloten hosters op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Denk hierbij aan het al vermelde SLA Framework dat op dit moment wordt vernieuwd, maar ook aan heldere bewerkersovereenkomsten, leveringsvoorwaarden of garantieniveau’s van bij de DHPA aangesloten bedrijven. Afgaande op de wensen van de huidige deelnemers blijft de DHPA vasthouden aan haar huidige strenge selectiecriteria en zal blijven inzetten op dergelijke initiatieven.

Belangenbehartiging
Deelnemers geven tot slot aan veel waarde te hechten aan de vertegenwoordiging van de sector. Met name Michiel Steltman, voormalig directeur van de DHPA, heeft de afgelopen jaren veel overlegd met de overheid en andere instanties, waarmee hij de belangen van de hosting sector heeft behartigd. Steltman zet zijn werk voort in dienst van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en weet zich hierbij gesteund door ondermeer DHPA.

Tegelijkertijd blijft ook de DHPA de sector vertegenwoordigen en de belangen van cloud en hosting providers behartigen. De branchevereniging blijft anticiperen op nieuwe of veranderende wet- en regelgeving en zal ook in de toekomst actief betrokken zijn bij initiatieven die een veilig, open en voor iedereen gelijk internet ondersteunen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Hosting, Cloud, DHPA
Cloud