De zes do’s voor IT Operations Analytics
15-09-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

De zes do’s voor IT Operations Analytics

IT Operations Analytics (ITOA) is ‘the next step’ na Application Performance Management (APM). Waar bij APM systemen worden gecontroleerd op afwijkende performance en beschikbaarheid, voegt ITOA daar aspecten aan toe waardoor IT (en de performance ervan) voorspelbaar wordt. IT Operations Analytics draait om waardevolle IT-inzichten, gecombineerd met relevante businessdata. Wil je aan de slag met ITOA? Deze zes do’s zorgen voor een daverend succes. 

1. Bepaal je niveau
De eerste stap op weg naar ITOA is het vaststellen van het huidige niveau. Bijna elke organisatie houdt zich al in meer of mindere mate bezig met ITOA, zonder zich daar bewust van te zijn. Zelfs de IT-afdeling die sterk reactief te werk gaat, past bepaalde middelen toe of heeft bepaalde processen ingericht die een eerste stap zijn richting ITOA. Het is een belangrijk besef dat ITOA geen vervangende aanpak is die de huidige monitoring- en beheerprocessen in één klap verandert. ITOA is een aanvulling op datgene wat al is ingericht: het is de volgende stap in IT-monitoring. Breng dus in kaart welke processen en tools u al heeft ingericht, om het vervolgpad te bepalen.

2. Stel KPI’s op met de business
ITOA kenmerkt zich – anders dan APM – door de sterke focus op de organisatiedoelstellingen. De behoefte van de business en het effect van IT-maatregelen op businessprocessen staat altijd centraal. Zo is ‘wat betekent een halve seconde vertraging op het systeem voor de business?’ een belangrijke vraag. Wat betekent het voor de helpdeskmedewerker als hij bij het zoeken in een CRM-systeem altijd meerdere seconden wachttijd heeft? En welke invloed heeft de performance van IT op de conversie en dus omzet van een webshop? Dat is waar ITOA om draait: niet alleen een grafiek die vertelt of applicaties naar behoren presteren, maar ook een voortdurend gesprek met de business. Bepaal dus samen met de business welke KPI’s belangrijk zijn en wat de grenswaarden zijn. 

3. Kies de juiste mensen
Het slagen van een ITOA-strategie is altijd afhankelijk van mensen. Het is belangrijk dat goed nagedacht wordt over de samenstelling van het team. Daar moeten zowel mensen uit de IT als de business bij aansluiten. IT heeft kennis van de tooling en kan snel en eenvoudig koppelingen maken met belangrijke databronnen. De mensen uit de business moeten het belang van IT erkennen en de processen kunnen beleggen in de organisatie. Dit samengestelde team vormt de brug tussen business en IT en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van IT ten behoeve van businessprocessen. 

4. Betrek de eindgebruiker
ITOA draait om een holistische aanpak. Het is dus zaak om het IT-landschap te benaderen vanuit een ketengedachte. Immers, allerlei factoren kunnen invloed hebben op de prestaties van het landschap. Zo kan het zijn dat alle afzonderlijke technische domeinen goed functioneren, maar dat vanuit het eindgebruikersperspectief de performance daar niet bij aansluit. Betrek daarom de eindgebruiker bij de analyses en bekijk het functioneren van applicaties en systemen vanuit een domein overstijgende blik. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de performance en het effect voor eindgebruikers. 

5. Richt een control room in
ITOA verzamelt en analyseert data uit diverse bronnen en applicaties om voorspellingen te doen over het gedrag van systemen op de korte en lange termijn. Organisaties zullen dus data moeten gaan verzamelen en centraliseren om belangrijke inzichten op te doen. Dit kan met diverse softwareproducten, welke in ieder geval over een bepaalde mate van intelligentie en machine learning eigenschappen moeten beschikken. 

De inzichten die worden verzameld moeten voor alle betrokkenen helder zijn. Een belangrijk aspect binnen ITOA is dan ook een gecentraliseerd orgaan waar alle monitoringsprocessen samenkomen: een control room. Op basis van de inzichten die hier binnenkomen kunnen vanuit verschillende disciplines conclusies worden getrokken, waardoor incidenten vaker vooraf gedetecteerd en zelfs voorkomen kunnen worden. Dit betekent dat er een ‘single point of truth’ ontstaat waardoor afdelingssilo’s verdwijnen. 

6. Ga aan de slag
Het is belangrijk te beseffen dat een voorspelbare IT-omgeving niet van de een op de andere dag wordt bereikt. ITOA is een filosofie of manier van werken die moet landen in de organisatie en waar processen voor moeten worden ingericht. Starten met ITOA begint dus simpelweg met het verder uitbouwen van bestaande monitoringsprocessen. Kijk daarbij vooral naar de koppeling met de business (hoe kan IT de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen?) en welke data daarvoor nodig is. Gaandeweg word je steeds volwassener in ITOA met als hoger doel: het creëren voorspelbaarheid. 

Ymor heeft een whitepaper geschreven over ITOA en performancemanagement. Het whitepaper ‘ITOA – van achteruitkijkspiegel naar glazen bol’ is hier te downloaden.

Door: Martin van den Berge, CEO van Ymor (foto)

Terug naar nieuws overzicht