Netwerk fundament voor innovatie en economische groei
14-09-2016 | door: Blog

Netwerk fundament voor innovatie en economische groei

De vergelijking met data als de nieuwe olie of zelfs de nieuwe valuta is al vaker gemaakt, maar is nu actueler dan ooit. Van deze economische grondstof gaat er nu per jaar meer dan een biljoen gigabyte door de pijplijnen. Het is deze grondstof die zorgt voor economische bloei, het aanjagen van innovatie en een enorme creativiteitsgolf. Dit is ook het World Economic Forum (WEF) niet ontgaan. In het onlangs verschenen Global Information Technology Report gaat het Forum uitgebreid in op de rol van technologie, en van breedband netwerken in het bijzonder, voor het aanjagen van de wereldwijde innovatie en groei.

Zonder netwerken komt het leven zoals we dat kennen stil te liggen, laat staan dat we nog kunnen innoveren. Nooit eerder is ons leven zo afhankelijk geworden van de verbindingen tussen mensen, processen, informatie – en sinds kort – ook dingen. Tegelijk zorgen die verbindingen voor toevoer van die essentiële economische grondstof. Het WEF stelt in zijn technologierapport vast dat in landen die de digitalisering weten te bevorderen niet alleen nieuwe bedrijven ontstaan, maar ook dat de traditionele sectoren zich verder weten te ontwikkelen. In het rapport wordt dan ook opgeroepen internet verder te laten groeien en eventuele obstakels uit de weg te ruimen. Nog meer dataverkeer dus!

Nu kent iedereen de voorspellingen over de enorme groei van het dataverkeer zo onderhand wel. Interessanter vind ik het verband met de ‘echte’ economie. Een recent rapport van McKinsey & Company geeft aan dat het dataverkeer tussen landen nu al meer economische waarde genereert dan het traditionele handelsverkeer van goederen. Uit de VS komen de bevindingen dat internet de handelskosten met 26 procent verlaagt en dat kleine en middelgrote bedrijven die internet gebruiken voor hun handelsactiviteiten 30 procent meer kans hebben om te overleven dat hun offline tegenhangers. Dit laat overduidelijk zien hoe essentieel dataverkeer is geworden.

Een open uitwisseling van informatie is het kenmerk van een groeiende kenniseconomie, zoals die van Nederland. Ons land staat dan ook hoog op de ranglijsten van succesvol digitaliserende landen. Daar kunnen we tevreden over zijn, maar alleen op het eerste gezicht. Want het blijkt dat Nederland in die ranglijsten een paar plaatsen is gezakt. Niet zozeer omdat wij het slechter doen, maar omdat andere landen het beter doen. Tijd voor actie dus!

Die actie vereist samenwerking van iedereen, ook van Cisco. Nu dragen we al in een aan aantal grote (Europese) landen bij aan het stimuleren van economische groei en innovatie met Country Digitization Acceleration. Het gaat om projecten die we samen met de overheden doen. We willen nu graag hetzelfde doen in Nederland, als eerste middelgroot land (middelgroot, dat wil zeggen gerekend naar Cisco-omzet). Ons doel is samen met de overheid digitaliseringsprojecten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor transport en logistiek, gezondheidszorg en onderwijs, en zo bijdragen aan innovatie en economische groei in ons land. Want we zullen toch weer omhoog moeten in de ranglijsten van een volgend WEF-rapport!

Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Netwerken