Vijf obstakels op de weg naar digitale transformatie

07-09-2016 | door: Blog

Vijf obstakels op de weg naar digitale transformatie

Onderzoeksbureau IDC liet de presentatie van zijn 10 voorspellingen voor 2016 vergezeld gaan van een duidelijke boodschap voor ondernemingen: ‘transform or die’, ofwel: omvorming naar een digitaal bedrijfsmodel is de komende jaren bepalend voor ‘alle IT die ertoe doet’. Het is een krachtige, niet mis te verstane boodschap en hij kwam dan ook hard en duidelijk aan. Bij veel bedrijven zal het nieuws nagalmen als continue herinnering aan de lange en soms ook lastige weg die ze te gaan hebben. Zeker ook in ziekenhuizen.

Halsoverkop beginnen is onverstandig. Ziekenhuizen moeten eerst bepalen welke route ze willen volgen, waar ze onderweg kunnen evalueren en bijtanken, en hoe lang de reis mag duren. Bij het plannen is het ook belangrijk om mogelijk belemmerende factoren in beeld te brengen. Melvin Harmsen, Managing Director Avaya Nederland, helpt ziekenhuizen op weg met een bespreking van de vijf belangrijkste obstakels voor digitale omvorming, zodat ze die obstakels kunnen herkennen en het vermijden.

Handmatige processen“Automatisering biedt ziekenhuizen geweldige kansen en het stelt de backoffice in staat afscheid te nemen van ouderwetse handmatige bewerkingen die de bedrijfsprocessen onnodig vertragen en relatief grote foutrisico’s met zich meebrengen. Door automatisering profiteren ze van beter gestroomlijnde, betrouwbare processen, op digitale snelheid.

Handmatige processen remmen het rendement op andere bedrijfsinvesteringen, ook al zijn ze nog zo geavanceerd en perfect toegesneden op de digitale transformatiestrategie. Zonder grondige automatisering van de backoffice moeten er constant fysieke koppelingen worden gemaakt met veelal bedrijfskritische processen door de rest van de onderneming. Denk aan platforms en apps die door verschillende afdelingen worden gebruikt, ziekenhuizen of doktoren op verschillende geografische locaties. Dat leidt doorgaans tot een gebrekkige focus op het grotere – en volgens mij belangrijkere – ‘digital enterprise’-streven: hoe kun je technologie innovatief inzetten om slagvaardiger te opereren.”

Monolithische systemen“Veel ziekenhuizen houden nog steeds legacy systemen in de lucht, onder het motto ‘ze doen het nog, dus we laten ze nog maar even draaien’. Vaak hebben die systemen jaren geleden veel geld gekost, dus organisaties houden ze operationeel zolang ze de bedrijfsdoelen niet aantoonbaar schaden. Hier spelen twee problemen: ten eerste is het een bekend gegeven dat zo’n 80% van de IT-budgetten wordt besteed om ‘de zaak draaiend te houden’, waardoor er weinig ruimte overblijft voor investeringen in innovatie die tot digitale transformatie leidt. Ten tweede (en nog belangrijker): elk monolithisch systeem dat in bedrijf is, kannibaliseert het vermogen tot digitale transformatie, simpelweg omdat het systeem vaak een grote sta-in-de-weg is voor vernieuwing en vooruitgang. Bekijk het zo: een app toevoegen aan een legacy netwerk in een poging sneller en slagvaardiger te worden is net zo iets als een spoiler op je auto zetten terwijl die eigenlijk een grote beurt nodig heeft.

Net zo goed als ziekenhuizen afscheid hebben genomen van hun verouderde databases en telefoonlijnen, moeten ze zich nu losmaken van het vertrouwde vervangingsprincipe en zich afvragen hoe ze hun gebruikers nieuwe functionaliteit kunnen bieden, waar en wanneer die gebruikers erom vragen. Het gaat niet om upgrades, maar om applicaties en het introduceren van nieuwe functies voor deeldomeinen via snap-ins.”

Informatie-eilanden – “We kennen allemaal de waarde van informatie en we weten hoe datascience het ziekenhuislandschap ingrijpend kan veranderen, zeker waar het gaat om de patiëntbeleving en kennis van de patiënt. Maar wat zijn al die data waard als ze niet door het hele bedrijf gedeeld en gebruikt kunnen worden? Kennisdelen onder de behandelende artsen is cruciaal voor een optimaal zorgplan. Digitale ondernemingen vertrouwen op een hoge mate van transparantie tussen afdelingen om de beleving te kunnen bieden die de patiënt vandaag verwacht. Wat we vandaag nodig hebben is een blauwdruk om informatie effectief tussen afdelingen te delen, op basis van een informatiematrix die openheid en samenwerking aanmoedigt, zodat er één radicaal nieuw, eenduidig en compleet beeld van de patiënt kan ontstaan.”

Mobiliteit – “Elk bedrijf dat zich tot digitale onderneming wil ontwikkelen, dient mobile centraal te stellen in zijn strategie. Ik las onlangs dat Forrester Research verwacht dat mobile voor merken het snelst groeiende digitale kanaal wordt om voeling en contact met consumenten te houden (38% samengestelde jaarlijkse groei).”

Beveiliging – “Cybersecurity is momenteel misschien wel het meest besproken IT-onderwerp, vooral als gevolg van een aantal spraakmakende incidenten waarbij de netwerken van grote organisaties werden aangevallen. Beveiliging blijft onze bedrijfsstrategie domineren als het om technologie gaat. Op de recente Blackhat-conferentie in Amsterdam verklaarde Haroon Meer, oprichter van Thinkst, in zijn openingstoespraak dat de toekomst er ‘grimmig’ uitziet, maar dat je er ook heel veel aan kunt doen, te beginnen met een digitale beveiligingsstrategie.

Voor ziekenhuizen die een digitale transformatie voorbereiden is de eerste stap naar een beveiligingsstrategie bedenken waarin potentiële hackers precies geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Heb je dat boven water, dan kun je vanuit die optiek je strategie opbouwen. En bedenk, gezien het bovenstaande, dat security, als kernonderdeel van elke digitale bedrijfsomgeving, niet alleen geautomatiseerd moet zijn, maar ook flexibel, holistisch, mobile en bovenal wendbaar. Complexiteit en security zijn verschillende dingen.”

 

Door: Melvin Harmsen - Avaya 

Terug naar nieuws overzicht