Nederlanders kijken na de vakantie uit naar contact met collega’s
17-08-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederlanders kijken na de vakantie uit naar contact met collega’s

De zomervakanties zitten er (bijna) op en Nederland gaat weer aan het werk. Vervelend? Veel Nederlandse kantoorwerkers kijken er ook naar uit. Werk heeft namelijk een belangrijke sociale factor. Meer dan de helft (52%) van de Nederlanders heeft regelmatig contact met collega’s buiten het werk om, een derde (31%) ziet collega’s zelfs vaak. Ruim 11% van de Nederlanders ziet het kantoor als een belangrijke ontmoetingsplek en bijna 14% heeft zelfs weleens een liefdesrelatie gehad met een collega.

Dat blijkt uit recent onderzoek onder Nederlandse kantoorwerkers van technologiebedrijf Ricoh: Anders werken: wat vindt werkend Nederland? Ondanks alle technologische mogelijkheden om tegenwoordig plaats- en tijdonafhankelijk (samen) te werken, is het sociale element de belangrijkste reden voor Nederlanders om het kantoor boven een thuiswerkplek of andere werkplek te verkiezen. Belangrijkste voordelen van werken op kantoor zijn de mogelijkheid persoonlijk te overleggen met collega’s (61%) en de beschikbaarheid van goede faciliteiten (35%). Minder effectief vergaderen met collega’s, niet alles meekrijgen (beide 22%), niet bij alle gegevens kunnen (21%) en het ongezellig vinden om elders te werken (14%), worden genoemd als belangrijkste belemmeringen van een werkplek buiten kantoor. Ruim 5% geeft aan zich zelfs weleens eenzaam te voelen tijdens het thuiswerken.

Modern werkgeverschap
Ondanks die sociale hang naar kantoor, staat een andere, nieuwe manier van werken wel degelijk hoog aan de verlanglijst. De top drie voorzieningen die volgens Nederlandse kantoorwerkers horen bij modern werkgeverschap zijn:

  1. Zelf werktijden kunnen bepalen.
  2. Beoordeeld worden op resultaten in plaats van op gewerkte uren.
  3. Buiten de kantoormuren kunnen werken.

Ruim 41% zegt te beschikken over de juiste technologische middelen om plaats- en tijdonafhankelijk te kúnnen werken. Beleid en de juiste cultuur om hier daadwerkelijk invulling aan te geven ontbreken vaak echter nog. Bij 40% van de organisaties staat het organisatiebeleid plaats- en tijdonafhankelijk werken niet toe, 40% van de kantoorwerkers voelt zich bezwaard en bijna een kwart is bang om het beeld te creëren de kantjes er vanaf te lopen. Kortom, al wordt de mogelijkheid geboden of formeel ondersteund om op een moderne manier invulling te geven aan het werk, sociale afwegingen houden ons tegen. Mensen en organisaties zijn volgens Ricoh op zoek naar de juiste balans of scheiding tussen werk en privé.

Wat medewerkers willen
In de zoektocht naar een juiste balans of scheiding in nieuwe en andere manieren van werken, zijn werknemers duidelijk in wat zij willen om hier een goede invulling aan te geven:

  1. Meer werken op basis van vertrouwen (27%).
  2. Aanpassingen in bedrijfscultuur (22%).
  3. Meer opleidingsmogelijkheden in middelen en tijd (21%).
  4. Betere technologische ondersteuning (16%)

Mark Boelhouwer, CEO van Ricoh Nederland: “Het is gezien alle technologische mogelijkheden en de duidelijke voorkeuren van medewerkers bijzonder dat we in Nederland nog terughoudend zijn in nieuwe, andere manieren van werken. Zeker, het kantoor heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek, die rol zal alleen maar groter worden. Zo zetten wij ook ons eigen kantoor in. Tegelijk biedt plaats- en tijdonafhankelijk werken, inclusief de bijbehorende cultuur en aansturing, een duidelijke meerwaarde voor organisaties én medewerkers. Belemmeringen zoals minder goed kunnen overleggen met collega’s zijn grotendeels weg te nemen door gebruiksvriendelijke cloudplatforms voor bijvoorbeeld video-vergaderen en online samenwerken. Ook de beschikbaarheid van informatie hoeft geen issue te zijn.”

Betere resultaten
Een andere manier van werken levert bedrijven ook betere resultaten op. Boelhouwer: “Om het maximale uit medewerkers te halen, om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe generaties medewerkers en om concurrentievoordeel te behouden, zullen organisaties een cultuur van andere manieren van werken moeten stimuleren. Het is echter ook aan werknemers om zo’n cultuur mede vorm te geven.”

Bekijk hier het whitepaper met de complete resultaten van het onderzoek ‘Anders werken, wat vindt werkend Nederland?’ in opdracht van Ricoh.

Terug naar nieuws overzicht