Multi cloud-applicaties
09-08-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Multi cloud-applicaties

Succesvolle bedrijven onderscheiden zich door gelijksoortige applicaties op net een andere en betere wijze te gebruiken dan de minder succesvolle bedrijven. En zij weten hun applicaties te voeden met betere of slimmer gevonden data. In de groeiende wereld van data om ons heen, is het vinden, verkrijgen en slim kunnen gebruiken van data dan ook steeds vaker het onderscheidend vermogen tussen een succesvol en minder succesvol bedrijf.

Cloud is een operations model
Het slim gebruiken van data is van even groot belang als het slim inzetten van cloud-techniek. Cloud is niet een plaats, maar een operations-model. Bedrijven zullen steeds vaker een portfolio van cloud-toepassingen hebben, om hun diensten te kunnen uitvoeren. Het kiezen, zelf ontwerpen en adequaat inzetten van de juiste cloud-services, voor de juiste diensten wordt belangrijker. Niet alle clouds zijn immers gelijk, integendeel. Net zoals er vele verschillende applicaties zijn ontwikkeld, zullen er even zoveel cloud-diensten op de markt komen die elk een net wat andere dienst kunnen leveren. Het managen en in de toekomst plannen en sturen van het juiste portfolio, wordt een niet te onderschatten kwaliteit voor succesvolle ondernemingen.

Realtime
Belangrijkste aspect van cloud-services is dat zij realtime moeten zijn. En dus de verzameling cloud-diensten moet realtime worden gemanaged om op het juiste moment de juiste set diensten voor een bepaalde toepassing te kunnen aanbieden. Net zoals een fysiek product is samengesteld uit componenten en onderdelen, zo is ook een cloud-service opgebouwd uit deelcomponenten en micro-services. Zie ook mijn blog ‘uw eigen cloud’ waarin ik de ontwikkeling van native cloud-applicaties besprak.

We zien een supply chain van separate en samengestelde cloud-services ontstaan, die – omdat het realtime moet zijn – best lastig te managen zijn. Daarom ontstaat ook nieuwe besturingssoftware om juist die samenhang van realtime-diensten te kunnen aansturen. Supply chain management voor de clouddiensten die deels generiek van public providers en deels specifiek van enterprise service-providers komt, naast de diensten die men nog in eigen beheer ontwikkelt of heeft draaien.

Nieuwe cloud-modellen
We zien ook nieuwe cloud-modellen ontstaan om de samenwerking in deze digitale wereld te realiseren. Zoals het Cisco Webex platform – de Cisco Collaboration Cloud – die is ontwikkeld op het Open Stack-platform en waarvan de functionele code draait op Cloud Foundry. Het biedt een grote hoeveelheid microservices voor samenwerking en communicatie binnen en tussen organisaties.

Een ander voorbeeld is GE’s industriële platform Predix. Deze cloud-dienst is niet gebaseerd op een groot datacenter waar men services kan draaien, maar is een grote, gefedereerde omgeving waar men data van klanten kan controleren, analyseren, bewerken en aansturen om hun processen te kunnen beheren en onderhouden. Klanten zijn niet genegen al hun industriële data in een centraal GE datacenter te laten samenkomen, dus moet GE met gedistribueerde datacenter-capaciteit naar zijn klanten toekomen. Het is de basis voor hun Internet of Things-strategie.

Een laatste voorbeeld is EMC’s Leap platform dat is ontwikkeld op de kennis en kunde van de Enterprise Content Management (ECM) applicatie Documentum. Het is een set van gereedschappen – ‘apps’ – en een set van diensten die het managen van content binnen en buiten de eigen organisatie mogelijk maakt, gebaseerd op het cloud operations model. Ontwikkeld met open standaarden op open platformen en een besturingsmodel om virtueel content die op vele plaatsen resideert toch in samenhang en compliant te besturen en te beheren.

Alle genoemde voorbeelden maken gebruik van het cloud native platform Cloud Foundry en zijn geheel nieuwe vormen van gedistribueerde services om evenzeer gedistribueerde data, berichten en content toch centraal te kunnen beheren als een geïntegreerde supply chain.

Gedistribueerde clouds
De genoemde platformen verlangen niet dat uw data naar het datacenter van de provider verplaatst wordt. Het kan gewoon in het eigen datacenter of het datacenter van uw servicepartner blijven staan. De dienst is zo ontwikkeld dat met gestandaardiseerde open architectuur protocollen verbinding kan worden gemaakt met uw data en de processen in uw eigen organisatie. Er is dus geen migratie nodig van uw data. Ook zult u niet in Hotel California-situaties komen, waarbij u uw data (bijna) niet meer bij uw cloudprovider kunt weghalen, omdat die data – fysiek gezien – eenvoudig te groot is geworden om nog te migreren.

Deze ontwikkeling laat ook toe dat u naast de aangeboden standaardservices, daar snel eigen configuraties van kunt maken of er specifieke functies bij kunt programmeren. En de diensten zijn vanzelfsprekend ‘pay as you use’ en licentievrij en laten u eigenaar blijven over uw eigen data, waarbij u zelf bepaalt waar die data staat en welke dienst u wel of niet op die data van toepassing laat zijn. Een veel vriendelijker cloud-model dan het centrale idee dat u al uw data naar het datacenter van uw cloudprovider dient te migreren en daar in beheer wordt gehouden.

Blockchain
Met de komst van blockchain-techniek wordt het zelfs mogelijk bestanden zeer beveiligd over een groot aantal computers te verspreiden, het liefst ook nog redundant, zonder dat iemand anders iets met uw data kan doen. Men huurt als het ware verspreide opslagcapaciteit en laat versleutelde data daar achter, een eenvoudige en superveilige blockchain dropbox in feite. Er zijn al providers zoals het Sjor-netwerk en het SAFE-netwerk, die deze op blockchain gebaseerde diensten aanbieden en die af te rekenen zijn met bitcoins.

Deze ontwikkeling van enerzijds gedistribueerde clouds en daarnaast op blockchain-techniek versleutelde data zullen ons de komende jaren weer (meer) eigenaar van onze data en content laten worden. Waarmee het ongewild mee kijken of hacken van onze informatie wordt voorkomen. Een hele opluchting…

Door: Hans Timmerman, CTO EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud, Storage
Cloud