Start ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor internet in en om de woning

15-07-2016 | door: Redactie

Start ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor internet in en om de woning

Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 25 augustus 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de nog op te richten NTA-werkgroep.

Deelnemende partijen
Momenteel hebben al vijf andere partijen uit de telecom- en installatiebranche zich aangesloten bij dit initiatief. UNETO-VNI draagt deze NTA uit naar zijn leden waarbij gedacht wordt aan borging via cursussen voor (comfort)installateurs en de technische detailhandel. De NTA sluit aan bij en wordt ook onderdeel van de Vitaal Thuis (Vitaal Thuis: een coalitie van inmiddels ruim 50 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen die samenwerken aan de grootschalige implementatie van thuiszorgtechnologie). inkoop specificaties, met als doel de basis infrastructuur te borgen voor grootschalige implementatie van thuiszorg technologie in Nederland. Netwerkbedrijf KPN met zijn achterliggende providers zien deze NTA als randvoorwaardelijk voor kwaliteitsinternet. En tot slot willen de Verkerk Groep en Croonwolter&dros deze NTA uitdragen richting de partijen die hun zorgdomotica oplossingen toepassen.

Planning
De NTA wordt ontwikkeld op initiatief van KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Bij een informatiebijeenkomst op 20 april 2016 bleek de animo om deze NTA te ontwikkelen groot, en hebben bovengenoemde partijen zich aangesloten bij dit initiatief. NEN zet een werkgroep op en ondersteunt deze proce

Terug naar nieuws overzicht