Meer IT niet per se goed voor productiviteit

13-07-2016 | door: Blog
Deel dit artikel:

Meer IT niet per se goed voor productiviteit

De mix van legacy IT en nieuwe technologie als cloud en big data blijkt in de praktijk verlammend te werken. Tijd om heldere keuzes te maken.

Door: Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix

Ik werk bij een organisatie waar we de mens centraal stellen. Techniek moet ten dienste staan van de gebruiker. Of het nu gaat over mobility of desktopvirtualisatie, ons doel is uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen door gebruik van techniek op zo’n manier kunnen werken dat ze productiever zijn en zich prettiger voelen bij wat ze doen.

Dan is het toch even slikken als je leest hoe het US Department of Labor constateert dat de productiviteit in de VS de afgelopen jaren steeds verder terugloopt. Dat wil zeggen: de productiviteit groeit nog wel, maar niet meer dan een procentje in elk van de vijf afgelopen jaren. Zo laag is die groei sinds de jaren 70 niet meer geweest. Amerikaanse economen hebben er zelfs een getal aan gehangen: de VS zouden op deze manier jaarlijks 2,7 miljard dollar mislopen in de vorm van niet gerealiseerd bruto nationaal product.

Als je de afgelopen jaren hebt gevolgd hoe cloud computing, mobility, big data en het Internet of Things de hele wereld gaan veranderen, besef je dat hier iets niet helemaal goed gaat. Kirill Tatarinov, de nieuwe CEO van Citrix, noemde het tijdens ons Synergy 2016 event in Las Vegas de ‘Technology-Productivity Gap’: we ontwikkelen steeds meer tools en technieken die ons leven makkelijker moeten maken, maar in de praktijk lijkt het wel alsof het alleen maar ingewikkelder wordt.

Natuurlijk moeten we realistisch zijn. De beloofde winst van al die nieuwe technologie bereik je niet van de ene op de andere dag. Bedrijven kunnen niet zomaar even hun hele legacy overboord gooien en op een totaal andere manier gaan werken. In de meeste grote organisaties werken IT-professionals met legacy systemen die nog niet zijn afgeschreven en die je ook niet zomaar even bij de organisatie kunt wegtrekken zonder grote paniek te veroorzaken.

Maar het gevolg is wel dat veel IT-afdelingen de afgelopen jaren zowel hun legacy in de lucht moesten houden als allerlei nieuwe oplossingen moesten gaan beheren, en er ook nog eens voor moesten zorgen dat die hele lappendeken op een veilige manier met elkaar overweg kon. De complexiteit van het IT-landschap is fors toegenomen en het is geen wonder dat de effectiviteit van de IT-afdeling als geheel daaronder heeft geleden.

De verklaring is er dus wel – maar dat neemt niet weg dat er nu iets moet gebeuren. De productiviteit moet omhoog en IT zal moeten aantonen dat het werkelijk effectieve oplossingen levert, in plaats van energie en budgetten weg te zuigen bij de rest van de organisatie.

Om dat voor elkaar te krijgen moet er een einde komen aan het tweesporenbeleid. Je kunt niet aan de ene kant de oude legacy in stand blijven houden, en aan de andere kant nieuwe systemen die daar niet op zijn gemaakt aan die oude oplossingen blijven knopen. Dat kost niet alleen veel te veel tijd, inspanning en aandacht van je IT-personeel, dat zich veel beter met andere, strategisch belangrijker zaken kan bezighouden. Het zorgt er bovendien voor dat de investeringen die je doet in veelbelovende nieuwe IT-systemen niet opleveren wat ervan wordt verwacht.

Als je wilt dat IT de productiviteit van je organisatie stimuleert, dan is de beste keuze die je kunt maken zo snel mogelijk in te zetten op vereenvoudiging van het IT-landschap. Dat betekent een keuze maken: wil je blijven bij wat je hebt zolang het nog werkt, of ga je voor oplossingen die toekomstbestendig en flexibel zijn, in een omgeving waar je een groot deel van je zorgen over compatibiliteit, versiebeheer en onderhoud kunt uitbesteden. In de ogen van Citrix is dat eigenlijk geen keuze. Tijdens Synergy 2016 gaf Kirill Tatarinov duidelijk aan waar ons hele portfolio de komende periode op gericht zal zijn: “We are all in the cloud”.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Big Data