DevOps – the need for speed
01-07-2016 | door: Blog

DevOps – the need for speed

Wanneer je de DevOps cultuur binnen jouw organisatie toelaat, zal dit zich vertalen in een snellere en regelmatigere implementatie van hulpmiddelen in de infrastructuur. De DevOps cultuur houdt rekening met stabiliteit, normalisatie en operationeel vertrouwen. DevOps stelt bedrijven in staat om tijd te winnen en de efficiëntie te verhogen, en het heeft een tastbare positieve impact op de bedrijfsvoering. 

DevOps vereist inzicht in een bedrijf en zijn specifieke technologie, omdat een bepaalde aanpak niet per se geschikt is voor ieder bedrijf. Sommige ondernemingen vertrouwen misschien vooral op een basis van financiële gegevens, de fijne kneepjes van de markt of operationele efficiëntie. Andere bedrijven leggen misschien meer de nadruk op hulpmiddelen, technologie en ontwikkelingsmethoden. Het DevOps systeem is een intelligent systeem dat een proces van begin tot eind beschouwt (van een idee tot de technologische implementatie daarvan), waardoor het onmisbaar is. 

Snelheid en Consistentie
Technologie wordt in stijgende mate de intermediair tussen gebruikers en ondernemingen. Door de juiste technologie te implementeren als reactie op de vraag naar automatisering, kunnen ondernemingen hun hoofddoel bereiken: de klantenervaring verbeteren. 

Automatisering is cruciaal voor vele DevOps praktijken en het helpt je om sneller te bewegen zonder stabiliteit of veiligheid op te offeren. Je kunt afgeschermde en handmatige processen elimineren, zodat je tot een geautomatiseerde en effectieve werkwijze kunt overgaan. Daarnaast bereid je je voor op toekomstige innovatie en groei.

Wanneer ingenieurs veranderingen kunnen aanbrengen die processen sneller en meer kostenefficiënt maken, worden ondernemingen meer ontvankelijk voor de behoeften van de markt. Wanneer een productteam bijvoorbeeld een nieuwe feature op de markt brengt, kan de infrastructuur met de juiste veiligheidseisen en configuratie geleverd worden. Met DevOps wordt dit proces nog efficiënter gemaakt door het proces grotendeels te automatiseren. De effectiviteit berust volledig op technologie-gerelateerde beslissingen, het vormen van de juiste hulpmiddelen en het uitlijnen van de bedrijfsvoering. Er is ook behoefte aan een gedeelde KPI tussen technologie en bedrijfsvoering om tot een algehele analyse van de bedrijfsvoering te komen. 

Operationele kosten kunnen worden geminimaliseerd door effectief te monitoren, te managen en dynamisch computerfaciliteiten te leasen. Ook het doorgeven van operationele kennis aan de ingenieurs is essentieel. Capaciteit kan fluctueren en het is onwenselijk om te moeten betalen voor faciliteiten die jouw onderneming niet gebruikt. 

Waar moeten we veranderen?
Bij één van onze recentelijke aanstellingen voerden wij een DevOps volwassenheidsassessments uit over een groep ondernemingen. We hebben gekeken naar teams, technologieën en applicaties. We hadden beperkte tijd bij ieder team om de volwassenheid te beoordelen, waardoor het niveau van de antwoorden sterk verschilden van onze verwachtingen. Antwoorden waren onder meer “Natuurlijk zijn we flexibel; we hebben iedere ochtend vergaderingen. We oefenen doorlopend integratie, we hebben Jenkins geïnstalleerd en het werkt iedere dag’’. We hadden waarschijnlijk het vakje ‘flexibel en doorlopende integratie’ aangekruist als we het tweede deel van het antwoord niet hadden gehoord. 

We moesten teams helpen bij het beoordelen van hun eigen volwassenheid in een omgeving met een groot aantal DevOps concepten. Het is voor ondernemingen namelijk vaak onduidelijk wie welk proces controleert en wat de snelheid van implementatie verlaagt. 

De verschillende fasen van de levering kunnen op verschillende niveaus van volwassenheid plaatsvinden. Het is belangrijk om dit niveau te meten en vervolgens een strategie te ontwikkelen om het volgende niveau te bereiken. Hierdoor kan het algehele niveau van volwassenheid van een onderneming stijgen, waardoor de voordelen gemaximaliseerd worden. 

Het zelf beoordelen van de volwassenheid van de DevOps stelt je in staat om je een verzameling van ‘best practices’ aan te meten. Het streven naar een hoger niveau kan de benodigde motivatie geven om deze te implementeren. 

Maak je eigen reis naar DevOps 

Definieer DevOps voor jezelf en wat je ermee wilt bereiken: Handelsdoelen, huidige DevOps levenscycli, knelpunten in het huidige proces. 

Beoordeel jouw huidige positie: Wat meet je en wat meet je niet? Wat bereik je op dit moment? Wat kun je verbeteren? Begrijp de handel en de technische beperkingen. Bouw een proces, overweeg de inzet van automatisering en jouw bestaande hulpmiddelen, en vergelijk jouw resultaten met ‘good practices’ in de industrie. 

Prioriteren: Waar ben je vandaag en wat is jouw streven met het oog op vooruitgang? Rangschik jezelf in termen van doelen, complexiteit en afhankelijkheid. Overweeg veranderingen in de organisatie, de mensen, de processen en de technologie.

Oefening: Waar en hoe zou je moeten verbeteren? Begrijp jouw eigen verlangen naar multifunctionele veranderingen en wordt het eens over een actiegericht plan. Zorg ervoor dat het einddoel is uitgedrukt in termen van verwacht rendement op de investering. 

Er is geen expliciet begin of einde van DevOps – het is simpelweg een manier van aanpassen aan veranderingen. Des te sneller je je aanpast, des te beter. Maar zorg ervoor dat je weet wat je hoopt te bereiken voordat je je plan implementeert. 

Auteur: Prachi Ravichandra, Consultant en Head – DevOps COE, Mindtree Mindtree

Terug naar nieuws overzicht