Kennishub Noord-Brabant innoveert
24-06-2016 | door: Redactie

Kennishub Noord-Brabant innoveert

Door de aanwezigheid van grote bedrijven, universiteiten en hogescholen is Brabant een belangrijke speler op kennisgebied: de export en innovatie van heel Nederland is sterk afhankelijk van wat er in Brabant gebeurt. De private Research & Development en het percentage aan patenten ligt bijvoorbeeld ver voor op de rest van Nederland en ook op het Europese toneel scoort Brabant hoog als het gaat om kennisintensieve bedrijvigheid. Om Brabant aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor bedrijven en kenniswerkers, is er een provinciaal bestuur nodig dat deze slimme industrie stimuleert en gericht is op innovatie en vernieuwing. Dat vraagt natuurlijk om een snelle en wendbare organisatie, die zelf ook innovatief en vernieuwend te werk gaat en ondersteund wordt door een moderne, eenvoudig te beheren IT-infrastructuur. Sinds twee jaar werkt de provincie Noord-Brabant tot grote tevredenheid van haar gebruikers met RES ONE Workspace, voor het centraal beheren van de gebruikersinstellingen en het versnellen van de inlogtijden.

Het belangrijkste doel van het Economisch Programma Brabant 2020 is doorstoten tot de top vijf van de meest innovatieve regio’s in Europa en internationaal erkend worden als Europa’s hart van slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Maar door het woelige vaarwater van onze economie is die sterke positie niet vanzelfsprekend en is stevig doorpakken noodzakelijk.

Aanleiding: De basis op orde

Een aantal zaken moet allereerst op orde zijn, zo staat in de Agenda van Brabant verwoord. Dat betekent onder meer basiskwaliteiten voor het stimuleren van ondernemerschap, een regiodekkend netwerk van startersondersteuning, een robuuste arbeidsmarktstructuur, goede afstemming tussen (technisch) onderwijs en bedrijfsleven, goede bereikbaarheid en: een adequate ICT-infrastructuur. De provincie wil een actieve partner zijn bij het waarmaken van deze ambities en zeker in tijden van budgettaire krapte is het slim inzetten van de beschikbare tijd en middelen daarbij essentieel. Ook de eigen ICT-infrastructuur moet dan goed op orde zijn.

De uitdaging: Beter beheer en kortere inlogtijden
Het provinciaal bestuur is verdeeld over verschillende locaties: één hoofdkantoor, drie streekhuizen en negen steunpunten. Er moeten ongeveer 1.400 medewerkers gebruik maken van de IT-omgeving, waarvan gemiddeld 1.100 gelijktijdig. Veel van de medewerkers van de provincie werken geregeld thuis en moeten ook daar de beschikking hebben over hun eigen werkomgeving.

In 2013 maakte de provincie Noord-Brabant nog gebruik van een Novell-netwerk waarbij het beheer van de pc's en het aanmaken van gebruikers via ZENworks verliep. Het beheer was ingewikkeld en de inlogtijden konden oplopen tot wel zes minuten, omdat bij iedere sessie een nieuw, lokaal profiel werd aangemaakt. Omdat men een groei voorzag van het aantal thuiswerkers en men een beter beheersbare gebruikersomgeving wilde, besloot de provincie op zoek te gaan naar een vervangende oplossing. Men wilde bovendien de overstap maken van Windows XP en Office 2002 naar een separate VDI-omgeving gebaseerd op Windows 7 en Office 2010.

De oplossing: RES voldeed aan functionele wensen en eisen

Boris Groenhout, Senior ICT-Beheerder Technische Infrastructuur Operations bij de provincie Noord-Brabant, herinnert zich dat men destijds keek naar drie mogelijke VDI-oplossingen: “We keken naar de beschikbare 'best practices' voor Citrix XenDesktop en kwamen zo uit bij AppSense, Immidio en RES,” zegt hij. “Uiteindelijk kozen we voor RES ONE Workspace omdat RES volledig voldeed aan de functionele wensen en eisen. Een andere reden om voor RES te kiezen was omdat de rest van het provinciale netwerk ook al gebruik maakte van RES. Omdat we in de toekomst waarschijnlijk steeds meer moeten gaan samenwerken en er steeds meer gegevens moeten worden uitgewisseld, was RES een voor de hand liggende keuze.

De voordelen: Soepele implementatie

“We werkten destijds met lokale profielen, in combinatie met ZENworks en de organisatie was niet zoveel gewend op het gebied van user profiling,” vertelt Groenhout. “De implementatie verliep erg voorspoedig, omdat alle applicaties opnieuw (en gevirtualiseerd) werden uitgerold. Het voordeel hiervan is, dat je geen oud zeer meeneemt naar de nieuwe omgeving. We moesten opnieuw kijken naar de instellingen van gebruikers en die konden we meteen op de juiste manier configureren in RES. Bij één op één overname van de applicaties, neem je of te veel of juist te weinig mee. Nu was het precies goed.” Voor de gebruikers was de nieuwe omgeving hierdoor van meet af aan prettig en vertrouwd: “Het werkte allemaal precies zoals ze gewend waren, alleen veel sneller. De applicaties zijn bij het opstarten sneller beschikbaar en de instellingen staan meteen goed. Voorheen moest dat vanuit ZENworks iedere keer opnieuw worden meegegeven.”

De voordelen: Tijd om te innoveren
Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant RES ONE Workspace alweer twee jaar in gebruik. De logintijden werden dankzij RES teruggebracht van zes minuten naar maximaal één minuut en het beheer is gecentraliseerd en enorm vereenvoudigd. De 1.400 gebruikers zijn allemaal overgegaan naar de nieuwe omgeving en er wordt bijna niet meer gewerkt met losse pc's (fat clients). De vele thuiswerkers hebben nu bovendien de beschikking over één centrale werkplek, onafhankelijk van waar zij zich bevinden en op welk apparaat zij werken.

“Onze gebruikers zijn erg tevreden,” stelt Groenhout. “Het werkt allemaal een stuk sneller en specifieke gebruikersinstellingen kunnen nu snel worden doorgevoerd, zonder dat er ingewikkeld maatwerk nodig is. Op het moment dat een wijziging wordt toegepast op een applicatie-object, wordt deze direct uitgevoerd, zonder dat je je systeem opnieuw hoeft op te starten. Wat ook heel handig is, zijn de building blocks binnen RES ONE Workspace. Je kunt ze uitwisselen tussen je verschillende omgevingen en je kunt ze gebruiken om een oude situatie te herstellen als dat nodig is. Kortom: RES levert ons fantastische tooling, waarmee we veel minder tijd en moeite kwijt zijn aan beheertaken. Die tijd kunnen we nu besteden aan innoveren.”

De voordelen op een rij:

  • Eenvoudig te implementeren
  • Minder tijd kwijt aan beheertaken
  • Geen maatwerk meer benodigd
  • Kortere logintijden voor gebruikers
  • Één centrale werkplek voor gebruikers
Terug naar nieuws overzicht

Tags

workspace