Over de datum?
13-06-2016 | door: Blog

Over de datum?

Ten minste houdbaar tot (THT) geeft de datum aan tot wanneer de producent of verkoper van het levensmiddel de deugdelijkheid en kwaliteit van het product garandeert. Het verkopen van producten met een verlopen houdbaarheidsdatum is geen overtreding van de Warenwet, zolang het levensmiddel zijn normale eigenschappen bezit (normaal van kleur, geur, consistentie en smaak, niet bedorven en geen gevaar voor de gezondheid). Wettelijk kan de verkoper een product waarvan de THT-datum is verlopen nog verkopen en eventueel van een nieuwe THT-datum voorzien, op voorwaarde dat het product nog aan de eisen voldoet. Om te kunnen bepalen of een product nog aan de eisen voldoet, moet de verkoper een risicoanalyse uitvoeren.

Dat ook competenties over de houdbaarheidsdatum kunnen zijn blijkt uit het artikel over competentieveroudering uit 2003 (bron: de Grip, Universiteit Maastricht, Tijdschrift voor HRM). De afschrijving van menselijk kapitaal als gevolg van het (langdurig) niet of onvoldoende gebruiken van bepaalde competenties. Maar ook een waardedaling van menselijk kapitaal als gevolg van ontwikkelingen van buitenaf. Het in gebruik nemen van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat bestaande kennis en vaardigheden niet langer toereikend zijn voor een adequate functievervulling.

Een feest der herkenning? Voor u natuurlijk niet! Iedereen die werkt binnen de IT- sector begrijpt dat de ontwikkelingen zo razendsnel gaan dat competenties na zes maanden verouderd zijn. Als we dat weten hoe voorkomen we dan competentieveroudering onder onze eigen IT- medewerkers?

In 2013 stuurde 15 procent van de bedrijven hun IT- personeel op een vakcursus (bron: Min EZ, CBS “ICT kennis en Economie 2015”). Een simpele rekensom zegt dan: 85% dus niet! U leest het goed, 85% van de bedrijven stuurde in 2013 hun IT personeel niet op een vakcursus. Laat deze percentages even tot u doordringen..

In 2013 investeerden Nederlandse bedrijven en overheden 21,5 miljard euro in ICT kapitaal. Klaarblijkelijk kopen en gebruiken we jaarlijks wel veel (nieuwe) technologie om bij te blijven, maar is er nog een weg te gaan om de competenties van onze IT-medewerkers up to date te houden.

Competentieveroudering binnen de IT-sector is nog steeds gaande. De waarde van het menselijk kapitaal daalt nog steeds door deze praktijk. Zelfs (wettelijke) initiatieven op het terrein van duurzame inzetbaarheid hebben het tij nog niet afdoende kunnen keren.

In de luchtvaartsector is het verboden dat een piloot mag vertrekken met een kist zonder current te zijn. Checklists en procedures worden strikt toegepast in de handhaving want veiligheid gaat in die sector boven alles. In deze branche is het ondenkbaar dat jaarlijks slechts 15% van de luchtvaartmaatschappijen haar piloten voorziet van nieuwe kennis en vaardigheden. ?

Waarom in de IT-sector dan wel?

De gevolgen van competentieveroudering in de IT- sector worden vaak pas pijnlijk zichtbaar bij migraties, transities- en transformaties. Juist op die momenten constateert de insourcende partij, de Cloud provider of de transitiepartner de feitelijke gap. En dan? Alsnog repareren? Personeelsbestand vernieuwen? Nieuwe technologie (functionaliteit) slechts ten dele of later in de tijd benutten?

Competentieveroudering repareren (als het al lukt) kost tijd en geld (veel geld). Het laten ontstaan van competentieveroudering gaat ten koste van het innovatievermogen, de agility van de onderneming.

Tijdig anticiperen is ook hier een veel betere optie dan repareren. Anticiperen is up front borgen in business cases, programmaplannen, risico analyses en budgetten.

Laten we daarbij vooral leren van de buren. Inspiratie opdoen en associaties maken met zowel de THT datum van het levensmiddel en de current piloot die ons straks weer veilig naar onze vakantiebestemming vliegt.

Door: Piet Voogd, Business Partner bij Bauhaus ArtITech B.V.

Terug naar nieuws overzicht