Commvault biedt databescherming en informatiemanagement
10-06-2016 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Commvault biedt databescherming en informatiemanagement

Commvault beschikt over een veel breder productportfolio dan weleer. Het gaat om een breed palet van softwareoplossingen voor databescherming en informatiemanagement, die allemaal deel uitmaken van één overkoepelend platform. De redactie van Dutch IT-channel in gesprek met Rens Koopman, Country Manager Commvault Benelux, voor een update van de stand van zaken.

Rens Koopman praat met plezier over de digitale transformatie die zich overal aan het voltrekken is. “Wij pakken dat op als centraal thema. En waarom? Omdat data de kern vormt van elk digitaal transformatieproces; zonder data geen digitale transformatie. Dat betekent dus dat juist een partij als Commvault in de digitale transformatie voor de nodige toegevoegde waarde kan zorgen.”

Los daarvan wijst Koopman organisaties er al jaren op dat ze over drie zaken beschikken die niet, of slechts met de grootste moeite vervangbaar zijn. Dat zijn hun mensen, hun imago en hun data. En Commvault is een bedrijf dat zich bezighoudt met datamanagement in al zijn facetten. “En dat datamanagement is ook nog eens ‘software defined’. Daarmee bedoelen we dat we alle intelligentie die rondom data aanwezig is uit de infrastructuur halen.”

Traditioneel zit die intelligentie in de software gebakken rondom de infrastructuur, legt Koopman uit.  En dat wordt te complex, die data staan op veel te veel verschillende plekken. Zo kun je er niet goed op een homogene manier mee omgaan. Commvault zegt daarom: trek nu al die intelligentie die rondom die data aanwezig is uit de infrastructuur. Zo maak je het als het ware infrastructuuronafhankelijk en ook plaatsonafhankelijk, zodat je door één homogene datamanagementbril naar al je data kunt kijken.

Opening via API’s

Je weet tegenwoordig niet meer goed welke applicaties straks wel en niet belangrijk zijn, stelt Koopman. “We weten vaak wel welke applicaties belangrijk wáren, maar met de hele ontwikkeling rond apps weten we dat niet meer goed in te schatten voor de applicaties van morgen, overmorgen of volgend jaar. Daarom heeft Commvault besloten om zijn softwareplatform middels API-programma’s open te stellen voor derden, om te waarborgen dat data uit elk willekeurig bedrijfsproces kunnen landen op ons softwareplatform.” Dat platform, dat Simpana heette, heet nu het Open Commvault Dataplatform. Een naamsverandering die gelijk is ingevoerd met de aankondiging van Commvaults geheel vernieuwde portfolio in oktober 2015.

Modulaire opbouw

Voorheen hadden wij één monoliet softwareplatform, dat je maar op een beperkt aantal manieren kon aanschaffen. Nu zorgen we ervoor dat alle verschillende functionaliteiten die wij in ons platform bieden ook licentie-technisch apart beschikbaar zijn. Dat maakt het voor ons en onze partners veel gemakkelijker om op de specifieke problematiek van elk van onze klanten in te zoomen, zodat we daar ook een op het probleem toegespitste oplossing voor kunnen bieden. Het mooie van het huidige Commvault-portfolio is, dat je al die verschillende functionaliteiten apart kunt aanschaffen en inzetten, maar dat ze nog steeds allemaal gebouwd zijn op hetzelfde softwareplatform, zodat alles op dezelfde wijze beheerd kan worden.

Het belangrijkste punt waarop wij ons in de markt onderscheiden, is dat wij op gebied van data als enige in de markt álle functionaliteiten kunnen bieden en niet, zoals onze concurrenten, alleen maar een subset daarvan. Ons portfolio bestrijkt het complete spectrum verdeeld over vijf hoofdgebieden: (1) Recovery & Protection, (2) Cloud & Virtual, (3) Informatiemanagement, (4) Mobile, en (5) IT Ops & Analytics. En het gaat niet alleen om de compleetheid van ons aanbod, maar met name om het feit dat we als enige al die verschillende functionaliteiten, die je ook allemaal los van elkaar bij onze deelconcurrenten kunt aanschaffen, integreren in één en hetzelfde platform.

Partners

Sprekend over de partners van Commvault geeft Koopman aan dat serviceproviders en cloudpartijen steeds belangrijker worden. Ook ziet hij bestaande VAR’s  zich steeds vaker ontwikkelen tot serviceproviders. “Wij werken wereldwijd en ook in Nederland samen met partijen die bijvoorbeeld een IaaS-stack bouwen waar onze technologie inzit voor bijvoorbeeld Backup as a Service, Archiving as a Service of Datamanagement as a Service. Dus ook op die manier brengen we onze functionaliteiten nu naar de markt. Daar hebben we speciale programma’s voor ontwikkeld. Daarnaast hebben we integraties met partijen als Azure en AWS, om te zorgen dat klanten die daar hun workload neer willen zetten, ook weer via onze datamanagementlaag altijd controle over hun data blijven houden.”

Waarom zouden resellers eigenlijk in zee moeten gaan met Commvault? “Primair vanwege de modulaire opbouw van ons portfolio”, antwoordt Koopman zonder enige aarzeling. “We bieden veel functionaliteiten, maar allemaal geïntegreerd in één open platform. Dat is veel handiger voor partners dan dat ze allerlei producten van verschillende leveranciers moeten voeren, daarvan stuk voor stuk kennis moeten opbouwen, en vervolgens maar moeten kijken hoe ze dat gecombineerd goed werkzaam krijgen. En buiten het portfolio om is het interessant om met Commvault te werken omdat we heel zorgvuldig samengestelde partnerprogramma’s hebben. En op gebied van marketing werken we heel nauw met onze partners samen en rollen we samen campagnes uit. Verder stellen wij partners in staat om daadwerkelijk support te leveren op Commvault-producten. Dat is een heel mooi verdienmodel voor hen. Maar daar moeten ze natuurlijk wel de noodzakelijke kennis voor opbouwen. En dan als laatste punt hebben we nog programma’s rond professional services. Omdat we willen dat partners die onze software verkopen en zelf implementeren, dat doen volgens de juiste richtlijnen en zoals de klant verwacht. Daar bieden we ook heel veel ondersteuning in.”

Netwerkborrel

Commvault organiseert sinds vorig jaar halverwege elk kwartaal op vrijdagmiddag een netwerkborrel voor al zijn partners. “Dat bevalt buitengewoon goed, want daar lopen gemiddeld toch gauw een man of honderd rond”, zegt Koopman. “Daar zitten resellers bij, maar ook cloudpartijen en zelfs diverse consultants. Dus een hele verscheidenheid aan partijen komt bij ons buurten. En die doen ook zaken met elkaar! De volgende netwerkborrel staat gepland voor vrijdag.

Terug naar nieuws overzicht
Security