PQR en Protinus winnen kort geding rond ROAD2016 aanbesteding

08-06-2016 | door: Witold Kepinski

PQR en Protinus winnen kort geding rond ROAD2016 aanbesteding

PQR en Protinus IT hebben het kort geding tegen de Nederlandse Staat rond de ROAD2016 aanbesteding gewonnen. Het gaat om een aanbesteding van 144 miljoen euro die voorlopig gegund was aan een aantal IT-dienstverleners. Volgens de Rechtbank Den Haag heeft het consortium i3 Avit Centralpoint zich voor de aanbesteding ingeschreven met kortingspercentages die het van plan is in minicompetities te hanteren en dat mag niet. 

PQR en Protinus beweerden dat er sprake was van manipulatieve kortingspercentages die door de winnaars waren gegeven. De rechtbank in Den Haag kon dat niet bevestigen, maar het vindt dat het consortium i3 Avit Centralpoint niet in de aanbesteding met kortingspercentages in minicompetities mag inschrijven.

In de uitspraken (1) en (2) van het korting geding van PQR en Protinus verbiedt de rechter de Staat uitvoering te geven aan de gunningsvoornemens voor de opdracht “Rijksoverheid Aanbesteding Datacenters 2016” (perceel 1 en 2). De rechter gebiedt de Staat binnen vier weken de door inschrijvers gehanteerde kortingspercentages te controleren aan de hand van vraag en antwoord 12 van de tweede Nota van Inlichtingen en vervolgens naar aanleiding van de bevindingen een nieuwe gunningsbeslissing te nemen. De rechter veroordeelt Scholten Awater en het Consortium voor wat betreft de door hen ingestelde vorderingen jegens de Staat in de kosten van de Staat.

Over ROAD2016

ROAD2016 is eerste aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. Per perceel zijn de beste 4 partijen gecontracteerd: Perceel 1 werd gewonnen door Misco - Telindus ISIT (combinatie), Infotheek Groep B.V., Scholten Awater, I3-Avit-Central Point (combinatie). De volgende partijen werden afgewezen: Protinus IT, PQR, Bechtle Direct BV en SLTN. 

Perceel 2 werd gewonnen door Misco - Telindus ISIT (combinatie), I3-Avit-Central Point (combinatie), Protinus IT en Infotheek Groep B.V. De volgende partijen zijn afgewezen: Scholten Awater, PQR, Bechtle Direct BV en SLTN.

De concrete aanleiding voor deze aanbesteding is het expireren van de huidige Raamovereenkomsten EASI2010 Cluster rekencentrum hardware per 31 juli 2016. Er nemen 42 Rijksonderdelen deel aan deze aanbesteding.

Links uitspraak kort geding

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:6312

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:6313

 

Terug naar nieuws overzicht